Σοβαρά κενά και αδυναμίες εντοπίζουν τα κόμματα στο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση για την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες ύψους 2 δισ. ευρώ, προκειμένου να αναλάβουν την παραχώρηση δανείων στη βάση των δικών τους όρων και προϋποθέσεων.

Όπως υπέδειξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, η πρόταση της κυβέρνησης είναι «ακατάλληλη και ανεπαρκής», αφού αυτό το οποίο χρειάζονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι στήριξη και όχι δάνεια. Επεσήμανε επίσης ότι «δεν μπορεί η ευθύνη του κράτους για στήριξη της οικονομίας να μετατραπεί σε υποχρέωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για αύξηση του δανεισμού από τις τράπεζες», προσθέτοντας ότι με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης οι τράπεζες θα έχουν τον καθοριστικό λόγο για το πού, σε ποιους και για ποιο σκοπό θα δίνονται τα δάνεια, με κίνδυνο να παρατηρηθούν φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς και διασπάθισης πολύτιμων πόρων. Αντίθετα, συμπλήρωσε, η πρόταση του ΑΚΕΛ περιέχει τα εξής τέσσερα συγκριτικά πλεονεκτήματα:

• Βασικός πυλώνας στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι το κράτος και όχι οι τράπεζες.

• Η πρόταση του ΑΚΕΛ έχει μεγαλύτερο χρονικό βάθος, αφού καλύπτει τόσο την περίοδο των έκτακτων μέτρων όσο και την περίοδο που θα ακολουθήσει, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας.

• Στην πρώτη περίοδο το κράτος στηρίζει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στη δεύτερη περίοδο ο δανεισμός από το κράτος θα είναι εύκολος και χαμηλότοκος και θα γίνεται με απλό τρόπο. Επίσης τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να μην απολύσουν προσωπικό.

• Οι πηγές χρηματοδότησης δεν περιορίζονται μόνο σε μία, όπως η πρόταση της κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερες.