Σύμφωνα με έξθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κύπρος θεωρείται μια απο τις πιο “βρώμικες” χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης.

Μετά τη Μάλτα, τη Ρουμανία και την Ελλάδα τέταρτη χειρότερη χώρα είναι η Κύπρος με ποσοστό ανακύκλωσης 17% ενώ κινδυνεύει και με βαρύτατο πρόστιμο η Κύπρος εάν δεν πιάσει τους στόχους του 2020.

Η Κύπρος, έχει μόλις ένα χρόνο για να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης στο 50%. Για να πετύχει το στόχο του 2020, ωστόσο, πρέπει άμεσα να εφαρμόσει το σύστημα “πληρώνω όσο πετώ”, να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και να δημιουργήσει υποδομές για διαχείριση οργανικών αποβλήτων.

Το πιο ψηλό ποσοστό ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν η Πολωνία και η Φινλανδία.