Στο 0,05% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το εξάμηνο του 2022

Μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα, της τάξης των €11,4 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στο 0,05% του ΑΕΠ καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου φέτος, σε σύγκριση με έλλειμμα €751 εκατ. ή 3,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία για τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, η βελτίωση σε ετήσια βάση οφείλεται στην μείωση των δαπανών σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση στα δημόσια έσοδα.

Μείωση 1,0% στις δαπάνες

Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 μειώθηκαν κατά €49,8 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €4.819,6 εκ. σε σύγκριση με €4.869,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €438,0 εκ. και περιορίστηκαν στα €38,2 εκ. σε σύγκριση με €476,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €18,4 εκ. (-8,5%) και περιορίστηκαν στα €198,0 εκ. σε σύγκριση με €216,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €216,4 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €2.032,5 εκ. σε σύγκριση με €1.816,1 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €70,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €1.454,9 εκ. σε σύγκριση με €1.384,0 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €74,1 εκ. (+17,7%) και ανήλθε στα €491,5 εκ. σε σύγκριση με €417,4 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €21,9 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €329,8 εκ. σε σύγκριση με €307,9 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €23,4 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €274,7 εκ. σε σύγκριση με €251,3 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €7,9 εκ. (-3,8%) και περιορίστηκαν στα €202,3 εκ. σε σύγκριση με €210,2 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €31,3 εκ. (+76,0%) και ανήλθαν στα €72,4 εκ. σε σύγκριση με €41,1 εκ. το 2021.

Άνοδος 16,7% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά €689,5 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €4.808,2 εκ. σε σύγκριση με €4.118,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €234,1 εκ. (+14,9%) και ανήλθαν στα €1.801,8 εκ. σε σύγκριση με €1.567,7 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €192,0 εκ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €1.203,2  εκ. σε σύγκριση με €1.011,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €203,6 εκ. (+24,8%) και ανήλθαν στα €1.023,5 εκ. σε σύγκριση με €819,9 εκ. το 2021.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €214,8 εκ. (+17,1%) και ανήλθαν στα €1.468,8 εκ. σε σύγκριση με €1.254,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. (+23,0%) και ανήλθαν στα €310,7 εκ. σε σύγκριση με €252,7 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €15,5 εκ. (+27,7%) και ανήλθαν στα €71,5 εκ. σε σύγκριση με €56,0 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €38,9 εκ. σε σύγκριση με €70,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,7 εκ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €93,0 εκ. σε σύγκριση με €97,7 εκ. το 2021.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.