Στο 1,4% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη – Στο 0,7% στην Κύπρο τον ΙανουάριοΟ ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,4% τον Ιανουάριο του 2020, αυξημένος από 1,3% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,4%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,7% τον Ιανουάριο του 2020, αυξημένος από 1,6% το Δεκέμβριο, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,5%. Στην Κύπρο ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019 στο 0,7%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 2,1%. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 1,1% και αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, όταν ήταν 0,5%.

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε ετήσια βάση (Ιανουάριος 2019) οι 2019, οι κατηγορίες Επικοινωνίες και Μεταφορές παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστά 3,2% και 2,6% αντίστοιχα. Αντίθετα την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση με ποσοστό -2,7%.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση, που παρουσίασαν μείωση -18,8%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (0,4%), την Κύπρο (0,7%), τη Δανία και την Πορτογαλία (από 0,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (4,7%), στη Ρουμανία (3,9%), στην Τσεχία και στην Πολωνία (από 3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δεκαοκτώ. Τον Ιανουάριο, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+0,68 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,40 ποσοστιαίες μονάδες), ενέργεια (+0,19 ποσοστιαίες μονάδες.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,08 ποσοστιαίες μονάδες).