Στο 10,7% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας για το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 13,5% το 2017.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού, στις λίστες των ανέργων παραμένουν 46.468 άτομα, σε σύγκριση με 57.339 άτομα το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2018, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 432.566 άτομα ή 62,0% του πληθυσμού, σε σύγκριση με 423.799 άτομα ή 61,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 386.098 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 55,3% σε σύγκριση με 366.461 άτομα ή 53,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.