Στο 18,51% οι αγορές καυσίμων από τα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 για το 2017 ήταν 3%, το 2018 αυξήθηκε στο 10,62% και το 2019 αυξήθηκε στο 18,51%.

Το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα για το Πετρέλαιο Κίνησης για το 2017 ήταν 8%, το 2018 αυξήθηκε στο 13.07 % και το 2019 αυξήθηκε στο 17.13 %.

Εξάλλου, σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, το κράτος εισέπραξε φόρους 172.659.643 ευρώ από τη βενζίνη 95 και από το πετρέλαιο κίνησης 147.695.540 ευρώ.

Επίσης, το κράτος εισέπραξε για σκοπούς ΦΠΑ 74.583.889 ευρώ από τη βενζίνη 95 και από Πετρέλαιο κίνησης 70.695.264 ευρώ.

Το κράτος εισέπραξε ΦΠΑ από πετρέλαιο θέρμανσης 9.996.333 ευρώ και από φόρους 5.705.807 ευρώ.

Επιπλέον, το Κράτος εισέπραξε συνολικά το 2019 από φόρους και ΦΠΑ για βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης 481.336.200 ευρώ.

Τα πρατήρια πετρελαιοειδών εισέπραξαν για βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και για πετρέλαιο θέρμανσης μικτό περιθώριο κέρδους περί τα 45.548.128 ευρώ

Επίσης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο για το έτος 2016 ήταν 1,126 σεντ το λίτρο και της βενζίνης 95 1,145 σεντ το λίτρο, δηλαδή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,9 σεντ χαμηλότερη από τη μέση τιμή της βενζίνης 95.

Προσθέτει ότι το 2019 το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,232 σεντ το λίτρο και η βενζίνη 95 1,186 σεντ το λίτρο, δηλαδή η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέβηκε στα 4,6 σεντ το λίτρο σε σύγκριση με τη μέση τιμή της βενζίνης 95.