Δάνεια ύψους 59 εκατ. ευρώ, τα οποία παραχώρησε το κράτος πριν χρόνια, παρουσιάζουν καθυστερήσεις σε ποσοστό 90% και πολλά απ’ αυτά ενδέχεται να μην εισπραχθούν ποτέ.

Τα δάνεια παραχωρήθηκαν μέσω του Ταμείου Δημοσίων Δανείων, το οποίο ιδρύθηκε το 1897 επί Αγγλοκρατίας και το οποίο σταμάτησε να παραχωρεί νέα δάνεια από το 2007. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν χθες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, σήμερα το Ταμείο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση 699 δανείων συν αριθμού δανείων τα οποία παραχωρήθηκαν προς την Συνεργατική, συνολικού ύψους 59 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο απ’ αυτά τα 379 ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, καθώς και τα δάνεια προς τη Συνεργατική ύψους 3,8 εκατ. ευρώ είναι παγοποιημένα, αφού παραχωρήθηκαν πριν το 1974 και αφορούν δραστηριότητες που έμειναν στα κατεχόμενα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 320 δάνεια ύψους 50,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν εργασίες στις ελεύθερες περιοχές, το 90% παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, 73 δάνεια παρουσιάζουν καθυστερήσεις 100% και αφορούν: 10 την αλιεία (89,4 χιλ. ευρώ), 3 Αρδευτικούς Συνδέσμους (14 χιλ. ευρώ), 40 τις οδικές μεταφορές (13 εκατ. ευρώ), 18 τον τουρισμό (2,7 εκατ. ευρώ) και 2 άλλους τομείς (459,5 χιλ. ευρώ).

Επίσης, υπάρχουν 72 δάνεια που παραχωρήθηκαν σε Αρδευτικά Τμήματα συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ που παρουσιάζουν καθυστερήσεις 99%, 28 δάνεια σε αυτοεργοδοτούμενους ύψους 617,5 χιλ. ευρώ που παρουσιάζουν καθυστερήσεις 98%, 7 δάνεια για διατηρητέες οικοδομές ύψους 144,2 χιλ. ευρώ που παρουσιάζουν καθυστερήσεις 92%, 37 δάνεια σε Κοινοτικά Συμβούλια ύψους 2,1 εκατ. ευρώ με καθυστερήσεις σε ποσοστό 29%, 4 δάνεια σε Συμβούλια Αποχετεύσεων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ με καθυστερήσεις 91% και 98 δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε φοιτητές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ και τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις σε ποσοστό 12%. Επίσης, παραχωρήθηκε δάνειο στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου ύψους 26 εκατ. ευρώ, το οποίο παρουσιάζει καθυστερήσεις σε ποσοστό 91%.

Κλείνει το Ταμείο

Όπως ανέφερε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών η Γενική Λογίστρια, Ρέα Γεωργίου, κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για κατάργηση του Ταμείου Δημοσίων Δανείων και μεταφορά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των Δανειστικών Επιτρόπων, στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας. Παρά ταύτα κατατέθηκε στη Βουλή και προϋπολογισμός για το Ταμείο για το 2020 σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ψήφιση του νομοσχεδίου πριν το τέλος του έτους.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου