Στο διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής για το θέμα της διαχείρισης οικιακών αποβλήτων θα προχωρήσει το συντομότερο ο Γενικός Εισαγγελέας όπως ο ίδιος διαβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του μετά τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση για το διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής.
 
Στην ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας τονίζει πως «ενεργώντας με βάση τις πρόνοιες του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, θα προχωρήσει το συντομότερο στη σύνταξη γενικών αλλά και λεπτομερών όρων εντολής και στην επιλογή του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, την οποία θα διορίσει με βάση τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου».
 
«Τόσο η σύνθεση της Επιτροπής όσο και οι όροι εντολής, θα ανακοινωθούν μόλις είναι έτοιμοι» προσθέτει.