Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ 4 εταιρείες πετρελαιοειδών για καρτέλ

Διαδικασία εξέτασης εναντίον τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών στην Κύπρο για καρτέλ, αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία στη βάση στοιχείων της χρονικής περιόδου 01/10/2004 μέχρι και 22/12/2006, η ΕΠΑ αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον των ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και προς τούτο κοινοποίησε Εκθέσεις Αιτιάσεων προς αυτές.

Η κοινοποίηση Εκθέσεων Αιτιάσεων προς τις εν λόγω εταιρείες είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών προς συμμόρφωση με την απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αριθμό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), ημερομηνίας 25/5/2011.

Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις αφορούν, σύμφωνα με την ΕΠΑ, πρώτον πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου ως αποτέλεσμα της εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, για ενιαίο, ομοιόμορφο καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό, την παρακώλυση ή νόθευση του ανταγωνισμού.

Δεύτερον, πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου από μέρους των εταιρειών πετρελαιοειδών, ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ της κάθε μιας εταιρείας πετρελαιοειδών, χωριστά, με τους πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο καθορισμό λιανικών τιμών στην αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Η ΕΠΑ με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης και, αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παραβάσεων.

Πρατηριούχοι: Αθέμιτος ανταγωνισμός

Στο μεταξύ οι πραηριούχοι ζητούν αυστηρότερη τήρηση των προδιαγραφών για την αδειοδότηση πρατηρίων βενζίνης, καταγγέλλοντας ότι δίνονται άδειες μέσω του συμβουλίου παρεκκλίσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός.

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος των πρατηριούχων πετρελαιοειδών Στέφανος Στεφάνου τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο αντί να λειτουργούν με βάση τις ανάγκες 177 πρατήρια, έχουμε 290 και από αυτά 60 ανήκουν σε εταιρείες.

Επίσης, πρόσθεσε, οι ίδιες οι εταιρείες ανταγωνίζονται τους πρατηριούχους τους με την αγορά πρατηρίων, ενώ ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να αγοράζει μόνο από την εταιρεία του.

Διαβεβαίωσε ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε γενική συνέλευση των πρατηριούχων, η οποία ωστόσο δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Μιλώντας επίσης στον ΑΣΤΡΑ η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Λουκία Χριστοδούλου ανέφερε ότι η ΕΠΑ δεν λαμβάνει αποφάσεις για χάριν εντυπώσεων και εκείνο που αποφάσισε είναι η διενέργεια έρευνας για την τιμή του πετρελαίου το 2014.

Ανέφερε επίσης ότι η αυτεπάγγελτη έρευνα αποφασίστηκε μετά τις καταγγελίες ότι η τιμή του μαύρου χρυσού διεθνώς το 2014 είχε μειωθεί ενώ σε αντίθεση στην Κύπρο η μείωση δεν ήταν ανάλογη.

Η έρευνα θα έχει μεγάλη ευρύτητα, πρόσθεσε, και θα περιλάβει όλους τους φορείς που ασχολούνται με την εισαγωγή και διάθεση πετρελαιοειδών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.