Σε γραπτή δήλωση προέβη ο Ανδρέας Φακοντής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ σχετικά με την επέκταση της απασχόλησης του εποχικού ΩΚΠ στους 11 μήνες, πρόταση του ΑΚΕΛ που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση στο παρά πέντε της θητείας της.

Αυτούσια η δήλωση 


Στο παρά πέντε της θητείας της η κυβέρνηση υιοθέτησε την πρόταση του ΑΚΕΛ για επέκταση της απασχόλησης του εποχικού ΩΚΠ στους 11 μήνες
 
Ευτυχώς έχουμε σε λίγες μέρες εκλογές. Ο κόσμος θα ήθελε να έχουμε κάθε χρόνο εκλογές ώστε να επιλύονται ή να προωθούνται αιτήματα για τα οποία μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση διαφωνούσε, παρά τις έντονες πιέσεις όλων των εμπλεκομένων.

Το ΑΚΕΛ από τον Ιούνιο του 2014 ενέγραψε αυτεπάγγελτα στην Επιτροπή Εργασίας το θέμα της επέκτασης της απασχόλησης του εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού (ΩΚΠ). Στόχος ήταν η μείωση της ανεργίας μέσω της επέκτασης της απασχόλησης των εποχικών ωρομίσθιων εργατών από τους 6 στους 11 μήνες, με την κάλυψη του κόστους εργοδότησης τους από τις αποκοπές ύψους πέραν των €25εκ στους μισθούς και τις συντάξεις των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απάντηση ήταν ότι η κυβέρνηση δεν χρειαζόταν αυτό το προσωπικό, ούτε για κάλυψη των αναγκών του κράτους, αλλά ούτε για εκπαίδευση του.

Απόδειξη τούτου, είναι το γεγονός ότι μέχρι  το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο που αποστάληκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 στη Βουλή δεν συμπεριλήφθηκε σχετικό κονδύλι. Ξαφνικά, λίγες μέρες αργότερα, οι ανάγκες του κράτους αυξήθηκαν τόσο που επιβάλλεται η επέκταση της απασχόλησης του εποχικού ΩΚΠ.

Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι έστω και προεκλογικά, οι κυβερνώντες ικανοποιούν το δίκαιο αυτό αίτημα το οποίο είναι επωφελές, τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και τον τόπο μας γενικότερα. Με την επέκταση της απασχόλησης τους εντάσσονται στην αγορά εργασίας 1,665 περίπου άτομα για κάλυψη των αυξημένων αναγκών του κράτους, αλλά και για να μπορούν οι εργαζόμενοι να τυγχάνουν της απαραίτητης εκπαίδευσης.  
Θα ήταν πολύ καλύτερα βέβαια, εάν τα τελευταία αυτά χρόνια η κυβέρνηση αντί να προσπαθεί να μας παραπλανήσει υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις από τις περικοπές ή ότι δεν υπήρχαν ανάγκες για αξιοποίηση τους, να προχωρούσε στην επέκταση της απασχόλησης τους ώστε τα θετικά αποτελέσματα στον τόπο να ήταν ήδη ορατά.

Έστω και τώρα, δύο μήνες πριν τις εκλογές, δεν έχουμε παρά να χαιρετήσουμε την στροφή της κυβέρνησης και να ευχηθούμε ότι η εξαγγελία θα τύχει σωστής εφαρμογής από την 1η του νέου έτους 2018 ως είναι  και η δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών.