Καθηγητής Γυμναστικής αποσπάστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για… «εκπαιδευτικούς» λόγους

Του Σπύρου Σωτηρίου

Οσο περίεργο κι αν ακούγεται, στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται αποσπασμένος ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Μετά το κατοικίδιο σκυλάκι και την πρόσληψη πλειάδας ημετέρων για να προβάλουν το «έργο» του, ο Ν. Αναστασιάδης πήρε στο Προεδρικό και ένα γυμναστή. Θα διερωτάστε ασφαλώς ποια είναι τα καθήκοντα ενός γυμναστή στο Προεδρικό… Προφανώς όχι η πρωινή εκγύμναση του Προέδρου!

Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Παιδείας είχε διαμηνύσει πολλές φορές πως θα βάλει τάξη και θα εμπεδωθεί αξιοκρατία και διαφάνεια στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και ότι αυτές θα γίνονται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, εντούτοις άλλα γίνονται στην πράξη.
Η πιο τρανταχτή απόδειξη είναι η εν λόγω απόσπαση, με τη διαδικασία της «παραχώρησης», του καθηγητή Φυσικής Αγωγής ο οποίος μεταπήδησε στο λόφο του Προεδρικού.

Εκπαιδευτικοί στα Ιεροσόλυμα, στα παροικιακά σχολεία… και στο Προεδρικό

Ο συγκεκριμένος καθηγητής δίδασκε Γυμναστική στα σχολεία μέχρι τον περασμένο Απρίλη οπόταν και μεταπήδησε στο Προεδρικό.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι μεν νομότυπη, αλλά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της απόσπασης αλλά της «παραχώρησης».

Η διαφορά είναι ότι στην παραχώρηση ο εκπαιδευτικός αποσπάται σε δομές που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και πληρώνεται από τον Οργανισμό στον οποίο εργάζεται ως αποσπασμένος. Τέτοια διαδικασία ακολουθείται π.χ. για το σχολείο στα Ιεροσόλυμα και για τα σχολεία της παροικίας. Ωστόσο, από τον Απρίλη η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και για το Προεδρικό! Και στις δυο περιπτώσεις, απόσπασης και παραχώρησης, πρέπει να συντρέχουν καθαρά εκπαιδευτικοί λόγοι.

Οι «εκπαιδευτικοί» λόγοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον εν λόγω καθηγητή ζήτησε το Προεδρικό από το Υπουργείο Παιδείας και η παραχώρησή του εγκρίθηκε από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού. Λόγω του ότι σε όλες τις παραχωρήσεις διορισμένων εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται επίκληση εκπαιδευτικών λόγων, έτσι και σε αυτή την περίπτωση καταγράφηκε ένα αιτιολογικό.

Η παραχώρηση που εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου 2015 αναφέρει ότι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής:

«Θα συμβάλει στην υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού, περιβαλλοντικών θεμάτων και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ετοιμασία και προώθηση εγχειριδίων για τα πιο πάνω θέματα και στοχεύουν στην προετοιμασία των μαθητών για θέματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στα σχολεία όσο και στην καλλιέργεια της εθελοντικής και περιβαλλοντικής συνείδησης…»

Πολλά ερωτήματα για την περίεργη απόσπαση

Διαβάζοντας τους «εκπαιδευτικούς λόγους» που αναφέρονται στην έγκριση της παραχώρησης προκαλούνται εύλογα ερωτήματα ως προς τα καθήκοντα του καθηγητή στο Προεδρικό.

Ολοι οι σκοποί για τους οποίους γίνεται αναφορά για να δικαιολογηθεί η απόσπαση εντάσσονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και του Επιτρόπου Εθελοντισμού. Η προώθηση θεμάτων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, περιβαλλοντικής συνείδησης και η ετοιμασία, προώθηση εγχειριδίων γίνονται από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό.

Οσον αφορά την προώθηση καλλιέργειας εθελοντικής συνείδησης υπάρχει ήδη στο Προεδρικό άνθρωπος που έχει αρμοδιότητα και αυτός είναι ο Επίτροπος Εθελοντισμού που ανάμεσα σε άλλα επισκέπτεται σχολεία, ενώ προωθεί και συμμετέχει ανελλιπώς σε δράσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

• Μήπως ο Πρόεδρος έκρινε ότι η δουλειά του Επιτρόπου Εθελοντισμού είναι ελλιπής;

• Μήπως οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω δεν είναι ικανοί να διεκπεραιώσουν σωστά τη δουλειά τους;

• Με ποια προσόντα έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου καθηγητή Φυσικής Αγωγής;

• Γιατί έπρεπε να αποσπαστεί στο Προεδρικό για να διεκπεραιώσει αυτά τα καθήκοντα;

• Πώς μπορεί να έχει πλήρη γνώση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εφόσον δεν βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας;

• Τι έργο έχει παράγει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση των όσων αναφέρονται στο αιτιολογικό της απόσπασης;

• Ποιος πληρώνει τον εκπαιδευτικό, το Υπουργείο Παιδείας ή το Προεδρικό;

• Ποιες είναι οι απολαβές του σε σχέση με τους υπόλοιπους καθηγητές που διδάσκουν στα σχολεία;