Στο περίμενε και οι Κανονισμοί που αποτελούν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

“Προωθούνται”, “αναμένεται να υλοποιηθούν”, “δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα”. Με αυτές τις φράσεις ξεκινά τις απαντήσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, αναφορικά με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται ώστε να προωθηθεί η ανακύκλωση γενικότερα απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, κ. Γιώργου Περδίκη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος αναφέρει ότι το πρόγραμμα για τη μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων προωθείται και αναμένεται, χωρίς να διευκρινίζει οποιαδήποτε χρονοδιαγράμματα, ότι θα υλοποιηθούν τρία έργα. Το ένα αφορά τη μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων με σκοπό να εγκαθιδρυθούν συστήματα χωριστής συλλογής μέσω της προώθησης της διαλογής στην πηγή σε Τοπικές Αρχές με τουριστικό παραλιακό μέτωπο.

Όπως αναφέρει ο κ. Καδής, στο παρόν στάδιο έχει υλοποιηθεί η ΦΑΣΗ Α’ που αφορά το παραλιακό μέτωπο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Λάρνακας, ενώ αναμένεται σύντομα η έναρξη της ΦΑΣΗΣ Β’ που αφορά παραλιακά τουριστικά μέτωπα Τοπικών Αρχών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Το δεύτερο έργο, που και αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προώθησης, αφορά σχέδιο χορηγιών για τις Τοπικές Αρχές που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο να εφαρμόσουν προγράμματα προώθησης, πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης δημοτικών αποβλήτων.

Και το τρίτο έχει να κάνει με σχέδιο οδηγιών για επιχειρήσεις/ιδιωτικό τομέα που αφορά κάλυψη αναγκών σε υφιστάμενες ή νέες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, βιομηχανίες που επιθυμούν να εντάξουν ανακυκλώσιμα υλικά στην παραγωγική τους διαδικασία και μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας και χωριστής διαλογής στηv πηγή αποβλήτων.

Όσον αφορά το σύστημα “πληρώνω όσο πετώ”, ο Υπουργός Περιβάλλοντος σημειώνει ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη σε κανένα δήμο με χρηματοδότηση από το κράτος και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε αποτελέσματα, παρ’ όλο ότι χαρακτηρίζεται ως σημαντικό. Μάλιστα ο κ. Καδής αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εξεταστεί ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψιν την ετοιμότητα των Τοπικών Αρχών να προτείνουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν τέτοια συστήματα.

Σημειώνει δε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για οποιεσδήποτε καταγγελίες που αφορούν μη ορθολογιστική κατανομή ποσού σε δήμους για την εφαρμογή συστημάτων πληρώνω όσο πετώ (Pay as you throw).

Στο στάδιο της διαβούλευσης βρίσκονται οι Κανονισμοί για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος σημειώνει ότι οι Κανονισμοί αυτοί αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της χωριστής συλλογής και διαλογής στην πηγή με την ενεργό εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και εξουσίες της. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι Κανονισμοί προβλέπουν υποχρεωτική ετοιμασία τοπικών σχεδίων δράσης, πρόληψης, δημιουργίας και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, υποχρεωτική εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή τόσο για ανακυκλώσιμα όσο και για οργανικά απόβλητα και συστημάτων χωριστής συλλογής και μεταφοράς τους, καθώς και για προώθηση συστημάτων πληρώνω όσο πετώ.

Άννα Μισιαούλη