Τα κόμματα ζητούν δικλίδες  ασφαλείας ότι θα στηριχθούν πρωτίστως οι μικρομεσαίοι

 

Στο τραπέζι -μαζί με τις προτάσεις των κομμάτων- παραμένει και νομοσχέδιο για την παροχή κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες, με σκοπό την παραχώρηση δανείων προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο τα κόμματα θέτουν ως βασική προϋπόθεση τη συμπερίληψη δικλίδων ασφαλείας ότι η στήριξη θα αφορά πρωτίστως μικρομεσαίους και στη βάση όρων που θα καθοριστούν από το κράτος.

Το ΑΚΕΛ στην πρότασή του αναφέρει ότι «δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο το κράτος να προχωρήσει σε έκδοση κρατικών εγγυήσεων για άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες, για μικρότερο όμως ποσό από αυτό που προνοεί η κυβερνητική πρόταση (π.χ. 500 εκατ. ευρώ) και με πιο αυστηρούς όρους, κριτήρια και έλεγχο, για να στηριχθούν πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι με κίνδυνο διασπάθισης χρήματος από τις τράπεζες».

Επίσης το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι «το νομοσχέδιο των κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους 2 δισ. ευρώ ως έχει κατατεθεί περιέχει πολλά κενά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει μια διαδικασία εκχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων. Εάν αυτά τα κενά δεν καλυφθούν ικανοποιητικά», προστίθεται, «το ΔΗΚΟ δεν είναι σε θέση να το υποστηρίξει».

Επίσης, οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι πριν την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες   «πρέπει να μελετηθεί η παροχή δανείων με κρατικές εγγυήσεις από δημόσιου ελέγχου τραπεζικούς οργανισμούς, όπως π.χ. Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης κ.ο.κ.»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τονίζουν πάντως ότι άμεσος στόχος πρέπει να είναι η απευθείας στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ επιφυλάσσονται να καταθέσουν απόψεις για το θέμα των εγγυήσεων σε μεταγενέστερο στάδιο.