Στον «αέρα» το Ταμείο Ανακάμψης – Άσκησαν βέτο Πολωνία Ουγγαρία

Äåýåôåñç çìÝñá ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò óôéò ÂñõîÝëëåò ãéá ôï Ôáìåßï ÁíÜêáìøçò áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ôïõ Covid 19 êáé ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï 2021-2027, ôï ÓÜââáôï 18 Éïõëßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ)

Για τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου φαίνεται να μετατίθενται οι συζητήσεις για τον Προυπολογισμό της ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαικής Οικονομίας από την πανδημία καθώς η σημερινή Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα λόγω του ΒΕΤΟ που άσκησαν και για τα δύο ζητήματα η Πολωνία και Ουγγαρία

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΣΤΡΑ από τις Βρυξέλλες, η σημερινή συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την πανδημία επισκιάστηκε από τη στάση που τηρούν επί του Προϋπολογισμού και του ταμείου Ανάκαμψης οι δύο χώρες.

Σημειώνεται πως όσο καθυστερεί η συζήτηση για το ταμείο Ανάκαμψης τόσο καθυστερούν οι επιχορηγήσεις σε όσους πλήγηκαν από την πανδημία στα κράτη μέλη.
Πάντως η στάση των δύο χωρών έφερε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Επικεφαλής, Κριστίν Λανγκάρντ τόνισε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ότι το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης πρέπει να τεθεί σε λειτουργία χωρίς καθυστέρηση.

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.