Το Γενικό Λογιστήριο καταφεύγει στον Γενικό Εισαγγελέα για δάνεια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, τα οποία παραχώρησε το κράτος στο παρελθόν μέσω της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Όπως αναφέρθηκε χθες ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, το Ταμείο Δημοσίων Δανείων -το οποίο υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριοπαραχώρησε στο παρελθόν δάνεια, στα πλαίσια της πολιτικής του κράτους για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή. Το Ταμείο σταμάτησε να παραχωρεί δάνεια από το τέλος του 2006.

Ωστόσο παρέμεινε υπόλοιπο από τα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν στο παρελθόν, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 77,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα εκκρεμούν δάνεια 51,3 εκατ. ευρώ που παραχωρήθηκαν απευθείας από το Ταμείο, δάνεια 21,5 εκατ. ευρώ που παραχωρήθηκαν μέσω της ΣΚΤ, και δάνεια 4,5 εκατ. ευρώ που παραχωρήθηκαν πριν το 1974.

Όπως αναφέρθηκε, για τα δάνεια που παραχωρήθηκαν απευθείας από το Ταμείο, καταβάλλεται προσπάθεια για αναδιάρθρωσή τους. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι το 2016 εκκρεμούσαν 618 δάνεια, ενώ το 2017 μειώθηκαν στα 445. Επίσης, αναφέρθηκε ότι τα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν πριν το 1974 είναι παγοποιημένα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι προκύπτει από τα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν μέσω της ΣΚΤ. Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία, το Ταμείο θα απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για το συγκεκριμένο θέμα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου