Στον πάγο θα παραμείνει η ανάπλαση του Lady’s Mile

Το έργο αποτελεί αναγκαιότητα λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή

 

Ακόμα πιο απομακρυσμένο είναι πλέον το ενδεχόμενο να ικανοποιηθεί έστω και στο ελάχιστο το αίτημα της Λεμεσού για ανάπλαση της περιοχής του Lady’s Mile, όχι τόσο λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στα όρια ελέγχου των Βρετανικών Βάσεων όσο λόγω των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του κορονοϊού, τα οποία, αναπόφευκτα, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην πάγια δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.

Σχετική είναι και η αναφορά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που είχε δοθεί ως απάντηση σε ερώτηση που είχε υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Λεμεσού Γιώργο Γεωργίου. Να σημειωθεί ότι το θέμα της ανάπλασης του Lady’s Mile συζητήθηκε σε αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Λεμεσού, της Επαρχιακής Διοίκησης και των Βρετανικών Βάσεων, χωρίς να υπάρχει καμιά κατάληξη, πέραν της γενικής εκτίμησης ότι το έργο αποτελεί μια αναγκαιότητα, ιδιαίτερα στα πλαίσια των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Στην αναφορά του, το Τμήμα Πολεοδομίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με δεδομένη και την αδυναμία λόγω υποστελέχωσης να ολοκληρώσει την ωρίμανση της μελέτης και να προωθήσει την υλοποίηση του έργου, με κόστος που ξεπερνά τα 6 εκ. ευρώ, έχει ανταποκριθεί θετικά με την προϋπόθεση ότι «θα τηρηθεί κατά γράμμα» η προμελέτη που έχει γίνει με τη συνεργασία διάφορων κρατικών τμημάτων και άλλων φορέων και η οποία «συμβαδίζει απόλυτα με τις πρόνοιες της υπό εκπόνηση Δήλωσης Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων».

Ανεξάρτητα όμως απ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, η τελική απόφαση για το ποιος θα αναλάβει την ωρίμανση, την κατασκευή αλλά και τη διαχείριση του έργου θα πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών. Κι αυτό επειδή η περιοχή του Lady’s Mile δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού. Θέμα όμως που αναμένεται να διευθετηθεί στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο έπαρχος Λεμεσού, ο οποίος εκπροσωπεί τις κοινότητες Ακρωτήριου, Ασώματου και Τσερκέζ Τσιφλίκ στα όρια των οποίων βρίσκεται η περιοχή, έχει θέσει γραπτώς θέμα για το κατά πόσον το Υπουργείο Εσωτερικών κρίνει σκόπιμο να ερωτηθεί και ο ίδιος (ο έπαρχος) κατά πόσον μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία για περαιτέρω προώθηση του έργου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επισημάνει, άλλωστε, και το γεγονός ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε πολλές φορές οδηγίες για τα θέματα χρηματοδότησης και μελλοντικής διαχείρισης του έργου, τα οποία θα πρέπει να έχουν επιλυθεί πριν την εκπόνηση οποιωνδήποτε μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων, δεδομένου και του ότι η ανάπλαση του Lady’s Mile χωροθετείται στα όρια των Βάσεων αλλά και της αδυναμίας των οικείων κοινοτήτων να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί.

Να σημειωθεί ότι εστιάτορες και άλλοι επιχειρηματίες της περιοχής θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για εκτέλεση κάποιων έργων που αφορούν το οδικό δίκτυο, τη δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση και άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες.

Στην αντίπερα όχθη με όσους ζητούν έργα υποδομής και ανάπτυξης και γενικότερα αναβάθμιση της περιοχής βρίσκονται αρκετοί οργανωμένοι περιβαλλοντικοί και άλλοι φορείς, όπως το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, το οποίο τάσσεται υπέρ της προσέλκυσης εναλλακτικού τουρισμού, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο Υγρότοπος Ακρωτηρίου είναι ο πιο σημαντικός της Κύπρου.

Χρήστος Χαραλάμπους

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.