Εκπαιδευτικές συναντήσεις με στόχο την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, πραγματοποίησαν το “Hope For Children’’ CRC Policy Center και η Ελληνική Τράπεζα.

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά που οι δύο συνεργάζονται με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία, αναφέρει ανακοίνωση του “Hope for Children”.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές όχι μόνο γνώσεις σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, αλλά πολύ περισσότερο δεξιότητες ζωής, οι οποίες είναι χρήσιμες μακροχρόνια για επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση ποικίλων δυσκολιών, πέρα από το σχολικό εκφοβισμό.

Επίσης, μέσα από την εμπειρία, στόχος είναι τα παιδιά να αυξήσουν την ικανότητά τους να διεκδικούν και να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα για προστασία από κάθε μορφή βίας και κακοποίησης, για τήρηση ενός καλού επιπέδου ζωής και για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Μέσα από τις «Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων», όλο περισσότεροι έφηβοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από ειδικούς επαγγελματίες για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό και ως υποστηρικτές προς τους συνομηλίκους τους. Η ιδέα αυτή βασίζεται στη φιλοσοφία ότι κάποια μηνύματα μεταδίδονται στα παιδιά καλύτερα όταν προέρχονται από συνομήλικους ή άλλα νεαρά άτομα.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις διήρκησαν 12 εβδομάδες και αποτελούνταν από βιωματικές δραστηριότητες.