Στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό

Σημαντική ήταν η συζήτηση για τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό. Αξίζει να πούμε ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι η τουριστική βιομηχανία απασχολεί άμεσα και έμμεσα 27 εκατ. άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 10,3% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ το 2019. Επίσης, οι κλάδοι του τουρισμού και των μεταφορών ήταν από αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από τη νόσο COVID-19. Έτσι κινδυνεύουν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, όπως αυτές των εποχικών εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ (UNWTO), υπάρχει μείωση κατά 70% στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2020.

Όσον αφορά την κρίση της πανδημίας, η έκθεση αναφέρει ότι θα πρέπει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν πλήρως τη σημασία του κλάδου του τουρισμού, να τον ενσωματώσουν πλήρως στα ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια ανάπτυξης, να ενισχύσουν την ποιότητα της προσφοράς του ώστε να γίνει πιο βιώσιμος και προσιτός σε όλους και να ξεκινήσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του τομέα.

Σημαντική πρόταση η οποία κατατίθεται είναι τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν κοινό πρωτόκολλο της ΕΕ για την ασφάλεια της υγείας όσον αφορά τα τεστ πριν από την αναχώρηση, το οποίο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των γρήγορων τεστ (rapid tests), των τεστ PCR και άλλων. Όσον αφορά την καραντίνα ζητά να παραμείνει ως έσχατο μέσο αλλά, κατά περίπτωση, η διάρκειά της να μειωθεί σε έναν ελάχιστο αριθμό ημερών, ο οποίος να είναι εναρμονισμένος σε ολόκληρη την Ένωση.

Η έκθεση καλεί ακόμα την Κομισιόν να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν προσωρινά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, συνοδευόμενους από ειδική δέσμη κινήτρων για όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜμΕ για την περίοδο 2020-2024, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των πτωχεύσεων και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία.

Στην έκθεση καταγράφεται η λύπη του Ευρωκοινοβουλίου για το γεγονός ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 δεν περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι για τον βιώσιμο τουρισμό και καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού στο επόμενο ΠΔΠ και να επινοήσει μια βραχυπρόθεσμη λύση, δημιουργώντας ένα τμήμα τουρισμού σε έναν από τους υφιστάμενους εκτελεστικούς οργανισμούς, ιδίως στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜμΕ (EASME) ή στον επερχόμενο Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και την Ψηφιακή Ανάπτυξη.

Η Ομάδα της Αριστεράς εξέφρασε τους προβληματισμούς της σε κάποια σημεία της έκθεσης, όπως το να καταστεί αρμοδιότητα της ΕΕ ο τουριστικός τομέας, με κίνδυνο να επικρατήσουν, πλήρως, οι γνωστές νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ένωσης και το να εναρμονιστούν τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, π.χ. διάρκεια καραντίνας, αγνοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος-μέλος. Αναλογιζόμενη όμως ότι στο κείμενο υπάρχουν πολλές θετικές αναφορές, ιδιαίτερα σημαντικές για τη στήριξη του τουρισμού και, δη, των εργαζομένων στον εν λόγω τομέα υπερψήφισε την έκθεση.

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.