Στροφή νέων στα τεχνικά επαγγέλματα

Τα τεχνικά επαγγέλματα απαιτούν άτομα με ικανότητεςΤης Κάλιας Ανδρέου

Η απαρχαιωμένη αντίληψη που υπάρχει ότι οι Τεχνικές Σχολές αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα είναι ο εύκολος δρόμος έχει πλέον απορριφθεί, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η ζήτηση από τους νέους αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων.

Τόσο η ζήτηση όσο και η αγορά εργασίας καθιστούν έντονα την ανάγκη για εξειδίκευση, ικανότητες και σφαιρικές γνώσεις. Οι Τεχνικές Σχολές επεκτείνονται, ενώ σε κάποιες περιοχές πρόκειται να δημιουργηθούν επιπλέον κτίρια. Πολλοί είναι οι μαθητές που απορρίπτονται λόγω πλήρωσης θέσεων, καθιστώντας την ανάγκη για περαιτέρω έμφαση στη δημιουργία επιπλέον κτιρίων Τεχνικών Σχολών απαραίτητη.

Στο πρόγραμμα η δημιουργία νέων Τεχνικών Σχολών

Κυρίως τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και οι μηχανικοί αυτοκινήτων φαίνεται να έχουν την περισσότερη ζήτηση, δήλωσε στη «Χ» ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσσάνδρου.

Όπως ανάφερε, πολλοί μαθητές στρέφονται κυρίως προς αυτά τα δύο επαγγέλματα μέσω των Τεχνικών Σχολών, με αποτέλεσμα αριθμός αυτών να απορρίπτεται λόγω πλήρωσης θέσεων.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει περαιτέρω δημιουργία Τεχνικών Σχολών ή επέκτασή τους, ο ίδιος ανάφερε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει στο πρόγραμμα να κτιστούν νέες Τεχνικές Σχολές. «Στην Πάφο, στο Λύκειο της Έμπας, θα λειτουργήσει μαζί με αυτό τμήμα της Τεχνικής Σχολής. Στη Λάρνακα θα κτιστεί νέα Τεχνική Σχολή μέσα στα επόμενα τρία χρόνια περίπου, ενώ στη Λεμεσό μέχρι το 2025 θα ολοκληρωθεί η νέα Τεχνική Σχολή», ανάφερε. Ενώ πρόσθεσε ότι η πιο άμεση κίνηση που μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθούν προσωρινά τμήματα εντός υφιστάμενων Λυκείων μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση νέων Τεχνικών Σχολών.

Αναφορικά με το αν έχει παρατηρηθεί γενικότερα μια στροφή των νέων προς τα τεχνικά επαγγέλματα, ο κ. Λυσσάνδρου ανάφερε ότι η στροφή αφορά μόνο στα ξενοδοχειακά και στους μηχανικούς αυτοκινήτων. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, όπως ανάφερε.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες μαθητές απορρίπτονται από μια σχολή, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την επόμενη επιλογή ως και αυτή που θα τους ικανοποιήσει, ο κ. Λυσσάνδρου αναφέρθηκε στην εισήγηση που έγινε από πλευράς της ΟΛΤΕΚ, ώστε οι εγγραφές των μαθητών να γίνονται από σπίτι, μέσω διαδικτυακού συστήματος, το οποίο θα δίνει το χρόνο ώστε να σκεφτούν καλύτερα την επόμενη επιλογή τους.

Ο κ. Λυσσάνδρου δεν δίστασε ωστόσο να αναφερθεί στον παρεξηγημένο τρόπο με τον οποίο η κυπριακή κοινωνία «βλέπει» τις Τεχνικές Σχολές, καθώς όπως είπε «μαθητές και γονείς θεωρούν ότι η Τεχνική Σχολή είναι ο δρόμος για εύκολο απολυτήριο. Αυτή η συνταγή είναι αποτυχημένη. Τα τεχνικά επαγγέλματα απαιτούν άτομα με ικανότητες, άσχετα αν κάποιοι πιστεύουν το αντίθετο. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όσοι επαγγελματίες είναι καλοί στη δουλειά τους, είναι και εξαιρετικά καλά αμειβόμενοι».

Χρειάζεται ακαδημαϊκή επίδοση και στα τεχνικά επαγγέλματα

Σε επικοινωνία της «Χ» με τον διευθυντή Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Ηλία Μαρκάτζιη, ο ίδιος ανάφερε ότι η ζήτηση για τις Τεχνικές Σχολές από τους μαθητές είναι ελαφρώς πιο αυξημένη από πέρσι.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν κριτήρια εισδοχής των μαθητών σε περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα κάποιοι να απορρίπτονται, ο κ. Μαρκάτζιης αναφέρθηκε στην μοριοδότηση η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι διάφανη και μετρήσιμη, ενώ συμπεριλαμβάνει την επίδοση των μαθητών στο Γυμνάσιο, και την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια κοινωνικά κριτήρια, που μπαίνουν ως προτεραιότητα.

Όπως ανάφερε, «ακόμα και για τα τεχνικά επαγγέλματα χρειάζεται ακαδημαϊκή επίδοση. Είναι λάθος να πιστεύουμε το αντίθετο». Ενώ πρόσθεσε ότι «η επίδοση ως κριτήριο, είναι και ένα κίνητρο ώστε τα παιδιά να προσπαθούν περισσότερο στο Γυμνάσιο».

Αναφορικά με τις περιπτώσεις που μαθητές απορρίπτονται από τον κλάδο πρώτης επιλογής τους, ο κ. Μαρκάτζιης ανάφερε ότι οι μαθητές έχουν ήδη ενημερωθεί να έχουν και δεύτερη επιλογή μέσω της συμβουλευτικής στο Γυμνάσιο. Ενώ πρόσθεσε ότι παρατηρείται μια τάση προτίμησης προς συγκεκριμένους κλάδους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισοζύγιο στους αποφοίτους, γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν επαρκώς για όλους τους κλάδους, ώστε να διευρυνθούν οι επιλογές τους.

Ευχαρίστηση για τη στροφή των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα

Δεν υπάρχει τεχνικό επάγγελμα που να μην έχει ζήτηση ανάφερε στη «Χ» ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχαλάκης Αντωνίου.

Ενώ πρόσθεσε ότι «πολλά από τα επαγγέλματα στα οποία βλέπουμε η ζήτηση να αυξάνεται είναι, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, οι υδραυλικοί, οι οικοδόμοι, μέχρι και οι ψυκτικοί». «Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχει στροφή προς τα τεχνικά επαγγέλματα, καθώς αρχίσαμε σιγά σιγά να πλησιάζουμε χώρες-πρότυπα σε αυτόν τον τομέα, όπως είναι η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες έχουν, σαφώς, ανεπτυγμένο σύστημα επαγγελμάτων» ανάφερε ο κ. Αντωνίου. Ενώ, πρόσθεσε ότι «δεδομένου αυτού θα αρχίσουν να ικανοποιούνται πολλές ανάγκες για την κυπριακή οικονομία, αλλά την ίδια ώρα, το κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα».

Τα ΜΙΕΕΚ εξασφαλίζουν εργασία για όλους

Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξασφαλίζουν εργασία για όλους τους απόφοιτους, ανάφερε στη «Χ» ο διευθυντής Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ηλίας Μαρκάτζιης.

Ερωτηθείς για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ΜΙΕΕΚ και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών, ο ίδιος ανάφερε ότι «τα ΜΙΕΕΚ είναι η μόνη δημόσια σχολή η οποία προσφέρει (διετή) προγράμματα επιπέδου ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία οδηγούν σε τεχνικούς ή εξειδικευμένους τεχνίτες με σίγουρη εξασφάλιση στην αγορά εργασίας. Αυτά τα προγράμματα σχεδιάζονται ειδικά για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συνεργασία με τους εργοδότες, τις συντεχνίες, υπουργεία στο δημόσιο κτλ».

Ενώ πρόσθεσε ότι «ο σχεδιασμός ο οποίος συνάδει με τις ανάγκες έχει ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοί μας να εργοδοτούνται στο εκατό τοις εκατό. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξασφαλίζεται η εύρεση εργασίας, καθώς προσφέρονται δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα». Ανάφερε ακόμα ότι τα προγράμματα που προσφέρονται ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, ενώ παρατηρείται ακόμα ότι οι απόφοιτοι των ΜΙΕΕΚ εργοδοτούνται πριν ακόμα αποφοιτήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΜΙΕΕΚ ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2012, μετά και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανάφερε ο κ. Μαρκάτζιης «επτά χρόνια τώρα, έγιναν αρκετά. Μεταξύ άλλων και η πιστοποίηση των προγραμμάτων από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης».

Σημειώνεται ακόμα ότι η φοίτηση για όλους είναι δωρεάν, ενώ για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να είναι απόφοιτος της Μέσης Εκπαίδευσης (Λύκειο ή Τεχνική Σχολή). Κριτήρια για εισδοχή στα ΜΙΕΕΚ αποτελούν ακόμα, οι βαθμοί του απολυτηρίου των μαθητών, ενώ προτεραιότητα έχουν τα άτομα που είναι κάτω των 30 ετών, καθώς, λαμβάνονται υπόψιν και κοινωνικά κριτήρια. Σε περιπτώσεις μάλιστα που η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μεγάλη, ο κ. Μαρκάτζιης είπε ότι δημιουργείται και δεύτερο τμήμα. Όπως σημείωσε ο κ. Μαρκάτζιης, ξεκίνησε από φέτος η ετοιμασία για τον Σεπτέμβρη του 2020, καθώς σχεδιάζεται όπως προστεθούν καινούρια προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα, όπως μας ανάφερε, αφορούν κυρίως στα Ναυτιλιακά αλλά μελετάται επίσης και η ένταξη προγράμματος κρεοπωλών.

Τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν σε κάθε πόλη:

Λευκωσία: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Γαλακτοκομία – Τυροκομία, Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί.

Λεμεσό: Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία (νέο πρόγραμμα), Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.

Λάρνακα: Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία

Πάφο: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των ΜΙΕΕΚ