Στροφή νέων στα τεχνικά επαγγέλματα

Της Κάλιας Ανδρέου Η απαρχαιωμένη αντίληψη που υπάρχει ότι οι Τεχνικές Σχολές αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα είναι ο εύκολος δρόμος έχει πλέον απορριφθεί, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η ζήτηση από τους νέους αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων. Τόσο η ζήτηση όσο και η αγορά εργασίας καθιστούν έντονα την ανάγκη για εξειδίκευση, ικανότητες … Continue reading Στροφή νέων στα τεχνικά επαγγέλματα