Γίνε υποστηρικτής και φίλος μας

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν την εφημερίδα μας αναζητώντας την εναλλακτική ενημέρωση που προσφέρουμε. Σε αντίθεση με άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προσφέρουμε την έκδοση της εφημερίδας μας ΔΩΡΕΑΝ, από την ίδια μέρα έκδοσης, επιλέγοντας να διατηρούμε τη δημοσιογραφία μας προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή την οικονομική τους δυνατότητα. Η δημοσιογραφία μας δεν … Continue reading Γίνε υποστηρικτής και φίλος μας