ΣΥΜΕΠΑ: Η Πολεοδομική Άδεια για το καφεστιατόριο στην παραλία ΣΟΔΑΠ δεν αφορά παρέκκλισηΗ Πολεοδομική Άδεια για το καφεστιατόριο στην παραλία ΣΟΔΑΠ δεν αφορά παρέκκλιση, αναφέρει το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 14/02/2020 με τίτλο «Η πραγματικότητα για το καφεστιατόριο στην Παραλία ΣΟΔΑΠ».

Σε σημερινή ανακοίνωση, το ΣΥΜΕΠΑ αναφέρει, σε συνέχεια της απάντησής του στην εφημερίδα «Χαραυγή» ημερομηνίας 15/01/2020, με την οποία διέψευσε την πληροφορία ότι η Πολεοδομική Άδεια που δόθηκε για το εν λόγω καφεστιατόριο αφορούσε άδεια κατά παρέκκλιση, ότι «είναι άλλη η διαδικασία της εξέτασης αιτήσεων κατά παρέκκλιση και άλλη η διαδικασία της «΄Χαλάρωσης΄».

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων σημειώνει ότι η διαδικασία της παρέκκλισης διέπεται από ξεχωριστούς κανονισμούς και το ίδιο το ΣΥΜΕΠΑ, που αποτελεί ανεξάρτητο, συμβουλευτικό προς το Υπουργικό Συμβούλιο Όργανο, όπως αναφέρει, «ενεργεί με βάση αυτούς, και αποστέλλει για κάθε κατά παρέκκλιση αίτηση, την εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι το αποφασίζον όργανο».

Αντίθετα, συνεχίζει, η διαδικασία της «Χαλάρωσης», προωθείται στην Υπουργική Επιτροπή από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, μέσω της αρμόδιας Αρχής (Έπαρχος) με βάση άλλη από τις παρεκκλίσεις Νομοθεσία.

Επιπλέον, το ΣΥΜΕΠΑ αναφέρει ότι κατά τη διαδικασία της παρέκκλισης όχι μόνο δεν παρακάμπτονται αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, αλλά αντίθετα τηρώντας τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του, όπως αναφέρει το Συμβούλιο, «λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις/απόψεις όλων των αρμόδιων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Αρχών και σε περίπτωση που λείπει η άποψη κάποιου Φορέα, η αίτηση δεν εξετάζεται μέχρι αυτή να προσκομιστεί».