Συμφωνία Κομισιόν, Συμβουλίου, ΕΚ για τον κανονισμό ίδρυσης Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας


Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) κατέληξαν σήμερα η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνέχεια της πρότασης της Κομισιόν που είχαν υιοθετήσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ το 2017.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣκοπός του νέου φορέα είναι να υποβοηθά τα Κράτη Μέλη κατά την εφαρμογή των νομικών πράξεων της ΕΕ στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες σε εργαζόμενους και εργοδότες όσον αφορά τα πολύπλοκα ζητήματα διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στους αντιπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Ρουμανική Προεδρία, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Η ΕΑΕ θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις εθνικές διοικήσεις κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη θα συμμετέχουν μόνο προαιρετικά στις δραστηριότητες της ΕΑΕ.

Σύμφωνα με το κείμενο του μελλοντικού κανονισμού, οι κυριότερες δραστηριότητες του νέου φορέα θα είναι:

– να διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εθνικών διοικήσεων σε πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας·

– να υποβοηθά τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων τη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων·

– να στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

– να στηρίζει τις αρχές των κρατών μελών κατά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Επιπλέον προβλέπεται διαδικασία διαμεσολάβησης σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο προβλέπει έναν διαμεσολαβητή της ΕΑΕ και εκπροσώπους των ενδιαφερομένων κρατών μελών και μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης. Εάν δεν βρεθεί λύση, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν για δεύτερο στάδιο διαμεσολάβησης, που εμπνέεται από την επιτροπή συνδιαλλαγής της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όταν μια διαφορά αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί η υπόθεση στη Διοικητική Επιτροπή. Η Διοικητική Επιτροπή, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να υποβάλει το ίδιο αίτημα.

Η ΕΑΕ θα συγκεντρώσει τα τεχνικά και επιχειρησιακά καθήκοντα διαφόρων υφισταμένων φορέων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού του EURES, Τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων και ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας). Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη δομή που θα εξασφαλίζει ταχεία ανταπόκριση και συνέχεια. Η ενισχυμένη συνεργασία θα έχει καλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα.

Η έδρα της ΕΑΕ θα αποφασιστεί μετά την έκδοση της νομοθετικής πράξης.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν υπέβαλε τη σχετική πρότασή της στις 13 Μαρτίου 2018. Στις 6 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του, η οποία αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προσωρινή συμφωνία θα εξεταστεί τώρα από το Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου από την οποία και θα πρέπει να εγκριθεί. Η τυπική ψηφοφορία στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε για πρώτη φορά την ιδέα για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017 και χαιρέτισε τη συμφωνία δηλώνοντας ότι “με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στηρίζουμε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την επίτευξη της δέσμευσής μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη”.

Με 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν ή εργάζονται σήμερα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας να τους υποστηρίζει, να διευκολύνει το έργο των κρατών μελών μας και να διασφαλίζει την αμεροληψία και την εμπιστοσύνη στην ενιαία μας αγορά, πρόσθεσε. “Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τους πιο δίκαιους κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια. Η νέα αρχή θα μας βοηθήσει να τους κάνουμε να λειτουργήσουν στην πράξη”, κατέληξε.

Η Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα των εργαζομένων, η Μαριάν Τάισεν είπε ότι “χρειαζόμαστε σαφείς, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η σημερινή συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και θα εξυπηρετήσει τη διπλή αποστολή βοήθειας των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της απάτης και κατάχρηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών”.

Η σημερινή συμφωνία, ανέφερε περαιτέρω, είναι αποτέλεσμα πολύ εποικοδομητικών και ταχέων διαπραγματεύσεων που αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να αποφασίσει και να δράσει γρήγορα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jeroen Lenaers και τη ρουμανική Προεδρία που ενεργεί εξ ονόματος του Συμβουλίου. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί γρήγορα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας θα αρχίσει να λειτουργεί φέτος και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ταχέως. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη”, δήλωσε τέλος.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.