Συμφωνία ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ για μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Συμφωνία για μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) υπέγραψε στις 7 Οκτωβρίου του 2022 η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) και η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Στη βάση της Συμφωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, η ΣΕΔΙΠΕΣ μεταβιβάζει στην ΚΕΔΙΠΕΣ τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ, τα οποία δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ σύμφωνα με τη μεταξύ τους συμφωνία, και τύγχαναν διαχείρισης από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνει πως η μεταβίβαση στο σύνολό της αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δ’ τριμήνου 2022.

Η υπογραφή της Συμφωνίας, όπως αναφέρει η ΚΕΔΙΠΕΣ, «θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στόχος της Συμφωνίας είναι μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της υλοποίησης προηγούμενων αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΔΙΠΕΣ, ως επίσης και η συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις των Αρχών και Θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2018».

Αναφέρεται επίσης ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης των πιστωτικών διευκολύνσεων και συναφών εξασφαλίσεων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία έγινε δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 (Ν. 169(Ι)/2015), ως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος»), θα αποσταλούν επιστολές με τις οποίες τα επηρεαζόμενα πρόσωπα θα ενημερωθούν αναφορικά με την εν λόγω μεταβίβαση.

Τέλος, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι ο «χρόνος μεταβίβασης» των πιστωτικών διευκολύνσεων, ως καθορίζεται στη Συμφωνία είναι η 7η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ και προσθέτει πως σχετική γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 19(5) του Νόμου έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy