Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας σε έργο που χρηματοδοτείται από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της επίσημης πλατφόρμας Funding & Tenders Portal, ανακοίνωσε την επιτυχή αξιολόγηση του έργου «PATHED», στο οποίο συμμετέχει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας σε συνεργασία με αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην ομάδα της Κύπρου την οποία συντονίζει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ), ως ο κατά Νόμο Αρμόδιος Φορέας για την Ηλεκτρονική Υγεία, συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η κυπριακή ομάδα έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο που αφορά την ανάπτυξη της κινητής εφαρμογής. Το ποσοστό χρηματοδότησης της κυπριακής συμμετοχής ανέρχεται στο 24% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (γύρω στα 480,000 ευρώ).

Το έργο θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα χρησιμοποιήσει σε πιλοτική λειτουργία μια εφαρμογή για φορητές συσκευές, η οποία θα επιτρέπει τη διασυνοριακή πρόσβαση των ασθενών στα δικά τους μεταφρασμένα δεδομένα υγείας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Επιπλέον, θα αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία για τις εθνικές υποδομές Ηλεκτρονικής Υγείας και θα διερευνήσει την αξία της εκτεταμένης υποδομής [email protected]

Τέλος, τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογήσει την ικανότητα επέκτασης προς ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα με επίκεντρο τον ασθενή που θα επιτρέπει την εκτεταμένη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε μεμονωμένα δεδομένα υγείας δικής τους επιλογής, ως βασικό συστατικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

Το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, τη χρήση δεδομένων υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και τον στόχο «Ψηφιακή πυξίδα 2030: ο ευρωπαϊκός τρόπος για την ψηφιακή δεκαετία», που απαιτεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρικούς φακέλους (ηλεκτρονικά αρχεία) για το 100% των πολιτών της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρόταση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία του Προγράμματος EU4Health (πρόσκληση EU4H-2021-DGA-MS-IBA) με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ (για περίοδο 18 μηνών).

Το consortium αποτελείται από 19 εταίρους από 11 ΚΜ οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία μέσω της συμμέτοχης στο έργο [email protected] και σε διαφορετικά προηγούμενα έργα ηλεκτρονικής υγείας ή δίκτυα συνεργασίας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.