Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Προκήρυξε συμβόλαιο για εργασίες στην περιοχή Μητροπόλεως

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Το Συμβόλαιο C12B που αφορά στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή Μητροπόλεως, προκήρυξε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ).

Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι «οι κατασκευαστικές εργασίες για το συμβόλαιο αναμένεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2022 και θα έχουν διάρκεια 14 μήνες. Το  Συμβόλαιο C12B αποτελεί το τελευταίο μέρος του έργου της Β΄ Φάσης και η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 4.5 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Προστίθεται ότι «το συμβόλαιο αποτελείται από 5 χλμ. συστήματος λυμάτων διαμέτρων 200χιλ. έως 400χιλ., 2,2χλμ. συστήματος ομβρίων διαμέτρων 400χιλ. έως 1200χιλ., 0,25χλμ. κλειστό ορθογωνικό οχετό ομβρίων 700χιλ. έως 1200χιλ. σε πλάτος και από 1200χιλ. έως 1900 χιλ. σε ύψος, 0,75χλμ. αγωγού πιέσεως συστήματος λυμάτων διαμέτρου 350χιλ., εγκατάλειψη και κατεδάφιση περίπου 2.3χλμ. υφιστάμενων συστημάτων ομβρίων, ολοκλήρωση του αντλιοστασίου Υ και δύο τοπικά αντλιοστάσια ακαθάρτων».

Το Συμβόλαιο C12B «αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αρχικού συμβόλαιο C12 το οποίο τερματίστηκε λόγω της ανεύρεσης πληθώρας αρχαιολογικών καταλοίπων που είχε αποτέλεσμα να προκληθούν πολύχρονες καθυστερήσεις και δυσκολία στην ολοκλήρωση των συστημάτων λυμάτων και ομβρίων. Ως απόρροια του τερματισμού τα υποστατικά δεν έγινε κατορθωτό να συνδεθούν με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα και το πρόβλημα του πλημυρών που ταλανίζει χρόνια το κέντρο της πόλης να μην έχει οριστικά επιλυθεί».

Σημειώνεται ότι «η έναρξη των εργασιών του συμβολαίου C12B θα αποτελέσει και την απαρχή της ολικής και οριστικής επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Το Συμβόλαιο C12A, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και εντός των ορίων της συμβατικής του διάρκειας  που είναι η 12η Μαΐου 2023» αναφέρεται και προστίθεται ότι «το αρχικό συμβόλαιο C12 αφορούσε την κατασκευή 22χλμ. περίπου αγωγών λυμάτων, 6.5χλμ. περίπου αγωγών ομβρίων υδάτων και ενός αντλιοστασίου λυμάτων».

Τα δύο έργα C12A και C12B θα κατασκευάζονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή και για τον λόγο αυτό έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον Ανάδοχο και ενέργειες από τον Μηχανικό, σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών έτσι ώστε, να προληφθεί η πιθανότητα καθυστέρησης είτε στο ένα είτε στο άλλο είτε και στα δύο έργα.

Οι εργασίες θα αρχίσουν από  το αντλιοστάσιο Υ που βρίσκεται στην οδό Τέρρα Σάντα με χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης 6 μήνες.

Επιπρόσθετα ορίστηκε ως προτεραιότητα η τοποθέτηση του κεντρικού αγωγού πιέσεως, από το σημείο εκροής (χώρος αντλιοστασίου Υ) μέχρι το σημείο εισροής (στην οδό Αδαμάντιου Κοραή) παράλληλα με την κατασκευή δικτύου λυμάτων και ομβρίων, που ακολουθούν την ίδια πορεία.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να τίθενται σε λειτουργία τα μέρη του έργου που θα ολοκληρώνονται, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπόλοιπων εργασιών του C12A με στόχο τον ελάχιστο επηρεασμό της τροχαίας κίνησης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.