Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, πρόσθεσε σήμερα οκτώ επιχειρηματίες και δύο οντότητες που συνδέονται με αυτούς τους επιχειρηματίες στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στις κυρώσεις κατά του συριακού καθεστώτος Άσαντ και των υποστηρικτών του.

Όπως ανακοίνωσε ο Συμβούλιο, ο κατάλογος κυρώσεων περιλαμβάνει πλέον 277 άτομα και 71 οντότητες που υπόκεινται σε απαγόρευσης ταξιδίων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Οι κυρώσεις της ΕΕ που ισχύουν επί του παρόντος κατά της Συρίας περιλαμβάνουν επίσης εμπάργκο πετρελαίου, περιορισμούς ορισμένων επενδύσεων, δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Συρίας που διατηρούνται στην ΕΕ και περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως για τον εξοπλισμό και την τεχνολογία για την παρακολούθηση ή την παρακολούθηση των διαδικτυακών ή τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Οι κυρώσεις για τη Συρία επιβλήθηκαν αρχικά το 2011. Αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, με την επόμενη αναθεώρηση να λήγει την 1η Ιουνίου.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση μόνιμης και αξιόπιστης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση στη Συρία, όπως ορίζεται στην απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012.

Οι νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ενδιαφερομένων προσώπων και οντοτήτων, διατίθενται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.