Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΕΕ: Για ισορροπημένη συμφωνία έκανε λόγο ο ΓΔ του Υπ.Γεωργίας

Συγκεκριμένους τομείς πολιτικής σε σχέση με το πακέτο μέτρων «Fit for 55» συζήτησαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος και αξιωματούχοι κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν πέντε νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου: η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS), η αναθεώρηση της οδηγίας για τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών, η αναθεώρηση της εκπομπής για τις εκπομπές από τη χρήση γης (LULUCF), η αναθεώρηση των κανόνων για τα πρότυπα επιδόσεων των αυτοκινήτων και ο κανονισμός για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Την Κύπρο στο Συμβούλιο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου.


Στην παρέμβασή του ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι ο στόχος της Κύπρου είναι η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για το κλίμα, με δίκαιη και οικονομικά αποδοτική κατανομή των βαρών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε ανησυχία ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επέκτασης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στα κτίρια και στις οδικές μεταφορές, και έκανε λόγο για ανάγκη όπως η Κομισιόν προτείνει το κατάλληλο πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών σημειώνοντας ευαίσθητα για αυτή ζητήματα, όπως η συμπερίληψη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας και η εξάρτηση από τις αερομεταφορές.

Τα κράτη μέλη αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την έκθεση προόδου για τον κανονισμό σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των συζητήσεων που έγιναν για το θέμα κατά τη διάρκεια της Σλοβένικης Προεδρίας και καταγράφει τα ζητήματα και τα τεχνικά θέματα στα οποία χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση.

Η Κύπρος, όπως αναφέρεται στην σχετική κυβερνητική ανακοίνωση, διατηρεί γενική επιφύλαξη σχετικά με το κείμενο, κάνοντας λόγο για ανάγκη να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για να τεθούν χρονοδιαγράμματα ως προς εφαρμογή των υποχρεώσεων των χωρών.


Συζητήθηκε ακόμα εκτενώς η Στρατηγική Προστασίας για το Έδαφος (EU soil strategy 2030), η οποία προτείνει ένα πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων για την προστασία, αποκατάσταση και αειφόρο χρήση του εδάφους.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει την προώθηση μιας συνολικής Στρατηγικής και επεσήμανε την ανάγκη σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας.

Τόσο στην Κύπρο όσο και γενικότερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είπε, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής νομοθετικής ρύθμισης. Είναι πολύ σημαντικό όπως δοθεί στα κράτη μέλη η ευελιξία να καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης των υποχρεώσεων τους και να αποφασίζουν το βαθμό αποδοχής κινδύνου, καθώς και τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα για επίτευξη τους, κατέληξε.

Στο πλαίσιο των εργασιών τέθηκε επίσης από πλευράς Λιθουανίας, με τη στήριξη της Κύπρου και άλλων κρατών μελών, το θέμα της δημιουργίας επιπλέον εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πρόνοιας υποχρεωτικής επιστροφής του οχήματος κάτω από το Πακέτο Κινητικότητας Ι.


Η ομάδα κρατών επεσήμανε ότι η πρόνοια δε συνάδει με τους νέους κλιματικούς στόχους και κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε τροποποιητικά μέτρα με στόχο την ευθυγράμμισή της με τις προσπάθειες μείωσης εκπομπών.

Ακόμα η Κύπρος, μαζί με άλλα κράτη μέλη, στήριξε το αίτημα της Αυστρίας προς την Κομισιόν για σεβασμό της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, και να προβλέψει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και του κινδύνου για την υγεία, συγκρίσιμη με εκείνη που ισχύει για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

Τέλος, με αφορμή την παρουσίαση της αναθεώρησης του Κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων, η Κύπρος εξέφρασε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά στις επιλογές που θα έχει στη διάθεσή της για την εξαγωγή ή και τη διαχείριση αποβλήτων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.