Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΕΕ: Ζήτησε εναλλακτικές επιλογές για το σύστημα εμπορίας ρύπων το Υπ.Γεωργίας

Η Κύπρος ζήτησε εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη «Fit for 55», που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο και περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η επέκταση της οδηγίας σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS) σε κτήρια και οδικές μεταφορές και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Σε παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ανέφερε ότι στόχος πρέπει να αποτελεί η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για το κλίμα, με δίκαιη και οικονομικά αποδοτική κατανομή των βαρών.

Αναφερόμενος στην πρόταση σχετικά με την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στα κτήρια και τις οδικές μεταφορές, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι για μικρά κράτη μέλη όπως η Κύπρος, με περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές στις οδικές μεταφορές και τα κτήρια, η αποτελεσματικότητα του εργαλείου της τιμολόγησης άνθρακα δεν είναι δεδομένη, αφού προσδίδει πρόσθετο κόστος στην οικονομία της χώρας, χωρίς ιδιαίτερη συνεισφορά στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές. Σε ό,τι αφορά στα προτεινόμενα κριτήρια καθορισμού του στόχου για την κατανομή των πόρων και για την παραχώρηση των χορηγιών μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε όσο και τα κριτήρια κατανομής πρέπει να επικαιροποιηθούν προκειμένου να καταστούν κατάλληλα στο να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες κρατών μελών όπως η Κύπρος.

Στο πλαίσιο των εργασιών, εγκρίθηκε η Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο κανονισμό για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών.  Κύριος στόχος της σχετικής πρότασης που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή το 2020, είναι η μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των μπαταριών, από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, τη χρήση, την ανακύκλωση και την απόρριψη.

Τα κράτη μέλη αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για ελαχιστοποίηση κινδύνου αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών που συνδέονται με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ενώ κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας διεξήχθη συζήτηση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.