Συνάντηση Γιώργου Γεωργίου με Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, για τις καταχρηστικές ρήτρες

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις καταχρηστικές ρήτρες και τον κίνδυνο εκποίησης, ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, συναντήθηκε με τον Επίτροπο, Π. Ιωάννου, στις Βρυξέλλες, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το τι μέλλει γενέσθαι, μετά την αναπομπή της σχετικής νομοθεσίας που υπερψήφισε η Κυπριακή Βουλή από την Κυβέρνηση.

Κατά τη συζήτηση, ο κος Ιωάννου υπογράμμισε πως όταν μια ρήτρα είναι καταχρηστική για ένα καταναλωτή- φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί παρά να είναι καταχρηστική και για ένα φυσικό πρόσωπο που επιχειρεί βιοποριστικά, όπως επίσης και για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση όπου οι μέτοχοι – βιοπαλαιστές αποτελούν μέρος του προσωπικού της.

Επισήμανε, δε, πως η επέκταση του περί καταχρηστικών ρητρών νόμου και στην περίπτωση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθίσταται αναγκαία καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ιδιάζουσα οικονομική ισχύ σε σχέση με τους χρεώστες, και ως εκ τούτου επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των χρεωστών και πιστωτών.


Ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε πως ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, καθώς οι περιπτώσεις στις οποίες η σύμβαση έγινε στο όνομα μιας πολύ μικρής επιχείρησης και όχι στο όνομα ενός φυσικού προσώπου δεν καλύπτονται από το νόμο.

Τόνισε, δε, πως για το ΑΚΕΛ αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των βιοπαλαιστών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έπειτα, υπενθύμισε πως όταν έθεσε το θέμα ενώπιον της Κομισιόν, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, ο Επίτροπος Reynders απάντησε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πως παρόλο που οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μερών που ενεργούν για σκοπούς που συνδέονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες, εν τούτοις, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των εθνικών κανόνων μεταφοράς της οδηγίας και σε άλλες συμβάσεις.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα μελετήσει προσεκτικά την εξέλιξη που συνιστά η δήλωση του Επιτρόπου Reynders και θα εξετάσει την προοπτική εφαρμογής της στα κυπριακά δεδομένα, στην προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου για προστασία των βιοπαλαιστών και των μικρών επιχειρήσεων.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.