Συνέχιση δικοινοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine» για τη σχολική χρονιά 2019-2020Σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine» κατά
τη σχολική χρονιά 2018-19, σχολεία όλων των βαθμίδων έχουν και φέτος τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες, στις
οποίες Ελληνοκύπριοι/ες μαθητές/τριες θα έρχονται σε επαφή με Τουρκοκύπριους/ες
μαθητές/τριες της ηλικίας τους, συνοδευόμενοι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς τους.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του
Λήδρα Πάλας, κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου (επισυνάπτονται πληροφορίες).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στο «Σπίτι
της Συνεργασίας» και περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τον αντιρατσισμό, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για έναν Πολιτισμό
Ειρήνης. Τελεί υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και έχει τύχει
της έγκρισης των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.