Συνεχίζεται ο διάλογος για εξορθολογισμό Απογευματινών & Βραδινών Προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝΘα συνεχιστεί ο διάλογος για τον εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφέρει το ΥΠΠΑΝ σε κοινή ανακοίνωσή του με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου και που ανακοινώθηκε σήμερα, μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ και των Γενικών Γραμματέων της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί ο εποικοδομητικός διάλογος για τον εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων του Υπουργείου, ενώ βασική παράμετρο του διαλόγου αποτελεί το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΠΑΝ έχει προχωρήσει στη διερεύνηση των νομικών πτυχών που αφορούν στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.

Συμφωνήθηκε, τέλος, ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειες του Υπουργείου.