Συνεχίζεται η οµηρία του Ακάµα, ο εµπαιγµός και οι σκοπιµότητες

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ, µετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης, απέτυχε να δώσει λύση στο θέµα του Ακάµα και δύο εβδοµάδες πριν τις προεδρικές εκλογές αποφάσισε ότι θα δηµοσιοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο πριν να λήξει η θητεία της. Προφανώς υπολογίζει ότι αυτό µπορεί να γίνει αµέσως µετά τις προεδρικές εκλογές αν καταφέρουν οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης, Ν. Νουρής και Κ. Καδής, να συµφωνήσουν στα αντισταθµιστικά µέτρα. Οι ίδιοι σε δηλώσεις, µετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, παραδέχθηκαν δηµόσια ότι διαφωνούν. Η κυβέρνηση εσκεµµένα ανέβαλε µέχρι σήµερα τη δηµοσίευση του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάµα, διότι ήθελε να αποφύγει το πολιτικό κόστος.

 

Του Κώστα Νάνου

Ο αρχικός σχεδιασµός για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα πριν από 6 χρόνια ήταν να δηµοσιευθεί το Τοπικό Σχέδιο το 2019. Το µετέθεταν όµως από εξάµηνο σε εξάµηνο και τον τελευταίο χρόνο από µήνα σε µήνα. Τον Ιανουάριο του 2016, ο Υπουργός Γεωργίας, Νίκος Κουγιάλης, δήλωνε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ότι εντός 18 µηνών το Τµήµα Πολεοδοµίας θα ετοίµαζε τοπικό σχέδιο για την περιοχή εντός και εκτός Ακάµα. Μετά από 7 χρόνια, οι κυβερνώντες διαβεβαιώνουν ότι το Τοπικό Σχέδιο θα δηµοσιευθεί πριν τη λήξη της θητείας τους…Akamas Map1

Ουσιώδεις και νοµικά δεσµευτικοί οι όροι της Περιβαλλοντικής Αρχής

Ανησυχίες για την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Κινήµατος Οικολόγων, Χαράλαµπος Θεοπέµπτου. Προειδοποίησε ότι αν επιχειρηθεί παράκαµψη της γνωµοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής η Κύπρος θα βρεθεί εκτεθειµένη απέναντι στην Ε.Ε. Ο κ. Θεοπέµπτου χαρακτήρισε αναγκαία την αποζηµίωση των ιδιοκτητών γης, όµως πρόσθεσε ότι αυτό θα µπορούσε να γίνει µε αντισταθµιστικά µέτρα που θα ενισχύουν την προστασία της περιοχής. Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασαν και οι οργανώσεις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, το Κυπριακό Ίδρυµα Προστασίας του Περιβάλλοντος, η Πρωτοβουλία για τη ∆ιάσωση των Φυσικών Ακτών και η Κυπριακή Οµοσπονδία Κυνηγιού και ∆ιατήρησης Άγριας Ζωής. Οι οργανώσεις αυτές καλούν τον Υπουργό Εσωτερικών, το Πολεοδοµικό Συµβούλιο και το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως να εφαρµόσουν κατά γράµµα τους νοµικά δεσµευτικούς όρους της Ειδικής Αξιολόγησης που εξέδωσε το Τµήµα Περιβάλλοντος. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρεται, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα βρεθεί εκτεθειµένη απέναντι στις νοµικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσθέτουν πως η αναφορά που έγινε σε συνέχεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συµβουλίου σε ρυθµίσεις για αναπτύξεις που προνοεί το Τοπικό Σχέδιο δηµιουργεί ερωτηµατικά και προκαλεί ανησυχία ως προς την τελική µορφή του Τοπικού Σχεδίου, αφού οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να επανεξεταστούν για τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

Η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων επισηµαίνει ότι µε βάση τους τελικούς, ουσιώδεις και νοµικά δεσµευτικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής δεν εγκρίνονται οι προτεινόµενες πρόνοιες και πολεοδοµικές ζώνες τού υπό αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου Ακάµα, οι οποίες θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στoυς στόχους διατήρησης και την ακεραιότητα των προστατευόµενων περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000. Παράλληλα, η ΟΠΟΚ τονίζει ότι µε βάση το περιβαλλοντικό κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ισχύουσα νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η υιοθέτηση και εφαρµογή των τελικών, ουσιωδών και νοµικά δεσµευτικών όρων της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα αποτελούν νοµική υποχρέωση του Πολεοδοµικού Συµβουλίου και της Πολεοδοµικής Αρχής. Ως εκ τούτου, δεν µπορούν να τεθούν σε ισχύ πρόνοιες οι οποίες κρίθηκε, πέραν κάθε εύλογης αµφιβολίας, ότι θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης και την ακεραιότητα των προστατευόµενων περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000.

Οι κοινότητες εκφράζουν έντονες ανησυχίες

Με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες γης, όλοι οι υπόλοιποι επηρεαζόµενοι και εµπλεκόµενοι φορείς εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να δηµοσιοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα µετά τις προεδρικές εκλογές και πριν τη λήξη της θητείας του Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας.

Σφοδρές είναι και οι αντιδράσεις των επηρεαζόµενων κοινοτήτων, οι οποίες καταγγέλλουν ότι από τον περασµένο Αύγουστο δεν είχαν καµιά επαφή ή διαβούλευση µε τους αρµόδιους υπουργούς. Την Παρασκευή, οι κοινοτάρχες της περιοχής επέδωσαν υπόµνηµα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε το οποίο τον καλούν να µην προχωρήσει στην εξαγγελία του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάµα εάν δεν γίνουν πρώτα διαβουλεύσεις µε τις επηρεαζόµενες κοινότητες στη βάση της ενδιάµεσης περιβαλλοντικής γνωµάτευσης. Θέλουν επίσης να ενηµερωθούν και να συµφωνήσουν για τα αντισταθµιστικά µέτρα που θα προταθούν. Το υπόµνηµα επιδόθηκε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατά την επίσκεψή του στην Πόλη Χρυσοχούς για την τέλεση εγκαινίων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.