Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ ενημερώνει ότι το Πρόγραμμα «Παρατηρητής των Δασών και της Υπαίθρου» συνεχίζεται και θα λειτουργεί ως το τέλος του Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία του Τμήματος Δασών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Άμυνας και με την ουσιαστική συμμετοχή Μη Κυβερνητικών και Εθελοντικών Οργανώσεων, οι οποίες με την σειρά τους ενεργοποιούν εθελοντές σε Οργανωμένη Βάση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της παρατήρησης στον Τομέα της Πρόληψης Πυρκαγιών με τον έγκαιρο εντοπισμό τους.

Το πρόγραμμα είναι υποστηρικτικό εργαλείο προς τις δράσεις πρόληψης των Αρμοδίων Υπηρεσιών του Κράτους, ενώ σε αυτό συμμετέχουν περίπου 350 εθελοντές και υπάρχουν σημεία σταθερά όπως και περίπολα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντικά «Tο Σώμα Προσκόπων Κύπρου», «Το Σώμα Κυπρίων Οδηγών», «Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού», η Ομάδα Διάσωσης «1», οι «Πυροσβέστες του Κόσμου», η Οργάνωση «Reaction», το «Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών» (ΕΤΕΑ) και το «Social Policy and Action Organization».