Συνέντευξη – Α.Μαυρογιάννης: «Η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το απαραίτητο εργαλείο…»

Να γυρίσουµε όλοι µαζί σελίδα, για το καλό του τόπου µας και των γενιών που ακολουθούν

  • Θα απευθυνθούµε προς όλους τους υποψηφίους που θα µείνουν εκτός του δεύτερου γύρου µε στόχο να βρούµε εκείνους τους κοινούς στόχους που θα µας επιτρέψουν να προχωρήσουµε σε συνεργασία. Με αυτόν το στόχο κατά νου θα απευθυνθώ και προς την κοινωνία των πολιτών…
  • Θα επικοινωνήσω µε τον Γ.Γ. των Ηνωµένων Εθνών, από τον οποίο θα ζητήσουµε να αναλάβει πρωτοβουλία  για να θέσουµε ξανά τη διαπραγµατευτική διαδικασία πάνω στις ράγες
  • Το κρίσιµο ερώτηµα είναι ένα: Θα γυρίσουµε σελίδα ή θα αφήσουµε τον ∆ΗΣΥ στην εξουσία, µε έναν εκ των δύο επίδοξων συνεχιστών της διακυβέρνησης Αναστασιάδη;

Κυπριακό, ακρίβεια, στεγαστικό είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της διακυβέρνησης του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» τονίζει ότι είναι προετοιµασµένος για να προβεί άµεσα σε κινήσεις, ώστε να τροχιοδροµηθούν λύσεις.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τοποθετείται και για το όραµά του για την προοδευτική αλλαγή και απευθύνεται προς όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να συστρατευθούν για να επέλθει η αλλαγή που θα έχει επίκεντρό της τον άνθρωπο. Αποκαλυπτικός είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και για το πώς θα συµπεριφερθεί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Συνέντευξη στον Νεόφυτο Νεοφύτου

Κύριε Μαυρογιάννη, θα θέλαµε να µας κατονοµάσετε τρία φλέγοντα ζητήµατα, τα οποία θα χειριστείτε από την πρώτη ηµέρα της εκλογής σας;

Ύψιστο καθήκον µας είναι να καταβάλουµε όλες µας τις δυνάµεις για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς η Κύπρος µε άλυτο το Κυπριακό θα παραµείνει ένα καράβι χαµένο στο πέλαγος.

∆ύο άλλα φλέγοντα ζητήµατα είναι η ακρίβεια, µε τις τιµές των καυσίµων και το κόστος του ηλεκτρισµού να επιβαρύνουν τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά και το στεγαστικό, που τείνει να γίνει ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα.

Οι τελευταίοι δύο τοµείς θεωρούµε πως έχουν γονατίσει οικονοµικά και κοινωνικά τους πολίτες και έχουν υποβαθµίσει την ποιότητα ζωής τους. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι λόγω των αποτυχηµένων πολιτικών που εφάρµοζε η απερχόµενη κυβέρνηση, οι πολίτες είναι σήµερα ανοχύρωτοι και ευάλωτοι σε εξωγενείς παράγοντες.

Είναι για αυτό που λέµε ότι ναι µεν ο πληθωρισµός προέρχεται από εξωγενείς συνθήκες, αλλά στην Κύπρο ουδέν πράξαµε από πλευράς µας για να προστατέψουµε την οικονοµία και τους ανθρώπους µας. Για παράδειγµα, 10 χρόνια από την ανακάλυψη του πρώτου κοιτάσµατος, η Κύπρος παραµένει η µόνη χώρα στην ΕΕ χωρίς φυσικό αέριο.

Πώς σχεδιάζετε να κινηθείτε άµεσα; Ποιες, για παράδειγµα, θα είναι οι πρώτες σας κινήσεις ως νέος Πρόεδρος της Κύπρου για το Κυπριακό;

Από την πρώτη µέρα θα αναλάβουµε πρωτοβουλία για να σπάσει το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν διαπραγµατεύσεις. Σκοπεύω, από την πρώτη κιόλας ηµέρα της εκλογής µου, να επικοινωνήσω µε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, από τον οποίο θα ζητήσουµε να αναλάβει πρωτοβουλία για να θέσουµε ξανά τη διαπραγµατευτική διαδικασία πάνω στις ράγες.

Θα απευθυνθούµε επίσης προς το Συµβούλιο Ασφαλείας για να στηρίξει την προσπάθεια. Θα καλέσουµε επίσης τις εγγυήτριες δυνάµεις και την τουρκοκυπριακή πλευρά, τονίζοντάς τους την ισχυρή µας βούληση µας για επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων προς οριστική επίλυση του Κυπριακού.

Όπως συχνά επαναλαµβάνω όµως, οι διπλωµατικοί χειρισµοί δεν είναι αρκετοί και εµείς δεν θα περιοριστούµε µόνο σε αυτούς. Θα δηµιουργήσουµε παράλληλα επί του εδάφους τις οργανικές συνθήκες της ειρήνης, ανακτώντας τη χαµένη αξιοπιστία της πλευράς µας έναντι της διεθνούς κοινότητας και κυρίως έναντι των Τουρκοκύπριων συµπατριωτών µας. Για το σκοπό αυτό µπορούµε, για παράδειγµα, να χρησιµοποιήσουµε την ενέργεια, το φυσικό αέριο, τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, αλλά και την ίδια την ΕΕ και τη σχέση της µε την Τουρκία, για να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες που θα καταστήσουν την πορεία προς τη λύση µη αναστρέψιµη.

Το Κυπριακό είναι µία ανοικτή πληγή και χωρίς λύση δεν µπορεί αυτός ο τόπος να βρει το βηµατισµό του και να κοιτάξει στο µέλλον.

Και για τους άλλους δύο τοµείς ποιες είναι οι συγκεκριµένες και άµεσες προτάσεις σας;

Έχω πει πολλές φορές ότι στον πολύ σηµαντικό τοµέα της Ενέργειας υπήρχαν πράγµατα που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Κυρίως, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Ιδιαίτερα σήµερα που η ενεργειακή ακρίβεια είναι το θέµα που απασχολεί κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση του τόπου.

Από την πρώτη στιγµή θα αρχίσουµε να υλοποιούµε τις προτάσεις µας, όπως η καθολική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικιακές µονάδες, στη βάση κλιµακωτής επιδότησης, η οποία θα φτάνει µέχρι και το 100%, για την οποία έχουµε διατυπώσει και συγκεκριµένη πρόταση αξιοποίησης του Ταµείου Πράσινης Μετάβασης ως βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο. Άµεσα θα εφαρµόσουµε, µε έγκριση του Συµβουλίου της ΕΕ και τη µείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύµα και στα καύσιµα από το 19% στο 9% για όσο διαρκεί η κρίση. Επίσης, θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, στη βάση των σχεδιασµών της ΕΕ, για να φέρουµε φυσικό αέριο στον τόπο µας, έστω και για ένα µεταβατικό στάδιο.

Για το Στεγαστικό είναι κοινή παραδοχή ότι έχουν επέλθει τροµακτικές αυξήσεις τόσο στις τιµές αγοράς, όσο και στα ενοίκια, µε αποτέλεσµα το δικαίωµα πρόσβασης σε προσιτή κατάλληλη κατοικία να µην είναι αυτονόητο πλέον για πολλούς. Εφαρµόζεται πληθώρα στεγαστικών σχεδίων που λειτουργούν αποσπασµατικά, χωρίς την ύπαρξη ενός κεντρικού φορέα συντονισµού και ελέγχου. Έτσι, τα σχέδια αυτά δεν έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα να επιλύσουν το στεγαστικό πρόβληµα.

Έχουµε διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη πρόταση στεγαστικής πολιτικής µε άµεσες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δράσεις για αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι άµεσες θα αποσκοπούν στην ανακούφιση κυρίως των νέων, ειδικότερα των φοιτητών.

Παράλληλα, θα εντάξουµε τη στεγαστική πολιτική στις δράσεις που τυγχάνουν στήριξης από το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και θα δώσουµε φορολογικά, πολεοδοµικά και άλλα κίνητρα, ώστε να ενθαρρυνθεί η προσφορά προσιτής αξιοπρεπούς κατοικίας τόσο για αγορά, όσο και για ενοικίαση και να επανέλθουν στην αγορά οικιστικές µονάδες που βρίσκονται σε αδράνεια.

Aποµένει ένας περίπου µήνας µέχρι τις προεδρικές εκλογές. Πώς απευθύνεστε στις ευρύτερες δυνάµεις, πέραν του ΑΚΕΛ, για να σας στηρίξουν και να σας εµπιστευθούν;

Αν και θεωρώ πως ως πολιτικός χρόνος είναι αρκετός, όντως έχει αποµείνει το τελευταίο εκατοστάρι, όπως λένε και ίσως το πιο κρίσιµο για την έκβαση των προεδρικών εκλογών. Απευθυνόµαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους προοδευτικούς ανθρώπους, στους υπεύθυνους πολίτες που θέλουν και επιθυµούν να επέλθει η αλλαγή, πλαισιωµένη από τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Μία αλλαγή, απαλλαγµένη από τα βαρίδια της διαφθοράς και της διαπλοκής. Που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η δική µας διακυβέρνηση θα βασίζεται σε µία διαλεκτική σχέση µε όλα τα κόµµατα και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις του τόπου. Θα προσπαθήσουµε να βγάλουµε όλοι τον καλύτερό µας εαυτό για να προοδεύσουµε και πάλι ως Πολιτεία.

Σε αυτήν την προσπάθεια χρειάζεται η συνδροµή όλων µας. Αυτός είναι άλλωστε ο κυριότερος ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας. Να υπηρετεί όλους τους πολίτες του κράτους, χωρίς να δηµιουργεί έριδες και να αποµονώνει οποιαδήποτε τµήµατα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως κοµµατικής προέλευσης. Άλλωστε για εµάς η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το απαραίτητο εργαλείο για να πετύχουµε το όραµά µας για τη λύση του Κυπριακού, την ευηµερία του τόπου µας και ένα πιο ευοίωνο µέλλον.

Στους νέους ειδικά τι µήνυµα θα στέλνατε, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψιν ότι η δυνατότητα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού κλείνει σε δύο µέρες, στις 27 ∆εκεµβρίου 2022;

Η κάλπη των προεδρικών εκλογών είναι η µία, η µοναδική ευκαιρία που έχουν οι νέοι να δώσουν επιτέλους απάντηση σε όλα όσα τους απογοητεύουν και τους εξοργίζουν. Λίγες εβδοµάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ναι η φωνή όσων θέλουν αλλαγή δυναµώνει! Ελάτε µαζί µας να κάνουµε πράξη την αλλαγή! Να γυρίσουµε σελίδα!

Με τη δυναµική που έχετε αποκτήσει φαίνεται ότι θα είστε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι σε έναν από τους δύο συναγερµικούς υποψηφίους. Πώς απευθύνεστε στις πολιτικές δυνάµεις που δεν θα σας ψηφίσουν στον πρώτο γύρο και πώς πείθετε την κοινωνία των πολιτών για την ανάγκη της αλλαγής µε την εκλογή σας στο προεδρικό αξίωµα;

Θα απευθυνθούµε προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις, προς όλους τους υποψηφίους που θα µείνουν εκτός του δεύτερου γύρου µε εντιµότητα και καθαρότητα, µε στόχο να βρούµε εκείνες τις κοινές θέσεις, τους κοινούς στόχους που θα µας επιτρέψουν να προχωρήσουµε σε συνεργασία. Πιστοί πάντοτε στο όραµα που έχουµε για την Κύπρο και τους ανθρώπους της, στις προτάσεις µας που αναδείχθηκαν µέσα από το εκλογικό µας πρόγραµµα, θα επιδιώξουµε να επενδύσουµε σε όλα εκείνα που µας ενώνουν. Για το καλό της Κύπρου και σεβόµενοι πάντοτε τους πολίτες που θα µας εµπιστευθούν µε την ψήφο τους, θεωρούµε πως µε αυτό τον τρόπο πρέπει να πορευτούµε.

Με τον ίδιο τρόπο θα απευθυνθώ και προς την κοινωνία των πολιτών. Η υποψηφιότητά µου πρεσβεύει την αλλαγή που τόσο χρειάζεται ο τόπος. Πρεσβεύει την ελπίδα για µία καλύτερη Κύπρο και την προοπτική να καταστεί η χώρα µας ένας τόπος φιλόξενος για τους ανθρώπους της και τη νέα γενιά. Το κλειδί βρίσκεται στα χέρια των πολιτών. Εποµένως, σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, βρισκόµενοι ενώπιον της κάλπης, θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα κρίσιµο ερώτηµα: Θα γυρίσουµε σελίδα ή θα αφήσουµε τον ∆ΗΣΥ στην εξουσία, µε έναν εκ των δύο επίδοξων συνεχιστών της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη;

Θα επιτρέψουµε να συνεχιστεί η διαφθορά, η κατάλυση του κράτους δικαίου και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των λίγων ή θα θέσουµε επιτέλους στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τους πολλούς, τις ανάγκες τους και την πρόοδο του τόπου µας; Ήδη στις δηµοσκοπήσεις η κοινωνία δίνει την απάντηση. Κατά µεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι τα πράγµατα δεν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτούς τους πολίτες απευθυνόµαστε και τους ζητάµε να γυρίσουµε όλοι µαζί σελίδα, για το καλό του τόπου µας, για το καλό των γενιών που ακολουθούν.

Στον Αγρό οικογενειακά θα περάσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ο Α. Μαυρογιάννης

Πώς και πού θα περάσετε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς;

Τις τελευταίες µέρες τις περνώ στο σπίτι λόγω κορονοϊού µαζί με τη σύζυγό µου, Λήνα. Από τη µια στενοχωριέµαι που δεν µπόρεσα να ανταποκριθώ σε ειληµµένες υποχρεώσεις µου, από την άλλη βρήκαµε, έστω και αναγκαστικά, χρόνο για µας. Αξιοποιώ επίσης το χρόνο για να ξεκουραστώ, να διαβάσω και να κάνω µικροδουλειές του σπιτιού.

Με την ανασυγκρότηση δυνάµεων ελπίζω µε το τέλος του περιορισµού να επιστρέψω δυναµικότερα. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν την ηµέρα των Χριστουγέννων, αλλά και την Πρωτοχρονιά, θα είµαι στο χωριό µου, τον Αγρό, µαζί µε τα παιδιά µου που κανόνισαν να είναι στην Κύπρο για τις γιορτές, µε τα αδέλφια µου και όλη την οικογένεια.

Ποιο µήνυµα θα θέλατε, µε την ευκαιρία, να στείλετε στον κυπριακό λαό για το νέο έτος;

Το µήνυµα που θα ήθελα να στείλω προς τον κυπριακό λαό για το νέο έτος είναι µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ελπίδας για µία καλύτερη Κύπρο και αισιοδοξίας πως θα φέρουµε καλύτερες µέρες. Να έχουµε πίστη, θέληση και αποφασιστικότητα.

Μαζί µπορούµε να πάρουµε τον τόπο µας µπροστά και να χτίσουµε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά και τα εγγόνια µας. Ευχή µου το 2023 να σηµάνει την αυγή της Αξιοπρέπειας, της Ελπίδας και της Ειρήνης για τον τόπο µας και τους ανθρώπους του. Καλές γιορτές και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy