Συνέντευξη – Άδωνης Πηγασίου: Ο Α. Μαυρογιάννης ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί το κράτος

  • ∆εν µπορούν να απολαµβάνουν τα κέρδη οι λίγοι και να διογκώνεται το χάσµα της ανισότητας εντός της κοινωνίας
  • Η όποια ανάπτυξη πρέπει να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον και στο πρόγραμμα Μαυρογιάννη υπάρχουν σαφείς προτάσεις
  • Είµαι βέβαιος ότι ο Α. Μαυρογιάννης θα διοικήσει το κράτος µε ένα αποτελεσµατικό τρόπο
  • Η ζηµιά από τη διαφθορά είναι πολυδιάστατη, αφού διαστρεβλώνει τη δίκαιη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου

Ο Α. Μαυρογιάννης γνωρίζει πώς πρέπει και µπορεί να µεταρρυθµισθεί η κρατική µηχανή ώστε να υποβοηθήσει τις προσπάθειες για επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και υγιούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δήλωσε στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο ακαδηµαϊκός διευθυντής του European Institute of Management and Finance, Άδωνης Πηγασίου. Ο κ. Πηγασίου είναι µέλος της Επιτροπής που συµβουλεύει τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη για θέµατα οικονοµίας και µε ικανοποίηση διαπιστώνει ότι υπάρχει σύγκλιση στη γενική φιλοσοφία, όπως επίσης και στα πλείστα ζητήµατα. Στη συνέντευξή του σηµειώνει ότι ο πρώτος στόχος της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η πάταξη της διαφθοράς και τονίζει ότι είναι απαραίτητο αν θέλει κάποιος να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, να λάβει υπόψη µία σειρά από δείκτες και όχι απλά να ερµηνεύει επιλεκτικά αυτά που βολεύουν ένα συγκεκριµένο αφήγηµα.

 

Συνέντευξη στον  Μιχάλη Μιχαήλ

 

Όλοι µιλάνε για την ανάγκη ανάπτυξης της οικονοµίας. Με απλά λόγια, τι σηµαίνει για το επιτελείο Μαυρογιάννη ανάπτυξη; Πώς την εννοείτε;

Το µεγάλο ερώτηµα για κάθε κοινωνία είναι αν η ανάπτυξη θα είναι δίκαιη και συµπεριληπτική, αν θα περιλαµβάνει όλους και κυρίως τις ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας και αυτούς που δυσανάλογα επλήγησαν από την κρίση. ∆εν µπορούν να απολαµβάνουν τα κέρδη οι λίγοι και να διογκώνεται το χάσµα της ανισότητας εντός της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο πέρα από άδικο δεν είναι ούτε βιώσιµο. Παράλληλα η όποια ανάπτυξη, πρέπει να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον. Υπάρχουν σαφείς προτάσεις που δείχνουν πως µπορούµε να πετύχουµε µια κοινωνικά ευαίσθητη και πράσινη ανάπτυξη.

 

 

 

Η απερχόµενη κυβέρνηση στηρίζεται στη λογική των αριθµών, δηλ. εάν οι αριθµοί πάνε καλά, άρα πάει καλά και η οικονοµία. Άσχετα µε το πώς ζει η πλειοψηφία του κόσµου. Ασπάζεστε ως επιτελείο µια τέτοια οπτική των πραγµάτων;

Οι αριθµοί πάντα λένε την αλήθεια, αλλά όταν τους παραθέτει κανείς επιλεκτικά, τότε αυτό που βλέπουµε είναι µια διαστρεβλωµένη εικόνα της πραγµατικότητας. Είναι απαραίτητο αν θέλει κάποιος να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, να λάβει υπόψη µία σειρά από δείκτες και όχι απλά να παραθέτει και να ερµηνεύει επιλεκτικά αυτά που βολεύουν στη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου αφηγήµατος. Για παράδειγµα, αν υπάρχει ανάπτυξη και αυξάνεται το ΑΕΠ µιας χώρας, δεν είναι από µόνο του ικανό να εγγυηθεί ότι η ποιότητα ζωής που απολαµβάνει η πλειοψηφία των πολιτών έχει βελτιωθεί, ή ότι ο παραγόµενος πλούτος διαχέεται µε έναν δίκαιο τρόπο, ή ότι αυτή η ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε σεβασµό απέναντι στο περιβάλλον.

Υπάρχουν µια σειρά από δείκτες που πρέπει κάποιος να µελετήσει για να µπορέσει να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα. Π.χ. στην τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, όπου αναλύονται οι αποδόσεις των χωρών όσον αφορά την πρόοδο για εκπλήρωση των 17 στόχων βιώσιµης ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, η Κύπρος είναι ουραγός.

 

 

 

Πού πρέπει να δώσει βάρος η νέα κυβέρνηση προκειµένου να επιτευχθεί σωστή ανάπτυξη;

Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η πάταξη της διαφθοράς. Η ζηµιά που κάνει η διαφθορά είναι πολυδιάστατη, αφού τα φαινόµενα διαφθοράς, ειδικά όπως τα ζήσαµε τα τελευταία χρόνια, διαστρεβλώνουν τη δίκαιη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου, αποθαρρύνουν σοβαρές ξένες επενδύσεις, υπονοµεύουν τη δηµοκρατία, καταρρακώνουν την αξιοπιστία της χώρας, διαβρώνουν τις ηθικές αξίες της κοινωνίας και συνθλίβουν την εµπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος. Για την πάταξη της διαφθοράς χρειάζεται να υπάρχει πολιτική βούληση και ο πολιτικός που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας οφείλει να είναι υπεράνω υποψίας όσο αφορά το ήθος και την τιµιότητά του.

Ένας άλλος στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, κάτι το οποίο µπορεί να εξασφαλισθεί µέσα από τη δωρεάν παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και παιδείας και µία στοχευµένη κοινωνική πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιστραφεί η αυξανόµενη ανισότητα εντός της κοινωνίας και θα τεθούν στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας.

 

 

Μπορεί να υπάρξει σωστός σχεδιασµός της οικονοµίας χωρίς τη συνδροµή των κοινωνικών εταίρων ή έστω χωρίς την πραγµατοποίηση ενός πραγµατικού κοινωνικού διαλόγου;

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης έχουν ως βασική προϋπόθεση ότι στη διαµόρφωση στρατηγικής και πολιτικών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ευαισθησίες όλων των ενδιαφερόµενων µερών. ∆ηλαδή µια εταιρεία δεν θα επιτύχει µια βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη αν η στρατηγική της βασίζεται εξ ολοκλήρου στο πώς οι ιδιοκτήτες/µέτοχοι θα αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς να ενδιαφέρεται για τους εργαζόµενους, τους πελάτες, την κοινωνία, το περιβάλλον κτλ. Κάτι ανάλογο πρέπει να ισχύει και στη διαµόρφωση εθνικής οικονοµικής πολιτικής. Μόνο µέσω της εργατικής ειρήνης όπου θα προστατεύονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και θα επιδεικνύεται ο ανάλογος σεβασµός σε κάθε κοινωνικό εταίρο µπορεί να επιτευχθεί µια υγιής και βιώσιµη ανάπτυξη.

 

 

Μεγάλη µερίδα του πληθυσµού ζει µε επιδόµατα τα οποία έχουν κουτσουρευτεί την τελευταία δεκαετία. Μπορεί να υπάρξει σχεδιασµός ώστε τα επιδόµατα και οι χορηγίες να δίνονται στοχευµένα σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη;

Αυτός ακριβώς πρέπει να είναι ο στόχος και είµαι βέβαιος ότι ο Α. Μαυρογιάννης θα διοικήσει το κράτος µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να διαµορφώνει και να εφαρµόζει κοινωνικές πολιτικές που εντοπίζουν αυτούς που δικαίως πρέπει να λαµβάνουν επιδόµατα και βοηθήµατα. Μέσω, µάλιστα, µιας συγκροτηµένης και θεσµοθετηµένης πολιτικής που θέτει ξεκάθαρα κριτήρια µέσα από διαφανείς διαδικασίες για το ποιος δικαιούται να πάρει τι.

 

 

 

Μπήκαµε στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης. Μπορεί η Κύπρος µε τους πόρους που διαθέτει να στραφεί στη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη;

Η οικονοµική µεγέθυνση δεν είναι ανάπτυξη αν δεν είναι αειφόρος. Είναι καθήκον της ηγεσίας του κράτους να το εµπεδώσει αυτό στην κοινωνία µέσα από ξεκάθαρες πράξεις και κατευθύνσεις.

∆εν είναι επιλογή αλλά µονόδροµος η πράσινη και βιώσιµη ανάπτυξη, αν και στην πράξη είµαστε δυστυχώς πολύ πίσω. Για παράδειγµα, χώρες µε χαµηλότερη ηλιοφάνεια από την Κύπρο έχουν την ίδια εξάρτηση στην ηλιακή ενέργεια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν και άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σύµφωνα µε το ανεξάρτητο think-tank Ember, ο παραγόµενος ηλεκτρισµός από ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο ήταν 9% του συνολικού (2021), ενώ για τη Γερµανία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8,5% και είχε και ένα ποσοστό 20% από αιολική ενέργεια. Για την Κύπρο η µόνη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας παραµένει η ηλιακή και ούτε αυτή έχει αναπτυχθεί επαρκώς.

Επιπλέον, πράσινη ανάπτυξη δεν είναι µόνο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι επίσης το να υπολογίζεις το περιβαλλοντικό αποτύπωµα πριν δώσεις άδειες για ανέγερση πύργων ή να σέβεσαι τις προστατευµένες περιοχές και τη βιοποικιλότητα, πράγµατα στα οποία η προηγούµενη διακυβέρνηση υστερούσε σηµαντικά.

 

 

Ο κ. Μαυρογιάννης έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι 10 χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ πήγαν χαµένα στο θέµα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. ∆εδοµένης της στροφής της Ε.Ε. προς την πράσινη ανάπτυξη, θα έχει µέλλον η αξιοποίηση ή εκµετάλλευση του κυπριακού φυσικού αερίου;

∆υστυχώς, ενώ η ΕΕ ετοιµάζεται να προχωρήσει ένα βήµα πιο µπροστά και να προωθήσει αποκλειστικά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εµείς δεν καταφέραµε ακόµη να εκµεταλλευτούµε το φυσικό αέριο που ανακαλύψαµε στην ΑΟΖ µας. Το φυσικό αέριο, αν και πιο καθαρή πηγή ενέργειας από το πετρέλαιο, ρυπαίνει το περιβάλλον και δεν συνάδει µε τα µακροπρόθεσµα πλάνα της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα µέχρι το 2050.

Προσωπικά πιστεύω ότι ο πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη των υποδοµών για εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είµαστε και όµηροι στα σκαµπανεβάσµατα των τιµών, είτε του φυσικού αερίου είτε του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο, ενώ θα συµβάλουµε και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή, όµως, η πλήρης απεξάρτηση από µη-ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορεί να πάρει δεκαετίες, θα πρέπει να κινηθούµε στο αµέσως επόµενο διάστηµα για να ολοκληρώσουµε την έλευση φυσικού αερίου που θα επιτρέψει την απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο. Σηµειώστε ότι λόγω της αποτυχίας της ενεργειακής µας πολιτικής πληρώνουµε και τα ανάλογα πρόστιµα.

 

 

Οι γνώσεις του Α. Μαυρογιάννη θα βοηθήσουν την πλήρη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

 

Πώς απαντάτε στο επιχείρηµα, κυρίως από πλευράς Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν µπορεί να διαχειριστεί τα θέµατα της οικονοµίας;

 

Ο Α. Μαυρογιάννης, βάσει εµπειρίας και τεχνογνωσίας, ξέρει καλύτερα από τους ανθυποψηφίους του πώς λειτουργεί το κράτος και πώς πρέπει και µπορεί να µεταρρυθµισθεί η κρατική µηχανή ώστε να υποβοηθήσει τις προσπάθειες για επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και υγιούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η εµπειρία του σε θέµατα ΕΕ (που συµπεριλαµβάνουν και την επίτευξη συµφωνιών σε δύσκολα και ευαίσθητα ζητήµατα όπως ο προϋπολογισµός της ΕΕ όταν ήταν υφυπουργός ευρωπαϊκών θεµάτων) δείχνουν την ικανότητά του να βρίσκει λύσεις σεβόµενος διαφορετικές θέσεις και προσεγγίσεις. Ήδη έχει µαζέψει δίπλα του αξιόλογα άτοµα και καταξιωµένους επαγγελµατίες, όπως οι δύο οµιλητές, ∆ρ Σωφρόνης Κληρίδης (Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κύπρου) και ∆ρ Ιωάννης Ιωάννου (London Business School), στην εκδήλωση που κάναµε πρόσφατα και ο κ. Λάζαρος Λαζάρου, που µπορούν να βοηθήσουν στη διαµόρφωση οικονοµικής πολιτικής. Η βαθιά γνώση του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε θέµατα ΕΕ θα βοηθήσει την Κύπρο να επιτύχει την πλήρη απορρόφηση κονδυλίων και την αξιοποίηση στο έπακρο των ευκαιριών που απορρέουν από τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και το συµφωνηµένο Σχέδιο Ανάκαµψης και Σταθερότητας.

 

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy