Συνέντευξη – Αν.Κυβερνητική Εκπρόσωπος: «Εντυπώσεις» η εµπλοκή Προέδρου στα «χρυσά» διαβατήρια

  • «Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι φυσικό να έχει ενδιαφέρον για το µέλλον του ∆ΗΣΥ»
  • «Ναι» στις κυρώσεις, αλλά την τρέχουσα περίοδο η έµφαση που δίνουµε δεν είναι στις κυρώσεις, αλλά στα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης
  • Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στήριξε δηµιουργικά τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση, η θητεία της οποίας έχει θετικό πρόσηµο. Και θα είναι ο συνεπής συνεχιστής της…

Παρά το ότι η Κύπρος βρίσκεται εκτεθειµένη διεθνώς για το Επενδυτικό Πρόγραµµα, το οποίο η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διακόψει, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισινού, στη συνέντευξή της στη «Χαραυγή» επιµένει ότι δεν µπορεί να καταλογιστεί ευθύνη στην κυβέρνηση για τη διαφθορά που παρουσιάστηκε µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, µιλά για την ανάγκη συνεργασίας µε την άλλη πλευρά και την Τουρκία, όµως επιµένει στην αντίφαση της προσπάθειας για επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας αλλά και προώθηση ΜΟΕ. Τέλος, δεν απαντά ξεκάθαρα για την αντίφαση λόγων και έργων του Προέδρου ότι δεν θα εµπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά την ίδια ώρα εκφράζει την υποστήριξή του προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Το Κυπριακό βρίσκεται σε παρατεταµένο αδιέξοδο από το 2017. Η τ/κυπριακή πλευρά απέρριψε τα ΜΟΕ που πρότεινε η ε/κυπριακή, εµµένοντας στη θέση της για λύση δύο κρατών. Πώς µπορεί να σπάσει το αδιέξοδο;

Πρώτα απ’ όλα επισηµαίνω ότι µε την ερώτησή σας ορθά αναγνωρίζετε ότι την ευθύνη για το αδιέξοδο το έχει η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία από τη µία επιµένει σε παράλογες και παράνοµες προτάσεις και από την άλλη απορρίπτει όχι µόνο τις εισηγήσεις για συνολική διαπραγµάτευση, αλλά και τις δηµιουργικές προτάσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για ΜΟΕ τα οποία θα δηµιουργήσουν το περιβάλλον που θα επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις.

Αυτό που µε βεβαιότητα µπορώ να σας πω είναι πως η προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου είναι πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη και θα συνεχιστεί µέχρι και την τελευταία µέρα της θητείας του Προέδρου Αναστασιάδη.

Συνδέεται δε, απολύτως µε την κατά το δυνατόν ισχυρότερη θέση της χώρας µας στην περιοχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσµο γενικότερα.

Αυτή είναι µία προσπάθεια που αρχίζει από την ισχυρή οικονοµία και περνά µέσα από την παρουσία της χώρας µας στην ΕΕ µε προτάσεις για όλα τα ζητήµατα λειτουργίας της Ένωσης.

Εξίσου σηµαντική είναι η σταθερή θέση µας ως χώρα που στέκεται µαζί µε τους εταίρους της στα ζητήµατα εφαρµογής του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Αναφέρω ειδικότερα το σηµείο αυτό για να το συνδέσω µε τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Πέραν τούτων, υπάρχει και η ειδικότερη σηµασία των προτάσεων που καταθέτει καθηµερινά και σε κάθε επίπεδο ο Πρόεδρος αναφορικά τόσο µε την έναρξη διαπραγµατεύσεων όσο και µε τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. Με τις προτάσεις αυτές επιβεβαιώνεται η δηµιουργική µας πρόθεση, την ίδια ώρα που προχωρούµε σε ανάδειξη και καταγγελία των παράνοµων και υπονοµευτικών ενεργειών της Τουρκίας.

Με τις ενηµερωτικές επιστολές που θα αποστείλει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας σε ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ και αλλού, τι θα πετύχουµε;

Οι ενηµερωτικές επιστολές είναι ένα µικρό κλάσµα των ενεργειών της κυβέρνησης. Το Εθνικό Συµβούλιο πρόσφατα ενηµερώθηκε για όλα όσα γίνονται, τα οποία προστίθενται σε όσα έγιναν από το 2017 και εντεύθεν. Ενδεικτικά, σας επισηµαίνω ότι τις προηγούµενες µέρες ο κ. Αναστασιάδης συµµετείχε σε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο οποίο ήγειρε το Κυπριακό, ενώ λίγες µέρες πριν υπήρξε συντονισµός στη Λευκωσία µε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αντιµετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.

Μετά τη συνεδρία του Συµβουλίου Αρχηγών την περασµένη ∆ευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει ούτε το θέµα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, ούτε τα ΜΟΕ. Αυτό δεν είναι αντιφατικό; Πώς θα έρθει η Τουρκία να συνοµιλήσει όταν η Κύπρος επισείει την απειλή των κυρώσεων;

Πολύ ορθά είναι τα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθότι η ιστορία µάς έχει αποδείξει πως για να υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας της όποιας προσπάθειάς µας, θα πρέπει να χρησιµοποιούµε όλα τα µέσα που διαθέτουµε. Έτσι ναι, το µήνυµα που δίνουµε είναι πως είµαστε έτοιµοι για συνεργασία που θα είναι προς όφελος όλων. Την ίδια όµως ώρα, θα πρέπει σαφές να είναι το µήνυµα προς την Τουρκία πως η καλή θέληση δεν µπορεί να είναι µονόπλευρη.

Να επισηµάνω ωστόσο πως την τρέχουσα περίοδο η έµφαση που δίνουµε δεν είναι στις κυρώσεις, αλλά στα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης.

Η διαφθορά στην Κύπρο έφτασε στα ψηλότερα σηµεία από ποτέ. Ωστόσο φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να δώσει θεραπεία, κι αυτό διότι, όπως π.χ. στο θέµα των «χρυσών» διαβατηρίων, έχουµε εµπλοκή που φτάνει µέχρι τα ανώτατα δώµατα της εξουσίας.

Αντιλαµβάνοµαι απολύτως την ανάγκη της εφηµερίδας σας και του κόµµατος που εκφράζει να αναπαράγει αυτές τις εντυπώσεις και το τοξικό κλίµα, ωστόσο, όπως καλά γνωρίζουµε µετά την πλήρη αποκάλυψη των δεδοµένων που αφορούν το επενδυτικό πρόγραµµα, δεν είναι ο Πρόεδρος που διαφάνηκε να έχει οποιαδήποτε αθέµιτη εµπλοκή, αλλά διακεκριµένο στέλεχος του ΑΚΕΛ, στο σπίτι του οποίου έγινε η γνωστή συνάντηση µε τους Κινέζους ψευδοεπενδυτές που εξέθεσε τη χώρα µας.

Μπορώ ακόµη να σας υπενθυµίσω πως αυτό που αποκαλείτε «χρυσά» διαβατήρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο είναι επί συγκυβέρνησης ∆ΗΚΟ – ΑΚΕΛ που εισήχθη µε πρόταση του τότε Υπουργού Εσωτερικών, στελέχους του ΑΚΕΛ.

Αυτά όµως δεν απαντούν επί της ουσίας, που είναι η αλµατώδης αύξηση της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται και σε διεθνείς δείκτες…

Επί της ουσίας µία επισήµανση θα σας κάνω: Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια τα ζητήµατα διαφθοράς ευρίσκονται ψηλά στο δηµόσιο διάλογο και πράγµατι δίνουν την εντύπωση πως η χώρα µας πάσχει.

Ο λόγος όµως είναι επειδή ακριβώς η παρούσα κυβέρνηση είναι η πρώτη στην ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που δεν κρύβει τα προβλήµατα κάτω από το χαλί. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που οδήγησε στα δικαστήρια για υποθέσεις διαφθοράς δεκάδες πρόσωπα, υψηλά ιστάµενα και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Είναι ακόµη η πρώτη κυβέρνηση που σε θεσµικό επίπεδο έχει ενισχύσει µε συγκεκριµένα µέτρα και νόµους τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Και αυτό αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, καθώς µεταξύ άλλων:

• Από το 2015 η Κύπρος αφαιρέθηκε από το καθεστώς της µη συµµορφούµενης χώρας σε σχέση µε θέµατα φοροδιαφυγής και ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος στην οποία είχε τεθεί από τον ΟΑΣΕ.

• Το 2013 το ποσοστό συµµόρφωσης των εταιρειών για καταχώριση ετήσιας έκθεσης και λογαριασµών ανερχόταν στο 23%, ενώ το 2020 ανήλθε στο 85%.

• Η «Moneyvall» αξιολογεί θετικά την πραγµατική πρόοδο που έκανε η χώρα µας στην καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος, σε όλα τα επίπεδα.

• Στην έκθεση της Κοµισιόν για το Κράτος ∆ικαίου καταγράφεται η θεσµική πρόοδος της Κύπρου στους δείκτες καταπολέµησης της διαφθοράς.

Αυτά είναι ελάχιστα απ’ όσα µπορώ να σας αναφέρω, που αφορούν την εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό, και ειδικότερα στους θεσµούς που ασχολούνται µε την πραγµατική θεσµική κατάσταση και όχι απλώς την εντύπωση για τη διαφθορά.

Πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε δηλώσει ότι δεν θα εµπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο τον είδαµε και στη σύναξη για επικύρωση της υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου, όσο και στο πρόσφατο συνέδριο, να στηρίζει τον πρόεδρο του ∆ΗΣΥ έναντι του κ. Χριστοδουλίδη. Βλέπουµε ακόµα και εµπλοκή υπουργών…

∆εν αντιλαµβάνοµαι τι σας ενόχλησε από την οµιλία του Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας στο συνέδριο του ∆ΗΣΥ. Κατ’ αρχάς… ο Πρόεδρος δεν υποστηρίζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου έναντι του Νίκου Χριστοδουλίδη. Υποστηρίζει τον Αβέρωφ, έναντι παντός άλλου υποψηφίου.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι ιστορικό στέλεχος της παράταξης του ∆ΗΣΥ. Υπήρξε ο ηγέτης του κόµµατος για πολλά χρόνια και είναι φυσικό να έχει ενδιαφέρον τόσο για το µέλλον του τόπου όσο και για το µέλλον της παράταξης που εκπροσωπεί και τον στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς προεδρίας του.

Η στήριξη του Προέδρου Αναστασιάδη στον πρόεδρο του ∆ΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φυσική εξέλιξη της θέσης που µόλις σας ανέπτυξα. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως είπε ο Πρόεδρος, στήριξε δηµιουργικά τον ίδιο και την κυβέρνηση, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της µε έντονα θετικό πρόσηµο. Είναι δε ο συνεπής συνεχιστής αυτής της προσπάθειας.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy