Συνέντευξη – Ανδρέας Φακοντής: Ο Α. Μαυρογιάννης µπορεί να ενώσει ευρύτερες δυνάµεις

Τα στελέχη και µέλη του ΑΚΕΛ Πάφου θα συνεχίσουν να εργάζονται µέρα και νύχτα µε αποφασιστικότητα για να πετύχουµε την αλλαγή

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ως ένας πραγµατικά ανεξάρτητος υποψήφιος µπορεί να φέρει µια πραγµατική αλλαγή στην Κύπρο, τονίζει σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο επαρχιακός γραµµατέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Ανδρέας Φακοντής.

Υπογραµµίζει ότι ο κ. Μαυρογιάννης µπορεί να ενώσει δυνάµεις, αφού είναι ένας πραγµατικά ανεξάρτητος υποψήφιος και έχει δώσει απτά δείγµατα γραφής ότι έχει τα φόντα να διοικήσει και να κυβερνήσει µε διαφάνεια, εντιµότητα και τιµιότητα.

Γι’ αυτό και τα στελέχη και µέλη του ΑΚΕΛ Πάφου, αναφέρει, θα συνεχίσουν µε αποφασιστικότητα και ζέση να εργάζονται µέρα και νύχτα για να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην πραγµατοποίηση της αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατα πραγµατοποιθείσα επαρχιακή συνδιάσκεψη, είπε ότι ξεκινά η αναδιοργάνωση µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της πόλης και της επαρχίας της Πάφου.

Η πρόσφατη επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Πάφου ανέδειξε τη νέα Επαρχιακή Επιτροπή, η οποία αναλαµβάνει το καθήκον να φέρει εις πέρας ένα θετικό αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές.

Η 27η επαρχιακή µας συνδιάσκεψη ανέδειξε τη νέα Επαρχιακή Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας αποτελείται κατά το 1/3 από νέα αλλά και νεαρά άτοµα. Έχει την ευθύνη της καθοδήγησης της επαρχιακής µας οργάνωσης µέχρι και την επόµενη συνδιάσκεψη. Το κύριο καθήκον µας αυτή την περίοδο είναι να εργαστούµε σκληρά, ώστε να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στις επικείµενες προεδρικές εκλογές οδηγώντας τον Ανδρέα Μαυρογιάννη στο δεύτερο γύρο και στη συνέχεια στο ύπατο αξίωµα της ∆ηµοκρατίας.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επαρχιακής Επιτροπής;

Όπως ανέφερα, προτεραιότητα είναι να φέρουµε ένα καλό αποτέλεσµα στις προεδρικές εκλογές. Επίσης είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση και καλύτερη λειτουργία των µηχανισµών του κόµµατος, η διεύρυνση της πολιτικής µας σχέσης µε την κοινωνία της επαρχίας µας και τα κοινωνικά κινήµατα και τους µαζικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη και επαρχία της Πάφου. Στόχος μας είναι και η συνεχής ανανέωση στο κόµµα, η οποία να αναπληρώνει και να υπερβαίνει των φυσιολογικών απωλειών και η ικανότητά µας να ανταποκρίνεται το κόµµα στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών µας. Στις προτεραιότητές μας παραµένει ψηλά και η προώθηση κατασκευής σηµαντικών έργων υποδοµής στην επαρχία που θα συνδράµουν στην αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της πόλης και επαρχίας της Πάφου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µας.

Υπάρχουν οι προοπτικές η επαρχία της Πάφου να δώσει έναν ικανοποιητικό αριθµό ψήφων στον Ανδρέα Μαυρογιάννη;

Η Κύπρος δεν αντέχει ακόµα µια πενταετία διακυβέρνησης από τους συνεχιστές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-∆ΗΣΥ. Η Κύπρος χρειάζεται πραγµατική αλλαγή, την οποία µπορεί να φέρει µόνο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Γι’ αυτό και τα στελέχη και µέλη του ΑΚΕΛ Πάφου θα συνεχίσουν µε αποφασιστικότητα και ζέση να εργάζονται µέρα και νύχτα για να πετύχουµε την αλλαγή. Η Πάφος θα βάλει το δικό της χαλίκι στην εκλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη στην προεδρία του κράτους.

Για ποιο λόγο ένας Παφίτης να επιλέξει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και όχι τους άλλους δύο εκ των κύριων υποψηφίων, οι οποίοι προέρχονται και από την επαρχία;

Όχι µόνο ένας Παφίτης, αλλά ο κάθε Κύπριος πρέπει να επιλέξει τον Α. Μαυρογιάννη κι όχι τους δύο άλλους βασικούς ανθυποψηφίους του που είναι συνεχιστές της πολιτικής Αναστασιάδη, διότι ο Α. Μαυρογιάννης ασπάζεται την ανάγκη για µια προοδευτική αλλαγή, είναι ένας ανεξάρτητος υπερκοµµατικός υποψήφιος που µπορεί να γεφυρώσει διαφορές, να δηµιουργήσει συγκλίσεις και να ενώσει δυνάµεις.

Είναι άνθρωπος που πιστεύει στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, έχει κοινωνικές ευαισθησίες και θα εργαστεί για ένα πραγµατικό κοινωνικό κράτος πρόνοιας και διαθέτει τα εχέγγυα να εκφράσει και να υλοποιήσει τα θέλω της νέας γενιάς. Ο Α. Μαυρογιάννης είναι έντιµος, τίµιος, άνθρωπος µε καθαρά χέρια και κυρίως είναι αξιόπιστος. Με εµπειρία διοίκησης και διακυβέρνησης του τόπου µας. Με λίγα λόγια είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη η Κύπρος µας, ώστε να µπορέσουµε να γυρίσουµε σελίδα.

Πιστεύετε ότι το τοπικιστικό θα λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση;

Αν έλεγα ότι δεν θα λειτουργήσει το τοπικιστικό στοιχείο, δεν θα ήµουν ειλικρινής. Έχουµε αντίληψη πώς λειτουργεί ο κόσµος στις µικρές κοινωνίες. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν υποψήφιοι που κατάγονται, ζουν ή δραστηριοποιούνται στην επαρχία.

Εκτός από τις προεδρικές εκλογές, το ΑΚΕΛ ποια άλλα καθήκοντα έχει µπροστά του για τα οποία θα πρέπει να αγωνιστεί;

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίλυση του πολιτικού µας προβλήµατος. Παρά τις δυσκολίες, δεν παραδίδεται και δεν αποδέχεται την ντε φάκτο κατάσταση. Θα συνεχίσουµε τον αγώνα για αποτροπή της οριστικής διχοτόµησης για διάρρηξη του αδιεξόδου και επανέναρξη του διαλόγου µε στόχο την επίτευξη λύσης στη βάση της ∆.∆.Ο. µε πολιτική ισότητα.

Θα εργαστούµε για αναχαίτιση της ακρίβειας και στήριξη των νοικοκυριών που υποφέρουν. ∆ιεκδικούµε την παροχή αξιοπρεπούς κατώτατου µισθού µε δικαιώµατα, πλήρη απόδοση της ΑΤΑ, κατάργηση του πέναλτι του 12% στους συνταξιοδοτούµενους στο 63ο. ∆ιεκδικούµε νοµοθετική ρύθµιση των συλλογικών συµβάσεων, επανασύσταση του συνεργατικού πιστωτικού τοµέα, νοµοθετική ρύθµιση του δικαιώµατος των δανειοληπτών να προσφύγουν στα δικαστήρια µε ταυτόχρονο πάγωμα των εκποιήσεων µέχρι την έκδοση απόφασης.

Θα συνεχίσουµε επίσης να διεκδικούµε ένα πραγµατικό κοινωνικό κράτος πρόνοιας, ένα σύγχρονο δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο καθώς και προάσπιση και προάσπιση του µονοασφαλιστικού ΓεΣΥ.

Το οργανωτικό κοµµάτι θεωρείτε ότι χρειάζεται αναδιοργάνωση;

Φυσικά και χρειάζεται το οργανωτικό κοµµάτι αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση. Οι όποιες αλλαγές πρέπει να στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία των µηχανισµών του κόµµατος, στην ενίσχυση της ικανότητας του ΑΚΕΛ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες, στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται και την ταχύτητα που κινείται η κοινωνία. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την τεχνολογική επανάσταση η οποία µας παρέχει επιπρόσθετα εργαλεία για αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της κοµµατικής δουλειάς και δράσης και όχι µόνο.

Αναγκαίες είναι και οι καταστατικές αλλαγές που θα βοηθήσουν στην καλύτερη µας λειτουργία, χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας και η συνοχή του κόµµατος. Εξάλλου, αυτή είναι και η απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε και θα προχωρήσουµε τον επόµενο χρόνο στην πραγµατοποίηση καταστατικού συνεδρίου για να προβούµε στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές και στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κόµµατός µας.

Η εθελοντική προσφορά µειώθηκε; Εάν ναι, πού αποδίδετε τους λόγους;

Είναι γεγονός ότι η εθελοντική προσφορά συνεχώς µειώνεται. Τα χέρια που προσφέρονται στη δουλειά του κόµµατος λιγοστεύουν. Αυτό είναι επακόλουθο του δύσκολου περιβάλλοντος που ζούµε. Το σύστηµα που ζούµε και όπως λειτουργεί σκοτώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και οδηγεί τους νέους µας στην αποστασιοποίηση από την πολιτική, τα κόµµατα και την οργανωµένη πάλη.

Εµείς δεν συµβιβαζόµαστε µε αυτές τις πολιτικές και αυτά τα φαινόµενα και γι’ αυτό θα συνεχίσουµε να αντιπαλεύουµε αυτή τη στάση, η οποία είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και τη χώρα µας.

Θέλουµε τους πολίτες µας να είναι ενεργοί, να έχουν άποψη και προτάσεις, να ενδιαφέρονται για την πορεία της χώρας µας, να στηλιτεύουν τα κακώς έχοντα και να καταθέτουν προτάσεις που θα οδηγούν τον τόπο προς το καλύτερο. Μόνο έτσι θα έχει ελπίδα και µέλλον η χώρα µας.

Το ΑΚΕΛ δεν θα µείνει απαθές για τη δηµιουργία µουσείου για τον Γρίβα

Πώς σχολιάζετε την υπερψήφιση από το ∆ΗΚΟ και την Ε∆ΕΚ του κονδυλίου για την ανέγερση µουσείου για τον Γρίβα στη Χλώρακα;

Είναι απαράδεκτη η στάση που τήρησαν τα λεγόµενα δηµοκρατικά κόµµατα ∆ΗΚΟ, Ε∆ΕΚ. Είναι µια κίνηση που δηµιουργεί πολλούς συνειρµούς και προκαλεί τα αισθήµατα του δηµοκρατικού κόσµου.

Το ΑΚΕΛ θα παρακολουθεί τα γεγονότα και θα προχωρήσει και σε ενέργειες τέτοιες, ώστε να στείλει το µήνυµα ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η αποδέσµευση του κονδυλίου για την ανέγερση του µουσείου. Όσο κι αν προσπαθούν να πουν ότι δεν θα γίνει µουσείο του Γρίβα αλλά κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρο ότι ακριβώς µε την ίδια ονοµασία και το ίδιο ποσό, πριν 6 µήνες, τα ίδια κόµµατα τοποθετήθηκαν αρνητικά και σταύρωσαν το κονδύλι, όπως και πιο παλιά απέρριψαν την παραχώρηση αυτού του κονδυλίου για την ανέγερση του µουσείου.

Επίσης, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ότι θα γίνει µουσείο για τους αγώνες της Χλώρακας ή µουσείο για την ΕΟΚΑ. Το ότι θα είναι µουσείο για τον Γρίβα το ξεκαθάρισε ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας γραπτώς στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Κουκουµά τον περασµένο Μάρτιο. Κι αυτό το γνώριζαν τόσο το ∆ΗΚΟ όσο και η Ε∆ΕΚ που τον Ιούνιο δεν ενέκριναν το σχετικό κονδύλι.

Η ενέργεια αυτή είναι ακατανόητη και προκλητική και για τα αισθήµατα των πεσόντων αντιστασιακών, όλων των δηµοκρατικών ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy