Συνέντευξη – Χ. Θεοπέμπτου: Ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για τις προεδρικές εκλογές

Στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρώνονται οι εκλογικές διαδικασίες των Οικολόγων / Ο υποψήφιος που θα πάρει την υποστήριξη του Κινήµατος θα πρέπει να εξασφαλίσει το 60% των ψήφων της Εκλογικής Συνδιάσκεψης

Έχοντας υπόψιν το αποτέλεσµα της εσωτερικής δηµοσκόπησης που θα πραγµατοποιήσουν, οι Οικολόγοι θα λάβουν την τελική τους απόφαση για την υποψηφιότητα που θα υποστηρίξουν στις προεδρικές εκλογές στις 23 Οκτωβρίου.

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος του Κινήµατος, Χαράλαµπος Θεοπέµπτου, είπε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο, εάν δεν υπάρξει κατάληξη, να µην υποστηρίξουν κανέναν ή να επανέλθει το θέµα της αυτόνοµης καθόδου.

Ο κ. Θεοπέµπτου ξεκαθάρισε ότι ενώπιόν τους τα µέλη του Κινήµατος θα έχουν πέντε ονόµατα υποψηφίων, καθώς έχει αποκλειστεί η συνεργασία µε το ΕΛΑΜ και η υποστήριξη του Χρίστου Χρίστου, όπως και η υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου, αφού δεν ευνοούν µια συνεργασία µε τον ∆ΗΣΥ και συνεπεία τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε επαφή µε τον πρόεδρο του κυβερνητικού κόµµατος.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου που θα υποστηρίξετε;

Με βάση τον προγραµµατισµό που έχει εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) η τελική απόφαση θα παρθεί στις 23 Οκτωβρίου το αργότερο.

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε;

Στις 2 του Οκτώβρη θα συνέλθει η Κεντρική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας θα έχουν ενώπιόν τους:

– Τις θέσεις των υποψηφίων µαζί µε συγκριτικό πίνακα.

– Τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης που θα γίνει στις 17-18-19 του Σεπτέμβρη.

– Το κείµενο µε τις θέσεις που θα προβάλουµε στον υποψήφιο που θα επιλεγεί για υποστήριξη.

Με βάση αυτή την πληροφόρηση η ΚΕ θα καθοδηγήσει την ηγεσία του Κινήµατος µε ποιον υποψήφιο να συζητήσει µε λεπτοµέρεια τις θέσεις που έχουµε ετοιµάσει. Το αποτέλεσµα της διαβούλευσης θα τεθεί ενώπιον της Εκλογικής Συνδιάσκεψης το αργότερο στις 23 Οκτωβρίου για τη λήψη τελικής απόφασης. Για να υποστηριχτεί υποψήφιος χρειάζεται το 60% των ψήφων.

∆ηλαδή η Κ.Ε. θα καταλήξει σε έναν υποψήφιο ή ενδέχεται να είστε κοντά στις θέσεις δύο εξ αυτών και θα χρειαστεί να παραταθεί η διαδικασία;

∆εν ξέρουµε από τώρα τι θα αποφασίσει η Κ.Ε., όµως θα διευκολυνθούµε αν υπάρξει κατάληξη σε έναν υποψήφιο. Υπάρχει όµως και το ενδεχόµενο να υποδειχθούν δύο υποψήφιοι και να γίνει η τελική ψηφοφορία στις 23 για να αποφασιστεί µε ποιον θα προχωρήσουµε.

Στο δηµοψήφισµα θα περιλαµβάνονται όλοι οι µέχρι τώρα υποψήφιοι ή εκείνοι µε τους οποίους πραγµατοποιήσατε επαφές ή συναντήσεις;

Στο δηµοψήφισµα θα περιλαµβάνονται όλοι όσοι ζήτησαν να µας συναντήσουν και αυτοί µε αλφαβητική σειρά είναι οι: ∆ηµητριάδης Αχιλλέας, Ηλιάδης Μάριος, Κολοκασίδης Γιώργος, Μαυρογιάννης Ανδρέας, Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος και Χριστοδουλίδης Νίκος.

Εξ όσων γνωρίζουµε δεν θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο τα ονόµατα των Αβέρωφ Νεοφύτου και Χρίστου Χρίστου.

Η Κ.Ε. έχει αποκλείσει τη συνεργασία µε το ΕΛΑΜ. Ο κος Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ζήτησε την υποστήριξη του Κινήµατος και µέχρι τώρα δεν έχουµε κάνει καµιά επαφή. Αυτό είναι φυσιολογικό εφόσον έχουµε πει πολλές φορές ότι ένας από τους στόχους µας είναι να φύγει ο ∆ΗΣΥ από την εξουσία.

Το δηµοψήφισµα θα συνοδεύεται από έγγραφο που θα ενηµερώνει για τις θέσεις του κάθε υποψηφίου;

Όλα τα έγγραφα που µας έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι είναι στη διάθεση των µελών στα γραφεία µας, αλλά έχει ετοιµαστεί και συνοπτικός συγκριτικός πίνακας των θέσεων των υποψηφίων.

Τι είναι εκείνο που θα µετρήσει περισσότερο στη λήψη απόφασης; Ποια είναι τα κριτήρια;

Ο κάθε άνθρωπος βάζει τα δικά του κριτήρια. Συνήθως αυτά είναι η εκλεξιµότητα, το ποιόν του υποψηφίου, το κόµµα που τον υποστηρίζει, οι θέσεις του, όπως και πολλά άλλα.

Το κάθε µέλος της Κ.Ε. θα έχει φυσικά τα δικά του κριτήρια, αλλά ελπίζω ότι µέχρι να έρθει η στιγµή της απόφασης θα έχουµε µια καλή σύγκλιση απόψεων.

Όµως κάποιο µέλος µπορεί να θέτει ως προτεραιότητα το Κυπριακό, άλλο την πολιτική για το περιβάλλον, άλλο τα θέµατα οικονοµίας, ενώ κάποιο άλλο τα θέµατα διαφθοράς. Πώς θα γίνει ο συγκερασµός όλων αυτών;

Γι’ αυτόν το λόγο στη δηµοσκόπηση υπάρχει αναφορά στα ερωτήµατα πολιτικής και πολιτικές προτεραιότητες των υποψηφίων, που θα βαθµολογήσουν τα µέλη του Κινήµατος. Και το αποτέλεσµα της βαθµολογίας θα πάει στην Κ.Ε.

Ως ηγεσία του κινήµατος δεν έχετε κάποιες προτεραιότητες από αυτές που προανέφερα, πλην ασφαλώς των οικολογικών και περιβαλλοντικών θεµάτων; Π.χ. δεν έχετε ως προτεραιότητα το Κυπριακό ή τα θέµατα οικονοµίας;

Η ηγεσία του Κινήµατος, δηλ. η Πολιτική Επιτροπή, δεν έχει καθοδηγήσει, ούτε το έκανε ποτέ αυτό, προς µια κατεύθυνση. Όµως όταν θα γίνεται η συζήτηση, τα µέλη της Π.Ε. ως µέλη θα εκφέρουν την άποψή τους. Όµως αυτό δεν θα είναι επίσηµη καθοδήγηση ή σύσταση προς την Κ.Ε.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν όσοι υποψήφιοι απάντησαν στο ερωτηµατολόγιό σας, δεν φαίνεται να είστε πιο κοντά στις θέσεις κάποιου εξ αυτών; Ή δεν βλέπετε εκ των προτέρων ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των θέσεών σας και κάποιων από τους υποψηφίους;

Τα θέµατα είναι πολλά, άλλοι παραθέτουν λεπτοµέρειες για ορισµένα θέµατα και άλλοι απλώς αόριστες φράσεις χωρίς ξεκάθαρο περιεχόµενο. Γι’ αυτόν και πολλούς άλλους λόγους θα ακολουθήσει λεπτοµερής διάλογος µε τον υποψήφιο που θα υποδείξει η Κ.Ε.

Για µας είναι µεγάλη η έγνοια να µην υποστηρίξουµε κάποιον που µετέπειτα οι πολιτικές που εφαρµόζει να συγκρούονται µε τις δικές µας θέσεις.

Το ότι π.χ. ένας εκ των υποψηφίων ήταν µέρος της κυβέρνησης µε την οποία έχετε τεράστιες διαφορές, δεν συνυπολογίζεται στις εκτιµήσεις, δεν µετρά στην τελική απόφαση;

Αυτό είναι από τα κύρια στοιχεία τα οποία θα εξετάσουν τα µέλη µας µε τον καθένα φυσικά να έχει τη δική του άποψη. Αυτά θα λεχθούν στην Κ.Ε., θα λεχθούν απόψεις και ο καθένας θα πει την άποψή του, αλλά, όπως σας είπα, όχι ως επίσηµη θέση της Κ.Ε.

Θα αρκεστείτε σε υποσχέσεις ή θα ζητήσετε εγγυήσεις εφαρµογής των όσων θα συμφωνηθούν;

Όπως και στο παρελθόν, το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων θα καταγραφεί και θα υπογραφεί από όλα τα µέρη. Επειδή όµως δεν µπορούν να καταγραφούν όλα, έχει ιδιαίτερη σηµασία ο τρόπος σκέψης, οι γενικές απόψεις και η εµπιστοσύνη ανάµεσα στα δύο µέρη.

Υπάρχει το ενδεχόµενο να µην υποστηρίξετε κανέναν;

Αυτή είναι µια υπαρκτή πιθανότητα εφόσον ο υποψήφιος που θα πάρει την υποστήριξη του Κινήµατος θα πρέπει να εξασφαλίσει το 60% των ψήφων.

Σε µια τέτοια περίπτωση θα καλέσετε τους ψηφοφόρους σας να τηρήσουν αποχή ή να συµπεριφερθούν όπως οι ίδιοι θα κρίνουν;

Σε περίπτωση που µετά από όλες αυτές τις διαδικασίες δεν επιλεγεί κάποιος, τότε τα µέλη µας θα αποφασίσουν κατά βούληση ποιον θα υποστηρίξουν.

Η αυτόνοµη κάθοδος αποκλείεται;

Ενώ η αυτόνοµη κάθοδος ήταν ένα από τα θέµατα που συζητούσαµε στην αρχή, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια όταν κρίναµε ότι υπήρχαν αξιόλογοι υποψήφιοι. Εάν δεν τελεσφορήσει η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ίσως να επανέλθει στο τραπέζι το θέµα της αυτόνοµης καθόδου.

Υπολογίζετε και το κόστος που θα προκύψει για το Κίνηµα από µια τέτοια απόφαση;

Υπάρχει ναι κάποιο κόστος από µια απόφαση µη υποστήριξης υποψηφίου, όµως το κόστος από την υποστήριξη ενός υποψηφίου που θα µας απογοητεύσει και θα εκµεταλλευτεί την ψήφο µας είναι πολύ µεγαλύτερο και θα το καταγράψει και η ιστορία. Γι’ αυτό και η προσπάθειά μας για όσο πιο προσεκτικά βήµατα γίνεται.

Οι Οικολόγοι δεν είναι ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά, ούτε Κέντρο

Ως Οικολόγοι, ιδεολογικοπολιτικά πού τοποθετείστε;

Οι Πράσινες Πολιτικές είναι µια νέα αντίληψη που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη και δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστούν µε τέτοια κριτήρια. Γι’ αυτό ακούτε τους Πράσινους να λέµε ότι δεν είµαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, είµαστε Πράσινοι.

Ωστόσο, αρκετοί λένε ότι η Οικολογία έχει αριστερές καταβολές. Και υπάρχουν και παραδοχές διεθνώς ότι ο καπιταλισµός, υπό οποιαδήποτε έκφρασή του, είναι καταστροφικός για τον πλανήτη διότι θέτει τα πάντα στην υπηρεσία του κέρδους. ∆εν συµµερίζεστε αυτή την άποψη;

Η πραγµατικότητα είναι ότι όσοι υποστηρίζουν πράσινες πολιτικές, γενικά, ερχόµαστε σε σύγκρουση µε οικονοµικά συµφέροντα. Οι Πράσινες Πολιτικές δηµιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, καλύπτουν όλο τον κόσµο και έχουν όφελος για την οικονοµία και για την υγεία. Γι’ αυτό και η Ε.Ε. στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δυσκολίες όµως δεν προκύπτουν λόγω της φύσης του συστήµατος που προωθεί τα οικονοµικά συµφέροντα σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος;

Οι πολιτικές που προωθούνται έχουν τη διάσταση της δικαιοσύνης µέσα.

Άρα όλα αυτά, συν η δικαιοσύνη, δεν σας τοποθετούν σε αριστερή απόκλιση;

Εάν ψάξεις µε λεπτοµέρεια, µπορεί ναι, να υπάρχει µια αριστερή απόκλιση. Όµως είναι πολύ λεπτή και δεν ισχύει πάντα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.