Συνέντευξη-Χ.Θεοπέμπτου: Ζητούμενο η υποψηφιότητα που θα ενώσει την αντιπολίτευση

Το Κίνημα Οικολόγων θα συζητήσει το θέμα των συνεργασιών μετά το καλοκαίρι, χωρίς να σημαίνει ότι θα απέχει από οποιεσδήποτε διεργασίες

  • Έτοιµοι να συζητήσουµε τις οποιεσδήποτε συνεργασίες που θα βάλουν φρένο σε όλον αυτόν τον κατήφορο
  • Για να κερδίσει κάποιος την υποστήριξή µας θα πρέπει να συµφωνηθεί µια σειρά από όρους, τους οποίους θα καταρτίσουν τα σώµατα του Κινήµατος
  • Πέραν όλων των άλλων έχουµε αυτή τη στιγµή τη χειρότερη κυβέρνηση και όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα
  • ∆εν υπάρχει ικανοποιητική κοινωνική πολιτική που να αντιµετωπίζει τα σηµερινά προβλήµατα

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, μοιράζεται τις σκέψεις και τις θέσεις του για τις διεργασίες, τις τυχόν συνεργασίες για τις προεδρικές εκλογές και σημειώνει ότι η οποιαδήποτε συνεργασία για μια υποψηφιότητα δεν θα είναι άνευ όρων.

«Για να κερδίσει κάποιος την υποστήριξή μας θα πρέπει να συμφωνηθεί μια σειρά από όρους τους οποίους θα καταρτίσουν τα σώματα του Κινήματος. Αυτό γίνεται βέβαια σε όλα τα κόμματα, απλά εμείς είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε ορισμένα θέματα», τονίζει.

Συνέντευξη στη Νίκη Κουλέρµου

∆ύο φορές αναβλήθηκε το συνέδριο των Οικολόγων, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Η τρίτη προσπάθεια θα είναι και η… φαρµακερή; Εννοώ µήπως κινδυνεύει η θέση σας στην προεδρία του Κινήµατος; 

Η προεδρία του Κινήµατος δεν έχει καµιά σηµασία για µένα. Έχω πολλά ενδιαφέροντα στη ζωή µου και µπορώ να αφιερώσω την ενέργειά µου σε µια σειρά από άλλα θέµατα που αφορούν το κοινοβουλευτικό µου έργο αν δεν εκλεγώ πρόεδρος του Κινήµατος.

Προτεραιότητά µας φυσικά είναι να λυθούν τα όποια προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί για να µπορέσει το Κίνηµα να προχωρήσει µπροστά για να αγωνιστεί για το καλό του τόπου. Τα τελευταία προβλήµατα έχουν φέρει στην επιφάνεια µια ενότητα και κοµµατικό πάθος ανάµεσα στα µέλη µας, που δεν το έχω ζήσει έτσι ξανά. Ουδέν κακόν αµιγές καλού, λέει και το ρητό.

Το µεγάλο πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι το άγνωστο µε τα µέτρα για την πανδηµία και δεν θέλουµε να έχουµε άλλα προβλήµατα µε τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Το Κίνηµα Οικολόγων καταψήφισε τον προϋπολογισµό από θέµατος αρχής; 

Αµέσως µετά που όλη η Κύπρος είδε το βίντεο της ντροπής µε το οποίο γίναµε ρεζίλι σε όλο τον κόσµο, ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή να παραιτηθεί η κυβέρνηση γιατί ποτέ δεν είχαµε τόση διαφθορά στον τόπο όση τώρα. Μια διαφθορά την οποία πρέπει να πω ότι κάποτε την βλέπουµε έντονα και σε πρόνοιες νοµοσχεδίων που φτάνουν στη Βουλή. Εποµένως, δεν θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό µιας τέτοιας κυβέρνησης.

Στην οµιλία σας δώσατε έµφαση στη συµµετοχή των πολιτών…

Ναι, αναφέρθηκα µεταξύ άλλων και στη Σύµβαση του Άαρχους που συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στη βάση ότι η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη συµµετοχή όλων των πολιτών και των κυβερνήσεων.

∆εν είναι µόνο ότι παραβιάζουµε τη σύµβαση, δεν είναι µόνο ότι οι Κύπριοι πολίτες δεν απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που τους παρέχει η Ε.Ε., αλλά η µη διεξαγωγή της δηµόσιας διαβούλευσης δηµιουργεί και προβλήµατα στη λειτουργία της Βουλής όπου φτάνουν π.χ. νοµοσχέδια και έρχεται µετά κόσµος και έχει παράπονα ότι δεν ρωτήθηκαν.

∆ιαφωνείτε συνολικά µε τις πολιτικές της κυβέρνησης ή µόνο µε τις περιβαλλοντικές πολιτικές;

Πέρα από τη διαφθορά έχουµε αυτή τη στιγµή τη χειρότερη κυβέρνηση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα. Ποιότητα του αέρα που σκοτώνει πρόωρα 600 – 800 άτοµα, έλλειψη δηµοσίων µεταφορών, καταστροφές στην παράκτια περιοχή, επεµβάσεις στον Ακάµα, δρόµοι παντού ακόµη και µέσα από πάρκα. Κάκιστη ενεργειακή πολιτική µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και το κόστος ηλεκτρισµού. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση δεν τηρεί τη νοµοθεσία για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων που από το 2014 έπρεπε κάθε χρόνο να αναβαθµίζει 3% δηµοσίων κτιρίων µεταξύ αυτών και τα σχολεία.

Επίσης, δεν υπάρχει ικανοποιητική κοινωνική πολιτική που να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα της στέγασης, των υψηλών ενοικίων, της ανεργίας ανάµεσα στους νέους, των χαµηλών µισθών, της γκετοποίησης των πόλεων, της εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Γι’ αυτό και για πολλούς άλλους λόγους δεν µπορούσαµε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.

Ποιοι είναι οι σχεδιασµοί που γίνονται από το Κίνηµα Οικολόγων για τις επόµενες προεδρικές εκλογές; 

Αυτήν την εποχή όλα τα κόµµατα κάνουν τις διαβουλεύσεις τους όσον αφορά το θέµα των προεδρικών εκλογών. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτυχθεί θα είναι µάλλον µετά τον Φλεβάρη.

Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε τις οποιεσδήποτε συνεργασίες που θα βάλουν φρένο σε όλον αυτόν τον κατήφορο. Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι για να κερδίσει κάποιος την υποστήριξή µας θα πρέπει να συµφωνηθεί µια σειρά από όρους, τους οποίους θα καταρτίσουν τα σώµατα του Κινήµατος. Αυτό γίνεται βέβαια σε όλα τα κόµµατα, απλά εµείς είµαστε πολύ συγκεκριµένοι σε ορισµένα θέµατα.

Αν η αλλαγή διακυβέρνησης του τόπου είναι στις προτεραιότητές σας, πώς θα κινηθείτε. Θα διεκδικήσετε τις εκλογές αυτόνοµα ή µέσα από συνεργασίες;

Μέχρι τώρα δεν έχει εκδηλώσει κάποιος από τις τάξεις του Κινήµατος ενδιαφέρον. Όπως και άλλες φορές θα συνεργαστούµε µε άλλες δυνάµεις για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου, νοουµένου ότι φυσικά τα συλλογικά όργανα του Κινήµατος εγκρίνουν (όπως ορίζει το Καταστατικό) µε ισχυρή πλειοψηφία µια τέτοια συνεργασία.

Όπως ανάφερα πιο πάνω, είναι πολύ γρήγορα ακόµη και κάτι τέτοιο µάλλον θα τεθεί για συζήτηση στο Κίνηµα µετά το καλοκαίρι, χωρίς να σηµαίνει ότι θα απέχουµε από οποιεσδήποτε διεργασίες.

Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ήδη παρουσιάζεται πληθώρα υποψηφίων;

Μου αρέσει το ότι υπάρχει τόσο ενδιαφέρον, είναι και µια ένδειξη ότι η δηµοκρατία δουλεύει. Από την άλλη, όµως τα κόµµατα έχουν συνήθως τις δικές τους διαδικασίες και έγνοιες και αναµένω ότι θα προβάλουν και δικούς τους υποψηφίους σε λίγο καιρό. Το ζητούµενο φυσικά είναι να υπάρξει µια υποψηφιότητα που θα ενώσει την αντιπολίτευση, αν είναι να ελπίζουµε σε αλλαγή.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις για το 2022

Το πρώτο θέµα που πρέπει να µας απασχολήσει το 2022, γιατί έχει ήδη δηµιουργήσει µεγάλη αναστάτωση, αφορά την εφαρµογή του συστήµατος “Πληρώνω Όσα Πετώ” µε το οποίο θα καταργηθεί µεν η χρέωση σκυβάλων από τις Τοπικές Αρχές, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να ανακυκλώνουν υποχρεωτικά το χαρτί, τις συσκευασίες και τα οργανικά (φαγητά, υπολείµµατα όπως π.χ. πατατόφυλλα, φρούτα κ.λπ.), να παίρνουν σε ειδικά σηµεία το γυαλί, τις µπαταρίες, τα ρούχα κ.λπ.

Όσα µείνουν θα µπαίνουν σε ένα σακούλι που θα αγοράζουν από την Τοπική Αρχή και το οποίο θα έχει κόστος που θα ισούται περίπου µε τα έξοδα να έρθει αυτοκίνητο να το συλλέξει. Ήδη π.χ. στην Αγλαντζιά το κόστος του σακουλιού είναι €2.

Τα οργανικά θα καταλήγουν σε ειδικές µονάδες όπου θα παράγεται βιοαέριο και ηλεκτρισµός και τα κατάλοιπα θα πωλούνται εφόσον είναι εξαιρετικής ποιότητας φυτόχωµα.

Άλλη αλλαγή είναι η πλήρης απαγόρευση της πλαστικής τσάντας που δίνεται στα ταµεία που τώρα χρεώνεται 6 σεντ. Αυτό θα ψηφιστεί µεν σύντοµα από τη Βουλή, αλλά θα έχει εφαρµογή µάλλον αρχές του επόµενου έτους.

Στην ίδια νοµοθεσία θα απαγορεύεται και η εισαγωγή και η παραγωγή οξοδιασπώµενων τσαντών, αυτές που ορισµένοι τις προωθούσαν ως φιλικές στο περιβάλλον. Θα έχουµε επίσης σύντοµα και την ψήφιση νοµοθεσίας που θα διέπει την ανακύκλωση φαρµάκων.

Το νοµοσχέδιο που προκαλεί αυτή τη στιγµή τη µεγαλύτερη αναστάτωση ανάµεσα στους επαγγελµατίες είναι οι αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, αλλά και οι χρεώσεις όταν γίνονται εκσκαφές όταν π.χ. σκάβονται υπόγεια.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.