Συνέντευξη – Χρίστος Κληρίδης: Δικαιοσύνη η οποία αργεί, δεν είναι δικαιοσύνη

  • Η δηµοσιοποίηση ονοµάτων εµπλεκοµένων στις πολιτογραφήσεις µπορεί να ικανοποιεί το δηµόσιο αίσθηµα ή κάποια ΜΜΕ, αλλά…
  • Υπήρξαν ήδη καταδίκες για τις πολιτογραφήσεις, ενώ και άλλες υποθέσεις εξετάζονται µε εντατικούς ρυθµούς
  • Στην Αγγλία αντιµετώπισαν αποτελεσµατικά τη βία στα γήπεδα µε διάφορους τρόπους
  • Προωθούνται ήδη κάποιες αλλαγές και µέχρι το 2023 θα υιοθετηθούν πολλές άλλες για επιτάχυνση των διαδικασιών

Τη διαφωνία του µε την αφαίρεση του Σάββα Μάτσα από την οµάδα διερεύνησης των συνθηκών της δολοφονίας του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου εξέφρασε, µιλώντας στη «Χαραυγή», ο πρόεδρος του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης. Ό

πως ανέφερε, ο χειρισµός που έγινε από τον Γενικό Εισαγγελέα ενισχύει τις καχυποψίες µέσα στην κοινή γνώµη. Σε ό,τι αφορά το θέµα της διερεύνησης εµπλοκής δικηγορικών γραφείων στο θέµα των πολιτογραφήσεων, είπε ότι εξετάστηκαν µέχρι στιγµής 25 υποθέσεις και έχουν επιβληθεί ποινές σε δύο δικηγορικά γραφεία.

Εξήγησε επίσης γιατί δεν δίνονται τα ονόµατα των δικηγορικών γραφείων στα οποία επιβάλλονται ποινές από το Συµβούλιο του Π.∆.Σ. Αναφέρθηκε επίσης και στο θέµα της βίας στα γήπεδα, κάνοντας συγκεκριµένες εισηγήσεις, αλλά και στα µέτρα που λαµβάνονται για την απόδοση γρήγορης δικαιοσύνης από τα δικαστήρια.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

Εδώ και καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση δικηγορικών γραφείων για εµπλοκή τους στο θέµα των πολιτογραφήσεων. Πού βρίσκεται το θέµα αυτό;

Ξεκίνησε η εξέταση υποθέσεων µε εντατικούς ρυθµούς και περαιτέρω εξέταση των καταγγελιών που είχαµε, αλλά και σαν αποτέλεσµα των ερευνών του εποπτικού τµήµατος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου (Π.∆.Σ.). Την περασµένη ∆ευτέρα και την προηγούµενη ∆ευτέρα εξετάστηκαν αρκετές υποθέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις προχωρήσαµε µε καταδίκες -τουλάχιστον σε 2 περιπτώσεις- παραµένει για επιβολή ποινής µία περίπτωση, εγκρίθηκε επίσης ένα κατηγορητήριο -νέα υπόθεση που αφορά µεγάλο δικηγορικό γραφείο- και επιπρόσθετα συνεχίζει η εκδίκαση µίας άλλης υπόθεσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Πειθαρχικού, δόθηκε αναβολή σε µία υπόθεση λόγω του ότι κατατέθηκε κατηγορητήριο στο δικαστήριο εναντίον του εµπλεκόµενου δικηγόρου.

Αύριο ∆ευτέρα θα εξεταστούν ακόµα τρεις νέες υποθέσεις και ο στόχος είναι µέχρι το τέλος του χρόνου να εξεταστούν από το Συµβούλιο όλες οι υποθέσεις.

Πόσες υποθέσεις έχετε ενώπιόν σας;

Συνολικά είναι 25 υποθέσεις.

Ο κόσµος διερωτάται γιατί δεν δίνονται τα ονόµατα αυτών που καταδικάζονται από τα όργανα του Π.∆.Σ. για σκοπούς διαφάνειας.

Με βάση το νόµο, το Συµβούλιο του Συλλόγου είναι η εποπτεύουσα Αρχή για εποπτεία της λειτουργίας των δικηγορικών γραφείων. ∆εν δικάζουµε, δεν είµαστε δικαστήριο. Όταν διαπιστωθεί παράβαση, η δικαιοδοσία µας είναι η επιβολή προστίµου και σε κάποιες περιπτώσεις, αν πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών, να αφαιρέσουµε την άδεια. ∆εν έχουµε την εξουσία ως Συµβούλιο να προχωρήσουµε σε αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Αυτό είναι θέµα που αφορά το Πειθαρχικό Συµβούλιο.

Τα ονόµατα επί του παρόντος δεν τα δίνουµε στη δηµοσιότητα για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Θεωρούµε ότι τελικός κριτής για το εάν έχουµε το δικαίωµα να δώσουµε κάποια ονόµατα είναι το δικαστήριο. Έτσι, εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι κακώς το δώσαµε, τότε θα πρέπει να πληρώσουµε αποζηµιώσεις.

Το δεύτερο είναι ότι εάν δώσουµε ονόµατα, οι τράπεζες αµέσως µπλοκάρουν τους λογαριασµούς, ακόµα και για ένα ασήµαντο παράπτωµα, όπως π.χ. για το ότι δεν εξασφαλίστηκε η µετάφραση ενός εγγράφου, που είναι µια τυπική παράβαση.

Επιπρόσθετα, εάν δώσουµε τα ονόµατα, οι πιθανότητες να εισπράξουµε τα πρόστιµα µειώνονται σηµαντικά, διότι ένας δικηγόρος ή ένα γραφείο δεν θα καταβάλει τα πρόστιµα εφόσον ήδη έχει εκτεθεί στο δηµόσιο.

Ο άλλος λόγος είναι ότι θέλουµε να συµµορφώνονται οι δικηγόροι µε τους κανονισµούς. Η δηµοσιοποίηση ονοµάτων µπορεί να ικανοποιεί το δηµόσιο αίσθηµα ή κάποια ΜΜΕ, αλλά προξενεί περισσότερη ζηµιά.

Εκεί που εντοπίζετε ότι υπάρχει συστηµατική παράβαση, παρά τις ποινές, τι γίνεται;

Σε τέτοια περίπτωση, ή εάν θεωρούµε ότι η περίπτωση είναι πολύ σοβαρή, που να δικαιολογείται η δηµοσιοποίηση για σκοπούς παραδειγµατισµού, τότε δεν θα διστάσουµε να το κάνουµε.

Όταν καταδικάσετε ένα γραφείο, η υπόθεση µένει εκεί ή µετά πηγαίνει στο δικαστήριο;

Εάν διαπιστώσουµε ότι υπάρχει ενδεχόµενο διάπραξης ποινικών αδικηµάτων, τότε παραπέµπουµε την υπόθεση στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ή στη ΜΟΚΑΣ. Εµείς δεν διαθέτουµε υπηρεσίες όπως αυτές που διαθέτει η Αστυνοµία ή ένας ποινικός ανακριτής, όπως π.χ. να µπούµε στο γραφείο ενός δικηγόρου και να πάρουµε έγγραφα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Επιπρόσθετα, εάν διαπιστωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των πειθαρχικών κανονισµών µας, παραπέµπονται στο Πειθαρχικό µας Συµβούλιο.

Υπήρξαν υποθέσεις που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο;

Υπήρξαν περιπτώσεις που παραπέµφθηκαν στο Πειθαρχικό, αλλά δεδοµένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε προχωρήσει στο µεταξύ µε ποινικές διώξεις, αναβλήθηκαν οι υποθέσεις µέχρι να δούµε τα αποτελέσµατα της ποινικής. Ωστόσο υπάρχει µία περίπτωση, τώρα, που µελετούµε την παραποµπή της στον Γενικό Εισαγγελέα.

Πάµε τώρα στις νοµοθεσίες για τη βία στα γήπεδα. Τελικά δεν είναι επαρκείς ούτε οι τελευταίες νοµοθεσίες;

Καµία νοµοθεσία δεν είναι επαρκής ούτε υπάρχει χρυσή νοµοθεσία. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλαθλοι ότι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη κουλτούρα.

Στην Αγγλία, όπου είχαν παρόµοια προβλήµατα, ένας από τους τρόπους που χρησιµοποιήθηκε είναι η αύξηση των τιµών των εισιτηρίων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι εκείνοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το θέαµα, θα είναι άτοµα τα οποία δεν µπορούν να παρασυρθούν εύκολα σε βιαιοπραγίες.

Αυτό πρέπει να προβληµατίσει και τα σωµατεία, τα οποία θα πρέπει να προσέξουν µε τους φιλάθλους και τα µέλη τους και να διασφαλίσουν µία αναβάθµιση της ποιότητάς τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει στην Κύπρο. Ίσως χρειάζεται και πιο σοβαρή αστυνόµευση.

Ο κόσµος αισθάνεται ότι µε τις καθυστερήσεις -και όχι µόνο- που παρατηρούνται στην απόδοση δικαιοσύνης, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

Έχει δίκιο ο κόσµος. Όταν χρειάζεται µια δεκαετία για να εξεταστεί µια υπόθεση, δεν πρόκειται πλέον για δικαιοσύνη, διότι δικαιοσύνη η οποία αργεί, δεν είναι δικαιοσύνη.

Οι προσπάθειές µας και ως Σύλλογος είναι να βελτιώσουµε την κατάσταση πραγµάτων, ξεκινώντας µε την αναβάθµιση της τριτοβάθµιας δικαιοσύνης, όπου αναµένεται ότι 5.000 καθυστερηµένες εφέσεις θα εκδικαστούν όταν λειτουργήσει το εφετείο και το νέο Ανώτατο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Η εκδίκαση αναµένεται να γίνει σε µία περίοδο 2 έως 3 έτη, από τα 6 έως 9 έτη που χρειάζονταν να εκδικαστούν τώρα.

Παράλληλα, προωθούµε δραστικά µέτρα για την καθυστέρηση στα επαρχιακά δικαστήρια. Με βάση νοµολογία του Ε∆Α∆, οι υποθέσεις πρέπει να εκδικάζονται το µέγιστο σε δύο χρόνια. Στα επαρχιακά δικαστήρια έχουµε περίπου 50 χιλιάδες υποθέσεις που καθυστερούν πέραν των δύο ετών, από 5 µέχρι 7 έτη.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί 11 θέσεις επαρχιακών δικαστών, η αλλαγή της νοµοθεσίας ώστε να παραπέµπονται υποθέσεις σε διαµεσολάβηση, ενώ ο Π∆Σ εγκαινίασε το Κυπριακό Κέντρο ∆ιαιτησίας και ∆ιαµεσολάβησης και θα ενθαρρύνονται οι διάδικοι να παραπέµπουν τις διαφορές τους στο κέντρο αυτό.

Προωθείται επίσης η εφαρµογή των νέων θεσµών πολιτικής δικονοµίας, που θα συντείνουν στην επίσπευση των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, είναι η πάγια θέση µας, και προωθείται, ο διορισµός δικηγόρων για να εκδικάσουν καθυστερηµένες υποθέσεις για να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες σε αυτές τις υποθέσεις να έρθουν ενώπιον του δικαστή που θα τις δικάσει το συντοµότερο δυνατόν. Προωθούµε τη µαγνητοφώνηση των πρακτικών, αντί της στενογραφίας και περαιτέρω προωθούµε τη διαδικασία οι δίκες να διεξάγονται εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Έχουµε εισηγηθεί επίσης τη δηµιουργία δικαστηρίου µικροδιαφορών µε το διορισµό δικαστών σε αυτά τα εξειδικευµένα δικαστήρια.

Οι πλείστες εισηγήσεις µας έγιναν αποδεκτές από το Ανώτατο ∆ικαστήριο και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και προσπαθούµε να επισπεύσουµε την εφαρµογή τους. Θεωρώ ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουµε την υιοθέτηση κάποιων εισηγήσεων. Σίγουρα µέσα στο 2023 το µεγαλύτερο µέρος των όσων έχω αναφέρει θα τεθούν σε εφαρµογή.

Ο αποκλεισµός του Σ. Μάτσα από την υπόθεση Νικολάου ενισχύει την καχυποψία

Ήταν σωστή ενέργεια η αφαίρεση του κ. Σάββα Μάτσα από την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου;

Η Γενική Εισαγγελία αποφάσισε να µείνει ο ένας εκ των δύο ποινικών ανακριτών, διότι ο κ. Μάτσας, όπως είπαν, έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες αποκάλυπταν εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες.

Κατά την άποψή µου είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η σύγκρουση µεταξύ λειτουργών της ∆ικαιοσύνης, του Γενικού Εισαγγελέα και του µέλους µας, του κ. Μάτσα, που είναι δικηγόρος και υπήρξε και Εισαγγελέας στη Νοµική Υπηρεσία. Θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια να εξευρεθεί κάποιου είδους λύση στο πρόβληµα, ακόµα και σήµερα. ∆εν θεωρώ ότι είναι αδύνατο να επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις.

Θεωρώ ότι κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν θα µπορούσαν µε κάποιους χειρισµούς από τη Νοµική Υπηρεσία να διασφαλιστεί µελλοντικά ότι θα περιορίζονταν και εν πάση περιπτώσει θα περιορίζονταν σε υλικό που είδε το φως της δηµοσιότητας.

Ένα µεγάλο µέρος των όσων λέχθηκαν καλύπτεται ήδη από την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, όπου εκεί καταγράφονται τα περί ανεπάρκειας των ερευνών, ότι η Αστυνοµία δεν έκανε καλά τη δουλειά της κ.λπ. Θεωρώ ότι ο αποκλεισµός του κ. Μάτσα προκαλεί έντονες αντιδράσεις από πλευράς οικογένειας και δηµιουργεί στην κοινή γνώµη καχυποψίες για προσπάθεια, ίσως, κάλυψης κάποιων γεγονότων ή ατόµων.

∆εν λέω ότι γίνεται αυτό, αλλά η εντύπωση που δηµιουργείται είναι αυτή. Ήταν µάλλον αχρείαστη αυτή η διαµάχη

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.