Συνέντευξη – Γ.Λουκαΐδης: Προοδευτική αλλαγή µε τον Α. Μαυρογιάννη ή συνέχιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερµού

Η Κ.Ο. του ΑΚΕΛ συνέβαλε καθοριστικά στην ψήφιση πολλών σηµαντικών νοµοσχεδίων


Όσοι ψηφίσουν Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη ψηφίζουν Αναστασιάδη και διασφαλίζουν συνέχιση της διακυβέρνησής του

Η φιλοσοφία και η αξιοπιστία των υποψηφίων πρέπει να είναι το κριτήριο επιλογής στις Προεδρικές

 

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ

∆ύο επιλογές έχει ο Κύπριος πολίτης στις επερχόµενες προεδρικές εκλογές. Ψηφίζοντας Ανδρέα Μαυρογιάννη πετυχαίνουµε την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Ψηφίζοντας Αβέρωφ Νεοφύτου ή Νίκο Χριστοδουλίδη ουσιαστικά ψηφίζεται η συνέχιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερµού, που τόσα δεινά επισώρευσε στον τόπο και στο λαό µας, τόνισε στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης.
Παράλληλα, κάνοντας έναν απολογισµό της χρονιάς που έφυγε, όσον αφορά τη δράση του ΑΚΕΛ εντός Βουλής, ο Γ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι υπήρξε µια πλούσια και πολυεπίπεδη δράση, µε στόχο να συµβάλει µε σοβαρές και εφαρµόσιµες προτάσεις σε µεταρρυθµίσεις και σε τοµές που χρειάζεται η κοινωνία, πάντοτε µε προοδευτικό πρόσηµο, καθώς και στην επίλυση προβληµάτων που ταλανίζουν τους πολίτες.


 

 

Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια του τελευταίου χρόνου που ψηφίστηκαν από τη Βουλή µε προτάσεις ή µε τη συµβολή του ΑΚΕΛ;

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ΑΚΕΛ ανέπτυξε και τη φετινή χρονιά πλούσια και πολυεπίπεδη δράση, µε στόχο να συµβάλει µε σοβαρές και εφαρµόσιµες προτάσεις σε µεταρρυθµίσεις και σε τοµές που χρειάζεται η κοινωνία, πάντοτε µε προοδευτικό πρόσηµο, καθώς και στην επίλυση προβληµάτων που ταλανίζουν τους πολίτες.

Σταχυολογώντας κάποια από τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα που ψηφίστηκαν το 2022 από τη Βουλή, η κοινοβουλευτική οµάδα του ΑΚΕΛ συνέβαλε καθοριστικά στην ψήφιση των νοµοσχεδίων από αφορούν τη µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη µεταρρύθµιση της Δικαιοσύνης και τη µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου, στην ίδρυση της ανεξάρτητης Αρχής Κατά της ∆ιαφθοράς, στη ρύθµιση του lobbying, στη δηµιουργία του νέου επαγγελµατικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων στη δηµόσια υπηρεσία, στην επιβολή τέλους επί των πωλήσεων ακίνητης περιουσίας και µετοχών και απόδοσης του ποσού στον Κεντρικό Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, τον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για πληρωµένη γονική άδεια και αρκετά άλλα.

Την ίδια στιγµή, σηµαντικές ήταν οι προτάσεις νόµου που κατέθεσε, συνυπέγραψε ή και στήριξε το ΑΚΕΛ και οι οποίες υπερψηφίστηκαν από την Ολοµέλεια της Βουλής που αφορούν την προστασία των θυµάτων της εγκληµατικότητας, την παράταση της στοχευµένης αναστολής των εκποιήσεων, τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την επιβολή πλαφόν στα καύσιµα, την παροχή προγραµµάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, την επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωµα λήψης άδειας πατρότητας.


Το ΑΚΕΛ υπέβαλε και σειρά άλλων προτάσεων νόµου για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, όπως η µείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισµό από το 19% στο 9% και η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιµα, οι οποίες ναι µεν υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή, αλλά δυστυχώς ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υπέβαλε αναφορά στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.

Ιστορικής σηµασίας για τη διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας από τη συνεχιζόµενη παραχάραξή της είναι και το πρόσφατο ψήφισµα που αφορά την απόδοση τιµής στους αγωνιστές της δηµοκρατικής αντίστασης.

Αντίστοιχα, υπήρξε πρωταγωνιστικός ο ρόλος της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΑΚΕΛ στην προσπάθεια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου επί πολλών και σοβαρών ζητηµάτων για τα οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε να λογοδοτήσει στην κοινωνία, µέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαµε αξιοποιώντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αυτή αφορούσε σκάνδαλα όπως αυτά των «χρυσών» διαβατηρίων, του κατασκοπευτικού βαν, του Συνεργατισµού και άλλων, καθώς και πράξεις και παραλείψεις της απερχόµενης κυβέρνησης σε τοµείς πολιτικής που αφορούν και επηρεάζουν καθοριστικά την καθηµερινότητα των πολιτών, όπως η διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, των καταναλωτών, η προστασία της δηµόσιας παιδείας, η αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων στον δηµόσιο τοµέα υγείας, η περιβαλλοντική προστασία -που πετύχαµε, για παράδειγµα, µε την απόρριψη του νοµοσχεδίου για τη δηµιουργία πολυτελών κατασκηνώσεων (glamping)- και ούτω καθεξής.


 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε αρκετά από τα νοµοσχέδια που ενέκρινε η Βουλή ύστερα από τροποποιήσεις. Εκλαµβάνετε αυτή την πρακτική ως προσβολή για τη Βουλή;

Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι η αναποµπή, όπως και η αναφορά νοµοθεσιών στο Ανώτατο είναι αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα του Προέδρου. Αυτό το δικαίωµα το έχουν ασκήσει όλοι οι Πρόεδροι της ∆ηµοκρατίας τις τελευταίες δεκαετίες. Με τον απερχόµενο Πρόεδρο, όµως, είχαµε κατάχρηση αυτού του δικαιώµατος. Τόσο ποσοτικά, όσο και σε σχέση µε τους λόγους αναποµπής, ειδικότερα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η αναποµπή γινόταν για πολιτικούς λόγους και όχι για λόγους αντισυνταγµατικότητας.

Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου θεωρώ ότι πρέπει να αποδοθεί αφενός στον αυταρχισµό που απέπνεε η απερχόµενη κυβέρνηση και αφετέρου στην ιδεολογική εµµονή της να εξυπηρετήσει συγκεκριµένα συµφέροντα. Αναφέροµαι ασφαλώς στα συµφέροντα µιας πολύ µικρής οµάδας που ανήκει στην οικονοµική ολιγαρχία του τόπου.

 

 

Ένας Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας για να µπορέσει να εφαρµόσει την πολιτική του πρέπει να διαθέτει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο πλειοψηφία στη Βουλή. Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι δεν διαθέτουν κάτι τέτοιο. Πώς θα εφαρµόζεται η κυβερνητική πολιτική;


Νοµίζω ότι είναι πρόωρο να εκτιµήσουµε ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία της επόµενης κυβέρνησης, αφού το σκηνικό που υφίσταται στον πρώτο γύρο ενδέχεται να ανατραπεί µεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.

Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και αν προκύψει κυβέρνηση που θα µειοψηφεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι ένα υπαρκτό ενδεχόµενο, αυτό δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συµβεί. Αντίθετα, έχει συµβεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Κατά συνέπεια άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που πρωτίστως πρέπει να διαθέτει η διακυβέρνηση της χώρας και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από τους πολίτες ενόψει των επικείµενων προεδρικών εκλογών. Που αφορούν τη φιλοσοφία και την πολιτική κατεύθυνση της διακυβέρνησης. Την αξιοπιστία των υποψήφιων Προέδρων. Την ανάγκη για ξεκάθαρες και σαφείς θέσεις όλων επί όλων των βασικών ζητηµάτων. Τη συνοχή ανάµεσα στα κόµµατα που στηρίζουν έναν υποψήφιο, αλλά και ανάµεσα στα κόµµατα και τον ίδιο τον υποψήφιο. Από κει και πέρα, σε ένα ανάλογο περιβάλλον, σηµασία διαδραµατίζει η διάθεση συναίνεσης και η υπευθυνότητα που επιδεικνύεται πρωτίστως από πλευράς των εκάστοτε κυβερνώντων και ασφαλώς από πλευράς αντιπολίτευσης.

 

 

Κρίνετε ότι µέχρι τώρα στην προεκλογική εκστρατεία συζητήθηκαν ουσιώδη θέµατα; Και τι πρέπει να συζητηθεί στην περίοδο που αποµένει µέχρι τις εκλογές;


Έχουν τεθεί στη δηµόσια συζήτηση, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλα τα ουσιώδη ζητήµατα. Αυτό που λείπει είναι η ουσιαστική συζήτησή τους σε βάθος και σε λεπτοµέρεια. Για παράδειγµα απουσιάζουν πλήρως βραδινές συζητήσεις µε θεµατικό περιεχόµενο όπου θα µπορούσαν να προσκληθούν εκπρόσωποι των επιτελείων των υποψηφίων ή/και εκπρόσωποι κοµµάτων. Ακόµα και το ΡΙΚ αρνείται τη διοργάνωση ανάλογων συζητήσεων. Μια τέτοια πρακτική θα βοηθούσε πιστεύω να αναδειχθεί µε πιο ξεκάθαρο τρόπο το βασικό πολιτικό διακύβευµα, αλλά και τα επιµέρους διακυβεύµατα των επικείµενων προεδρικών εκλογών. Αυτό είναι το ζητούµενο και σ’ αυτό πρέπει όλοι να είναι επικεντρωµένοι.

Από πλευράς µας επαναλαµβάνουµε ότι σ’ αυτές τις εκλογές δύο είναι οι επιλογές µας. Η συνέχιση της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερµού, που τόσα δεινά επισώρευσε στον τόπο και στο λαό µας, µε έναν εκ των δύο υποψήφιων εκπροσώπων της απερχόµενης κυβέρνησης ή η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας µε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Όσοι θέλουν να συνεχίσουµε µε µια από τα ίδια ή/και χειρότερα από αυτά που ζούµε την τελευταία δεκαετία, έχουν πλουραλισµό επιλογών. Είτε ψηφίσουν Αβέρωφ Νεοφύτου, είτε ψηφίσουν Νίκο Χριστοδουλίδη, ψηφίζουν Αναστασιάδη και διασφαλίζουν συνέχιση της διακυβέρνησής του. Όσοι κρίνουν αρνητικά και είναι απογοητευµένοι από αυτή τη διακυβέρνηση, όσοι θέλουν και επιδιώκουν η χώρα µας να αλλάξει πορεία, ύφος και ήθος διακυβέρνησης, θέλουν και επιζητούν να επαναφέρουµε την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια στο λαό και στη χώρα µας, στηρίζουν Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.