Συνέντευξη – ΓΓ ΠΑΣΥΔΥ: «Είµαστε πολύ κοντά στη µονιµοποίηση των αορίστου χρόνου»

  • Αν θα γίνει σταδιακή αποκατάσταση της ΑΤΑ, το µεγαλύτερο µέρος της πρέπει να δοθεί τώρα
  • Η ΑΤΑ αποκαθιστά την αγοραστική αξία των µισθών. ∆εν µπορεί να υπάρχει ακρίβεια και πληθωρισµός, αλλά οι µισθοί να µένουν στάσιµοι
  • Υπάρχουν χαµηλόµισθοι υπάλληλοι που σε κάποιες περιπτώσεις αµείβονται λιγότερα από ό,τι πριν 10 χρόνια
  • Οι αλλαγές στο ωράριο της δηµόσιας υπηρεσίας δεν θα λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβληµα

Εντός του 2023 αναµένεται να υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις προς τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τον ΓΓ της ΠΑΣΥ∆Υ.

Σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο Στράτης Ματθαίου απαντά στα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα και επισηµαίνει ότι πρέπει να αποδοθεί πλήρως η ΑΤΑ, καθώς η ακρίβεια και ο πληθωρισµός έχουν πλήξει το εισόδηµα, κυρίως των χαµηλόµισθων.

Την ίδια ώρα, απαντά στις εργοδοτικές οργανώσεις που προτάσσουν το επιχείρηµα πως η κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στο 100% της ΑΤΑ, επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν πλεονάσµατα. Επίσης, επεξηγεί πρόνοιες του νέου Συνταξιοδοτικού που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, σηµειώνοντας ότι παύει να υφίσταται ο διαχωρισµός των δηµοσίων υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες.

Συνέντευξη στον Γιάννη Κακαρή

Πρόσφατα η Βουλή ψήφισε το νέο συνταξιοδοτικό για τον δηµόσιο και ηµιδηµόσιο τοµέα. Τι είναι αυτό που αλλάζει;

∆ιεκδικήσαµε το συνταξιοδοτικό καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθεια να πάψει να υφίσταται ο διαχωρισµός των δηµοσίων υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα. Αγωνιστήκαµε να κερδίσουµε και για τους µόνιµους και για τους αορίστου χρόνου συναδέλφους ό,τι δικαιούντο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πριν το 2013.

Το νέο συνταξιοδοτικό καλύπτει τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, αναδροµικά από την ηµέρα που προσλήφθηκαν και τους µόνιµους δηµοσίους υπάλληλους, που προσλήφθηκαν µετά τον Οκτώβριο του 2011 και δεν καλύπτονταν από κανένα σχέδιο. Έµµεσα καλύπτει και τους παλιούς µόνιµους υπαλλήλους, γιατί πλέον το εφάπαξ φιλοδώρηµα είναι αφορολόγητο για όλους. Οι υπάλληλοι και η κυβέρνηση, ως εργοδότης, θα συνεισφέρουν από 5%.

Ποια είναι η διαφορά από τα Ταµεία Προνοίας;

Το Συνταξιοδοτικό αποτελεί ένα υβριδικό Ταµείο Προνοίας. Στο πλαίσιο του νέου Συνταξιοδοτικού θα υπολογίζεται τι δικαιούται ο κάθε υπάλληλος µε βάση τον µέσο όρο καριέρας του και σύµφωνα µε αυτό τον υπολογισµό θα λαµβάνει εφάπαξ φιλοδώρηµα και κυβερνητική σύνταξη.

Συνεπώς, διαφοροποιείται από τη φιλοσοφία ενός Ταµείου Προνοίας. ∆εν είναι όµως ούτε όπως το παλιό κυβερνητικό συνταξιοδοτικό σχέδιο, καθότι προηγουµένως ο εργοδοτούµενος δεν συνείσφερε.

Μια διαχρονική προσπάθεια είναι να µονιµοποιηθούν οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου. Σε ποιο σηµείο βρίσκεστε;

Η ΠΑΣΥ∆Υ ανέθεσε σε οµάδα νοµικών να επεξεργαστεί συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που θα προνοεί τροποποίηση σε µη ουσιώδη άρθρα του Συντάγµατος και του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου, ώστε να διασφαλιστεί η µονιµοποίηση των συναδέλφων µε νόµιµο τρόπο. Με ικανοποίηση µπορώ να πω ότι είµαστε πολύ κοντά στο να ρυθµιστεί οριστικά το ζήτηµα αυτό, µε µια λύση που θα αφορά όλους τους εργαζοµένους αορίστου χρόνου του δηµοσίου και ηµιδηµόσιου τοµέα.

Η πρότασή µας αναµένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους µήνες του νέου έτους. Εντός του 2023 πιστεύω ότι θα έχουµε αποτελέσµατα.

Αυτό γίνεται σε συνεργασία µε το ΥΠΟΙΚ;

Όχι. Αποτελεί προσπάθεια αποκλειστικά της ΠΑΣΥ∆Υ. Έχει γίνει µια καταρχήν ενηµέρωση του Υπουργείου, το οποίο µας ανέφερε, χωρίς ωστόσο να δεσµεύεται, πως όταν υποβάλλουµε συγκεκριµένη πρόταση θα προωθηθεί στη Νοµική Υπηρεσία. Αν η Ν.Υ. δώσει την έγκρισή της, τότε θα προχωρήσουµε.

Πρόσφατα ζητήσατε την άµεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού για αναθεώρηση του τρόπου υπολογισµού της υπερωριακής απασχόλησης και των επιδοµάτων βάρδιας. Ποιο είναι το αίτηµά σας;

Στο παρελθόν έγινε µια συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης της ΠΕΟ και της ΣΕΚ για σταδιακή αποκατάσταση των µισθών. Η ΠΑΣΥ∆Υ δεν συµµετείχε τότε, γιατί πίστευε στην πολιτική των δικαστηρίων. Προσωπικά πιστεύω ότι κακώς δεν συµµετείχαµε στη συµφωνία που συνοµολογήθηκε.

Στην προαναφερθείσα συµφωνία δεν περιλήφθηκε η σταδιακή αποκατάσταση των επιδοµάτων κατ’ αναλογία του τι έγινε µε τους µισθούς. Έτσι θέσαµε πρόταση στο Υπουργείο Οικονοµικών για σταδιακή αποκατάσταση και των ωφεληµάτων αυτών, πρόταση την οποία το Υπουργείο έκρινε ως δίκαιη και εµπεριστατωµένη. Ως εκ τούτου, συµφωνήθηκε να γίνει επαναφορά των επιδοµάτων σε τρεις φάσεις, αλλά ότι λόγω των συνεπειών του πολέµου στην Ουκρανία θα εκκινούσαν τη διαδικασία αποκατάστασης µε τον Προϋπολογισµό του 2023. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Ως συνέπεια ζητήσαµε άµεση σύγκληση της ΜΕΠ. Στόχος µας είναι να περιληφθούν τουλάχιστον στον Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό τον Ιούνιο του 2023.

Στην ανακοίνωσή σας αναφέρατε πως αν δεν συγκληθεί εντός ∆εκεµβρίου, τότε δεν θα έχετε «άλλη επιλογή από το να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες, µη αποκλειόµενης της λήψης δυναµικών µέτρων». Υπήρξε κάποια ανταπόκριση;

Ακόµη δεν είχαµε κάποια ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου, αλλά αναµένουµε εντός των ηµερών ότι θα υπάρξει εξέλιξη. Η τυχόν λήψη µέτρων θα εξαρτηθεί από το τι θα ακολουθήσει. Αν, δηλαδή, διαφανεί ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να µην υλοποιήσει τα όσα συµφωνήθηκαν για τα επιδόµατα βάρδιας και τις υπερωρίες, τότε ναι θα αντιδράσουµε δυναµικά.

Θα ζητήσετε αναδροµικότητα;

Η πρότασή µας είναι να δοθούν αναδροµικά, ώστε η αποκατάσταση να συµβαδίζει χρονικά και µε τα άλλα επιδόµατα. Το αν αυτό θα γίνει αποδεκτό, θα διαφανεί κατά τη διαβούλευση.

Αυτό το διάστηµα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την ΑΤΑ. Ποια είναι η θέση σας;

Πρωτίστως η θέση µας είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση της ΑΤΑ. Το αν θα γίνει σταδιακά δεν µας βρίσκει αντίθετους. Σε καµία περίπτωση όµως να µη γίνει σε βάθος χρόνου, αλλά εντός της επόµενης διετίας ή τριετίας. Το µεγαλύτερο ποσοστό ωστόσο θα πρέπει να δοθεί τώρα, που υπάρχει µεγάλη ακρίβεια και πολύ υψηλός πληθωρισµός.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις, µεταξύ άλλων προτάσσουν το επιχείρηµα πως ούτε η κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στην απόδοση της ΑΤΑ για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Ποια είναι η άποψή σας;

Σύµφωνα µε τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, τα δηµόσια οικονοµικά παρουσιάζουν πλεόνασµα. Συνεπώς, θεωρώ ότι το κράτος είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς.

Η ΑΤΑ είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των µισθών. ∆εν µπορεί να υπάρχει ακρίβεια και πληθωρισµός, αλλά οι µισθοί να µένουν στάσιµοι.

Μεγάλο ποσοστό εργοδοτουµένων είναι χαµηλόµισθοι και δύσκολα αντεπεξέρχονται στις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχουν. Ως παράδειγµα να σας αναφέρω την περίπτωση υπαλλήλου που το 2011 αµειβόταν καθαρά €1.180 και το 2021 €1.145 καθαρά. Παρ’ όλο, που ο µεικτός µισθός παρουσίασε µια ελάχιστη αύξηση, εντούτοις λόγω της εισφοράς για το ΓεΣΥ, µετά από 11 χρόνια υπηρεσίας, έχει µείωση στον καθαρό του µισθό κατά €35.

Πρέπει να ανευρεθεί ένας τρόπος για να βοηθηθούν ουσιαστικά οι συνάδελφοι αυτοί και η ΠΑΣΥ∆Υ, αφουγκραζόµενη τις ανησυχίες και τις καθηµερινές έγνοιες των συναδέλφων, έχει θέσει ως µία εκ των προτεραιοτήτων της τη ρύθµιση του θέµατος αυτού. Συγκεκριµένα, έχουµε υποβάλει πρόταση που αφορά όλους τους χαµηλόµισθους συναδέλφους µέχρι την κλίµακα Α2-Α5-Α7(ii) για πιο γρήγορη ανέλιξή τους στις συνδυασµένες κλίµακες.

Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας της δηµόσιας υπηρεσίας;

Είχαµε υποβάλει εισήγηση στο Υπουργείο Οικονοµικών για επέκταση του ευέλικτου ωραρίου της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και µετά από συζήτηση, το Υπουργείο προχώρησε σε τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών για επέκταση του ωραρίου άφιξης των υπαλλήλων σε 7:00-8:30 και αναχώρησης σε 14:30-16:00. Οι Κανονισµοί υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, αλλά δυστυχώς λόγω φόρτου εργασίας της Επιτροπής δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση. Οπόταν αναµένεται να εξεταστεί το όλο θέµα µε την επαναλειτουργία της Βουλής, µετά τις προεδρικές εκλογές.

Αυτό θα βοηθήσει στο κυκλοφοριακό πρόβληµα;

Θα βοηθήσει σε κάποιο βαθµό, αλλά σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβληµα. Απαιτείται να ληφθούν πολύ περισσότερα µέτρα για επίλυση του κυκλοφοριακού, που µας ταλαιπωρεί όλους.

Έγιναν αρκετά για τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Υπηρεσίας, αλλά υπάρχουν ακόµα πολλά περιθώρια

Αποτελεί γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας. Οι Νόµοι για τη µεταρρύθµιση, που έχουν ψηφιστεί, θεωρώ ότι θα συµβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για παράδειγµα από την 1/1/2023 αλλάζει το σχέδιο αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Πλέον η αξιολόγηση θα γίνεται µε βαθµολόγηση, ενώ προηγουµένως υπήρχε µόνο η διαβάθµιση σε εξαίρετος, καλός κ.ο.κ.

Σηµαντική όµως είναι και η επαρκής επιµόρφωση των αξιολογούντων λειτουργών. Μια άλλη καινοτοµία είναι ότι και οι αξιολογούµενοι θα µπορούν να αξιολογούν τον προϊστάµενό τους. Αρκετά βήµατα έγιναν και προς την ψηφιοποίηση της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα η Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει ξεκινήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων µε σκοπό την αναβάθµιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Υπάρχουν ωστόσο ακόµα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της δηµόσιας υπηρεσίας, ώστε να καταργηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κάποια Υπουργεία έχουν σηµειώσει αρκετή πρόοδο ως προς τούτο. Πλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει πλειάδα αιτηµάτων, ενώ βρίσκεται στο σπίτι του.

Επιδίωξή µας όµως θα πρέπει να είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του ∆ηµοσίου Τοµέα και ως προς τούτο οφείλουµε να συµβάλουµε όλοι.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.