Συνέντευξη – Κώστας Καδής: «Αξιοποιήσαµε όλα τα εργαλεία στήριξης των αγροτών»

  • Η συνεννόηση µε τον Πρόεδρο είναι ότι δεν θα συµµετέχω στην προεκλογική εκστρατεία όσο είµαι υπουργός
  • Τα 10 σεντ στο αιγοπρόβειο αναµένεται να δοθούν µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2023
  • ∆εν είµαι σίγουρος αν θα επιτύχουµε το 51% αιγοπρόβειου στο χαλλούµι µέχρι το 2024, γι’ αυτό ζητούµε παράταση
  • Σε δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρµα για τις τιµές των αγροτικών προϊόντων

Τα αγροτικά προβλήµατα βρίσκονται στην επικαιρότητα για αρκετό διάστηµα, καθώς η ακρίβεια έχει φτάσει τους αγρότες στο χείλος της καταστροφής. Ως εκ τούτου η προσοχή είναι στραµµένη στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί στην κρίση αυτή και να στηρίξει έµπρακτα τους παραγωγούς.

Στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο υπουργός Κώστας Καδής υπογραµµίζει ότι η κυβέρνηση πράττει ό,τι µπορεί και πως έχει αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.

Ο Κώστας Καδής σχολιάζει ακόµα καυτά ζητήµατα όπως το χαλλούµι και το Τοπικό Σχέδιο του Ακάµα, ενώ από τη συνέντευξη δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι προεδρικές εκλογές και τα όσα ακούγονται περί της στήριξής του στον Νίκο Χριστοδουλίδη αντί του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Συνέντευξη στον Γιάννη Κακαρή

Εδώ και χρόνια διαβεβαιώνετε ότι διατίθενται πολλά εκατοµµύρια για ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας και ότι θα είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε στην ποσόστωση 51% αιγοπρόβειου στο χαλλούµι από το 2024. Ωστόσο πρόσφατα µειώσατε την ποσόστωση στο 10%. Πώς θα φτάσουµε στο 51% µέσα σε 1,5 χρόνο;

Οι ενέργειες για αύξηση της ποσόστωσης συνεχίζονται και µέσα από τα επενδυτικά µας προγράµµατα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα αυτό. Παράλληλα, µε ερευνητικά έργα εργαζόµαστε συστηµατικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. Θα έχουµε µια πολύ ουσιαστική αύξηση.

Σχετικά µε τους λόγους που πήγαµε στο 10%, ακόµη και οι αιγοπροβατοτρόφοι παραδέχονταν πως λόγω της κρίσης και του ότι δεν έπαιρναν αµειπτικές τιµές, αναγκάστηκαν να ξεκληρίσουν τα κοπάδια τους και να πέσει η παραγωγή γάλακτος. Άρα δεν θα είχε νόηµα να αφήσουµε ένα υψηλό όριο που δεν θα µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε. Όλοι αποδέχτηκαν ότι λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης θα έχουµε, ειδικά για αυτούς τους 4 µήνες φέτος, το χαµηλότερο ποσοστό. Αν θα επιτύχουµε µέχρι το 2024 το 51%, δεν είµαι σίγουρος και γι’ αυτό επιχειρούµε να εξασφαλιστεί παράταση της µεταβατικής περιόδου.

Τι γίνεται σε ό,τι αφορά το αίτηµα για περαιτέρω παράταση για την ποσόστωση µέχρι το 2029;

Εργαζόµαστε συστηµατικά για να επεκτείνουµε τη µεταβατική περίοδο. Οι ενδείξεις φαίνεται να είναι θετικές και εάν εξασφαλιστεί ακόµη µια πενταετία, θα µπορούσαν να βγουν διατάγµατα που να ανεβάζουν κατά 5% ανά έτος την ποσόστωση. Αυτό είναι απόλυτα εφικτό, ώστε να φτάσουµε το 2029 στο 51%. Αυτός είναι ο σχεδιασµός µας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ευνοϊκή και για τους συµπατριώτες µας στα κατεχόµενα, που αντιµετωπίζουν ακόµη µεγαλύτερο πρόβληµα. Λέχθηκε πολλές φορές ότι δεν λαµβάνουµε υπόψιν τους Τ/κ για τις αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που έγιναν είναι ωφέλιµες για όλους τους παραγωγούς, είτε Ε/κ είτε Τ/κ.

Κατά την ίδια συµφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο, η κυβέρνηση δεσµεύθηκε να δώσει βοήθεια 10 σεντ το λίτρο στους αιγοπροβατοτρόφους. Πού βρισκόµαστε;

Πρέπει να λειτουργήσουµε µε κανόνες της ΕΕ, και διερευνάται σε συνεννόηση και µε τους αιγοπροβατοτρόφους ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό. ∆εν θα αθετήσουµε την υπόσχεσή µας. Ψάχνουµε τον καλύτερο τρόπο, διότι οι αιγοπροβατοτρόφοι επιθυµούν να διασυνδέσουν τη χρηµατοδότηση αυτή µε την παραγωγή γάλακτος. Τα 10 σεντ αναµένεται να δοθούν µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2023.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν τους βοηθά ικανοποιητικά. Υποδεικνύουν επίσης ότι το πρόβληµα δεν λύνεται µε την όποια οικονοµική βοήθεια, αλλά µε µέτρα που θα δίνουν µόνιµες λύσεις στα προβλήµατά τους. Ποιες συγκεκριµένα είναι οι πολιτικές που θα εφαρµόσει η κυβέρνηση;

Οι πολιτικές που εφαρµόζονται στον αγροτικό τοµέα καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διέπονται από τους κανονισµούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Κύπρος πρωταγωνίστησε -µαζί µε άλλες χώρες ιδιαίτερα του νότου- στη διαµόρφωση αιτηµάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαµορφωθούν εργαλεία στήριξης του πρωτογενούς τοµέα.

Η Κύπρος έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία. Μάλιστα στην τελευταία σύνοδο του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας φάνηκε ότι η Κύπρος ήταν από τις λίγες χώρες που αξιοποίησε όλα τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή της.

Αξιολογούµε συνεχώς την κατάσταση. Ανακοινώσαµε πριν λίγους µήνες µια σειρά από κλάδους που θα στηριχθούν. Ήδη εγκρίθηκε από το Υπουργικό άλλη µια πρόταση για στήριξη του κλάδου των πατατών και των λαχανικών. Είχαν προηγηθεί οι κτηνοτρόφοι και άλλοι κλάδοι. Άρα η βούληση της κυβέρνησης για στήριξη του πρωτογενούς τοµέα είναι δεδοµένη και το αποδεικνύει. Οι πόροι δεν είναι όµως ανεξάντλητοι. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν.

Συµφωνούµε µε τη θέση των αγροτών ότι δεν λύνεται το πρόβληµα µε την οικονοµική βοήθεια. ∆εν µπορεί να υπάρχει απλώς µια επιδοµατική πολιτική και να βάζουµε συνέχεια πόρους σε κλάδους που δεν µπορεί να είναι βιώσιµοι.

Άρα χρειαζόµαστε πιο µακροπρόθεσµες λύσεις. Γι’ αυτό το λόγο µέσα στα τελευταία επενδυτικά µας σχέδια περιλαµβάνεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από τους αγρότες. Υπήρχε µεγάλη ανταπόκριση, κάτι που σηµαίνει ότι οι αγρότες θα αξιοποιήσουν το µέτρο και θα εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά, έχοντας ουσιαστικά δωρεάν ενέργεια. Πρόκειται για µια σηµαντική στήριξη, η οποία µπορεί να τους βοηθήσει άµεσα και σίγουρα θα µειώσει το κόστος παραγωγής.

Θα πάρετε µέτρα στήριξης των αµπελοκαλλιεργητών;

Σύντοµα θα εφαρµόσουµε ένα επιπρόσθετο µέτρο. Φαίνεται ότι η στήριξη που δώσαµε στις οινοβιοµηχανίες για να παραλάβουν µεγαλύτερες ποσότητες σταφυλιών δεν µπορεί από µόνο του να είναι αποτελεσµατικό µέτρο, αφού πλέον έχουν εξαντληθεί οι χώροι αποθήκευσης του κρασιού.

Εποµένως, µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα στηρίξουµε τους αµπελουργούς µας, ειδικά στις ποικιλίες που υπάρχει πρόβληµα (ξυνιστέρι και µαύρο), για οικολογική διαχείριση των ασυγκόµιστων αµπελώνων. Θα πάρουν αποζηµίωση η οποία θα είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα έπαιρναν αν προχωρούσαν σε πράσινο τρύγο, διότι αναγνωρίζουµε πως από τότε µέχρι τώρα έκαναν έξοδα.

Πού εντοπίζετε το πρόβληµα;

Το λάθος οφείλεται και στους αµπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι δεν αξιοποίησαν όσο έπρεπε το πρόγραµµα πράσινου τρύγου. Και αυτό διότι οι οινοβιοµήχανοι διατυµπάνιζαν ότι θα παραλάβουν όλο το σταφύλι. Εντούτοις δεν το παρέλαβαν.

Οι παραγωγοί πρέπει να είναι συµβεβληµένοι µε τους οινοβιοµήχανους, ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή της εσοδείας τους. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσµο και σε όλες τις περιοχές της Κύπρου εκτός από την Πάφο, όπου έχουµε µια µεγάλη οινοβιοµηχανία που δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο υγιής.

Ένα από τα αιτήµατα των αγροτών είναι η δηµιουργία δηµοπρατηρίου τιµών, κάτι που εξαγγείλατε εδώ και µερικά χρόνια.

Προχωρούµε µε συγκεκριµένο µέτρο που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο δεν θα το ονόµαζα δηµοπρατήριο τιµών.

Συγκεκριµένα, εντάξαµε στο Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ένα έργο το οποίο αφορά τη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, όπου θα εισάγονται εκ των προτέρων στοιχεία για τις ποσότητες όλων των αγροτικών προϊόντων που θα µπουν στην αγορά.

Άρα θα γνωρίζει η αγορά τι αναµένεται να µπει µέσα και θα γίνεται µια εκτίµηση εκ των προτέρων ως προς την επάρκεια, την τιµή και διαθεσιµότητα. Επίσης, θα φαίνεται ξεκάθαρα σε ποια τιµή µπαίνουν και σε ποια τιµή πωλούνται. Θεωρούµε ότι έτσι θα έχουµε µια πολύ πιο διαφανή κατάσταση. Είµαστε εντός χρονοδιαγραµµάτων. Περίπου σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί.

Ενόψει των προεδρικών εκλογών ακούστηκαν αρκετά. Έχετε αποφασίσει να στηρίξετε κάποιον υποψήφιο;

Η συνεννόησή µου µε τον Πρόεδρο είναι ότι δεν θα συµµετέχω στην προεκλογική εκστρατεία όσο είµαι υπουργός. Εποµένως, δεν τίθεται τέτοιο θέµα αυτή τη στιγµή. Είµαι προσηλωµένος στο έργο µου και σε αυτό επικεντρώνοµαι. Άρα δεν έχω να πω τίποτε παραπάνω.

Αρνείστε ότι στηρίζετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη;

Ό,τι είχα να πω το είπα. Αυτή είναι η συνεννόηση που κάναµε µε τον Πρόεδρο, ο οποίος µε έχει διαβεβαιώσει αρκετές φορές ότι στηρίζει το έργο µου και έχει εµπιστοσύνη στο πρόσωπό µου.

Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουµε εξελίξεις για τον Ακάµα και το πακέτο αντισταθµιστικών µέτρων

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε σε σύσκεψη στο Προεδρικό ότι αναζητεί τρόπους παράκαµψης της γνωµοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα, καθώς και των όρων που περιλαµβάνονται σε αυτή. Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης;

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσω ότι ο Πρόεδρος σε καµία περίπτωση δεν αναφέρθηκε σε παράκαµψη της γνωµοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής. Η γνωµοδότηση θα γίνει σεβαστή και από το Πολεοδοµικό Συµβούλιο και από την κυβέρνηση.

Αυτό που διερευνάται είναι -λαµβάνοντας υπόψιν τις πρόνοιες της γνωµάτευσης- εάν µπορεί να γίνουν κάποιες ρυθµίσεις που να εναρµονίζονται µε αυτήν και να καταστήσουν το Τοπικό Σχέδιο πιο αποδεκτό από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, το ΥΠΕΣ δουλεύει πάνω σε κάποιες προτάσεις για αντισταθµιστικά µέτρα για τους κατοίκους της περιοχής. Η επιθυµία του Προέδρου είναι να ανακοινώσουµε το Τ.Σ. πριν τη λήξη της διακυβέρνησής του, µαζί µε το πακέτο αντισταθµιστικών µέτρων.

Η εκτίµησή µου είναι ότι πριν το τέλος του χρόνου µπορεί να έχουµε εξελίξεις. Εάν δεν το καταφέρουµε, τότε αντιλαµβάνεστε ότι µπαίνουµε στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, οπότε θα είναι ακόµη πιο δύσκολο. Όλη η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί στην αµέσως επόµενη περίοδο, πάντοτε µε σεβασµό στο εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τη γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy