Συνέντευξη – Νάτσο Σάντσες Άµορ: Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας είναι περίπλοκες και πολυδιάστατες

Η λήψη συγκεκριµένων µέτρων από την Τουρκία, που θα την έφερναν πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες, θα επέτρεπε να καλλιεργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei 

  • Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει προωθήσει µία θετική ατζέντα προς την Τουρκία, στο πλαίσιο µιας προοδευτικής, αναλογικής και αναστρέψιµης δέσµευσης
  • Η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει από µόνη της στις απαιτούµενες δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, δεν µπορούν να επιβληθούν από την ΕΕ
  • Όσο περισσότερο πιέζει η Τουρκία για µία λύση δύο κρατών, τόσο περισσότερο η Βόρεια Κύπρος φαίνεται να είναι ένα απλό προτεκτοράτο της Άγκυρας

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται ενάντια σε κάθε πρόταση που αποσκοπεί στη διάλυση του συµφωνηθέντος πλαισίου λύσης του Κυπριακού, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του µε την προσφορά θετικής ατζέντας στην Τουρκία ως λευκής επιταγής, η οποία δεν θα συνεπάγεται κάποιας µορφής δηµοκρατική µεταρρύθµιση.

Αυτό επισηµαίνει σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία και ευρωβουλευτής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος (PSOE), Νάτσο Σάντσες Άµορ, τονίζοντας πως η διατήρηση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ κρίνεται ως αναγκαία τόσο για το Κυπριακό όσο και για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία.

Αναφέρει επίσης πως το Ευρωκοινοβούλιο υπερασπίζεται σταθερά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις θεµελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου στην Τουρκία, στοιχεία που δεν µπορούν να παραµερίζονται χάριν άλλων συµφερόντων.

 

Συνέντευξη στον Κωστή Πιτσιλλούδη

Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, πώς αξιολογείτε τις σχέσεις της µε την ΕΕ σε αυτό το στάδιο;

Έχουµε περάσει µία πολύ άσχηµη περίοδο στη σχέση µας, κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανότατα φτάσαµε στο χαµηλότερο σηµείο των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα λόγω των ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα βρισκόµαστε σε ένα είδος αδιεξόδου. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισµένα σηµεία, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολο να πούµε ποια θα είναι η εξέλιξη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει προωθήσει µία θετική ατζέντα προς την Τουρκία, στο πλαίσιο µίας προοδευτικής, αναλογικής και αναστρέψιµης δέσµευσης. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει διαφωνήσει µε την προσφορά θετικής ατζέντας ως λευκής επιταγής, η οποία δεν θα συνεπάγεται κάποια µορφή δηµοκρατικής προϋπόθεσης.

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι πολύ περίπλοκες και έχουν πολλές διαστάσεις, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο έχει µία σταθερή θέση: να υπερασπίζεται τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την κατάσταση των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία, που πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα των ενεργειών της ΕΕ προς τη χώρα, θέση που δεν ξεχνιέται χάριν άλλων συµφερόντων.

Αυτό που θα θέλαµε να δούµε από τις τουρκικές Αρχές σε αυτό το σηµείο είναι γεγονότα, συγκεκριµένα γεγονότα και όχι απλές δηλώσεις ή υποσχέσεις µεταρρυθµίσεων, την παύση κάθε είδους αντιευρωπαϊκής αφήγησης και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις σχέσεις καλής γειτονίας και µια διπλωµατική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων.

 

Ποιες είναι οι κύριες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να κάνει η Τουρκία εάν θέλει να παραµείνει υποψήφια για ένταξη χώρα στην ΕΕ;

Υπάρχουν προφανώς ορισµένες νοµικές µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά ακόµη και πριν να ληφθούν αυτές, το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει είναι να δείξει µία σαφή πολιτική βούληση για να έρθει πιο κοντά στα δηµοκρατικά πρότυπα της ΕΕ. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι µία υποψήφια χώρα και αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να έρθει πιο κοντά στην ΕΕ. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαµε ότι η Τουρκία έχει αποστασιοποιηθεί οικειοθελώς από τις αξίες της ΕΕ και το κανονιστικό της πλαίσιο, µε αυξανόµενη απόκλιση από τα πρότυπα, τις πολιτικές και τα συµφέροντα της Ένωσης.

Θα πρέπει να υπάρξει µία αλλαγή κατεύθυνσης. Πριν από τις νοµικές µεταρρυθµίσεις θα ήταν επιθυµητό να δούµε το τέλος της τρέχουσας ευρείας δίωξης οποιασδήποτε κριτικής φωνής στη χώρα που συντελείται στους δηµοσιογράφους, στους ακτιβιστές, στους φοιτητές και στους πολιτικούς.

Εάν ληφθούν αυτά τα µέτρα, θα επέτρεπε να καλλιεργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και αυτό θα προωθούσε µία συγκεκριµένη συζήτηση σχετικά µε τις συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τοµείς, ιδίως στο δικαστικό σώµα και στο κράτος δικαίου.

Ωστόσο, όπως είπα, πρέπει να δούµε µία σαφή βούληση για την ανάληψη δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων και την προσέγγιση των ευρωπαϊκών προτύπων. Αυτό θα πρέπει να το λάβει από µόνη της η τουρκική πλευρά, δεν µπορεί να επιβληθεί από την ΕΕ. ∆εν υπάρχουν κίνητρα από την πλευρά µας που θα µπορούσαν να το αντικαταστήσουν.

 

Κατά τη γνώµη σας, ποιος είναι ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η ΕΕ και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επίλυση του Κυπριακού;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την τελευταία περίοδο. Εκφράσαµε µε έντονο τρόπο – όπως και τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα της ΕΕ – την πλήρη αλληλεγγύη µας προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη σταθερή µας στάση υπέρ µίας λύσης στο πλαίσιο που έθεσε ο ΟΗΕ, το οποίο προέκυψε µετά από δύσκολες διαπραγµατεύσεις. Ως εκ τούτου, τασσόµαστε κατά οποιασδήποτε πρότασης που αποσκοπεί στη διάλυση αυτού του πλαισίου και η οποία χρησιµοποιεί λογικές που ξεφεύγουν εντελώς από την αρµοδιότητα που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Ως εκ τούτου, τασσόµαστε ενάντια σε κάθε πρόταση που αποσκοπεί στη διάλυση αυτού του πλαισίου και που χρησιµοποιούν λογικές που ξεφεύγουν από τις αρµοδιότητες του ΟΗΕ.

Η στροφή των τουρκικών Αρχών, που προωθούν τώρα µία λύση δύο κρατών, θέτει την Τουρκία εκτός του πλαισίου που συµφωνήθηκε από όλες τις πλευρές. Παράγει επίσης ένα παράδοξο αποτέλεσµα: όσο περισσότερο η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει για µία λύση δύο κρατών, τόσο περισσότερο η Βόρεια Κύπρος φαίνεται να είναι ένα απλό προτεκτοράτο της Άγκυρας. Το µόνο που χρειάζεται να δείτε είναι το είδος των ανακοινώσεων των τελευταίων µηνών, πώς και πού έχουν γίνει και ποιος τις έχει κάνει.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei