Συνέντευξη – Νίκος Παπαευσταθίου: Ο Α. Μαυρογιάννης αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση

  • Υποψήφιοι που αποτελούν µέρος της σηµερινής διακυβέρνησης του τόπου δεν µπορούν εκ προοιµίου να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για αλλαγή
  • Οι δηµοκρατίες οικοδοµούνται από τους πολίτες και τις επιλογές τους µέσα από τις εκλογικές διαδικασίες
  • Οι εκάστοτε άρχοντες πρέπει να αποτελούν µε τον καθηµερινό βίο τους παράδειγµα προς µίµηση. Κατά συνέπεια, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας
  • Η διαφθορά και η διαπλοκή, η έλλειψη λογοδοσίας και η αδιαφάνεια έχουν ουσιαστικά υποσκάψει τους δηµοκρατικούς θεσµούς της χώρας

Η σηµερινή διακυβέρνηση του τόπου απέτυχε, τονίζει µε έµφαση ο νοµικός, διευθύνων συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ∆ΕΠΕ, Νίκος Παπαευσταθίου.

Στη συνέντευξή του στη «Χαραυγή» υπογραµµίζει ότι υποψήφιοι που αποτελούν µέρος της σηµερινής διακυβέρνησης του τόπου δεν µπορούν εκ προοιµίου να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για αλλαγή. Σηµειώνει παράλληλα ότι η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της χώρας µας για τα επόµενα πέντε χρόνια είναι για τον ίδιο και πρέπει να είναι για τον κάθε πολίτη επιλογή του πλέον ικανού και έντιµου υποψηφίου.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, προσθέτει, συγκεντρώνει αυτά τα κριτήρια και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση. Τονίζει επίσης ότι δεν µπορούµε να εµπιστευτούµε υποψήφιο που ήταν πρωτοκλασάτο στέλεχος της «πλέον διεφθαρµένης κυβέρνησης» του τόπου για να λύσει τα προβλήµατα και να καταπολεµήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Συνέντευξη στον Μιχάλη Μιχαήλ


Πολιτικά προέρχεστε από το χώρο του κέντρου. Ξέρουµε ότι είστε ο διευθύνων συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ∆ΕΠΕ. Έχετε δηλώσει υποστήριξη στην υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη κι αυτό είναι αξιοπρόσεκτο. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Σωστά παρατηρείτε ότι προέρχοµαι από τον κεντρώο χώρο. Η επιλογή για το πρόσωπο που θα ηγηθεί της χώρας µας για τα επόµενα πέντε χρόνια είναι για µένα και πρέπει να είναι για τον κάθε πολίτη επιλογή του πλέον ικανού και έντιµου, ενός υποψηφίου µε ήθος, θέσεις και αρχές αλλά και τις αναγκαίες γνώσεις, µόρφωση και εµπειρίες. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης συγκεντρώνει αυτά τα κριτήρια και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση που χρειάζεται ο τόπος µας για να πάει µπροστά.

Η βαθιά γνώση του κυπριακού προβλήµατος και των διεθνών πολιτικών συνθηκών και η εµπιστοσύνη που του έδειξαν διαδοχικά οι τρεις τελευταίοι Πρόεδροι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποδεικνύουν την προσήλωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στην εξυπηρέτηση του πατριωτικού καθήκοντός του να προσφέρει στον τόπο πέραν από οποιεσδήποτε πολιτικές ή κοµµατικές σκοπιµότητες. Είναι ο Πρόεδρος που η σηµερινή Κύπρος χρειάζεται για να την οδηγήσει µπροστά και να σπάσει τα αδιέξοδα για τη λύση του εθνικού µας προβλήµατος.

Ο κάθε πολιτικός έχει τις δικές του φιλοδοξίες και στόχους, ωστόσο τα πράγµατα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουµε. Ο Α. Μαυρογιάννης θα µπορέσει να κάνει τις αλλαγές που θέλει στο υπάρχον σύστηµα;


Για να πετύχει κάποιος πολιτικός στην επίτευξη των στόχων του απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις:

(α) Να έχει όραµα.

(β) Να έχει τη βούληση να υλοποιήσει τις πολιτικές που οραµατίζεται.

(γ) Να έχει τις ικανότητες και τα εχέγγυα της αξιόπιστης λύσης.


Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει πλήρη και ορθή αντίληψη της άσκησης της κρατικής εξουσίας. Για τον ίδιο δεν αποτελεί αυτοσκοπό η ανάδειξη στο ύπατο αξίωµα, αλλά το µέσο να προσφέρει στον τόπο του για τη βελτίωση της κυπριακής κοινωνίας. Το ιδιαίτερα µελετηµένο πρόγραµµα διακυβέρνησης αποτελεί για τον ίδιο το συµβόλαιό του µε τον κυπριακό λαό.

Η µέχρι σήµερα πορεία του, το ήθος, η εντιµότητα, οι γνώσεις και η εµπειρία του αποδεικνύουν ότι είναι η πλέον αξιόπιστη επιλογή.

Κατά τη δική σας άποψη τι είναι αυτό που πρώτιστα πρέπει να αλλάξει;

Η Κύπρος τού σήµερα χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή που θα ενισχύει τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διοίκηση. Αλλαγή που οδηγεί σε διασφάλιση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και στην εξουσία. Αλλαγή που προσδίδει το κύρος που αξίζει στους ανεξάρτητους θεσµούς. Αλλαγή που ο καθένας θα αισθάνεται ότι η ισονοµία των πολιτών έναντι του κράτους δεν αποτελεί κενό σύνθηµα, αλλά πράξη άσκησης εξουσίας. Αλλαγή που διασφαλίζει την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αλλαγή όπου ο Πρόεδρος, χωρίς κοµµατικά και προσωπικά βαρίδια, µπορεί να διεκδικήσει τα δίκαια του συνόλου του κυπριακού λαού.


Ως διακεκριµένος νοµικός, πιστεύετε ότι το πρόβληµα της διαφθοράς και της διαπλοκής µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά;

Με την αναγκαία πολιτική βούληση η διαφθορά και η διαπλοκή στον τόπο µας µπορεί να αντιµετωπιστούν. Οι εκάστοτε άρχοντες πρέπει να αποτελούν µε τον καθηµερινό βίο τους παράδειγµα προς µίµηση. Κατά συνέπεια, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό όµως απαιτεί εκ προοιµίου και αλλαγή των κυβερνώντων και όσων ασκούσαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια.

Πρόσθετα, οι υφιστάµενες νοµοθεσίες και διαδικασίες προσφέρουν το αναγκαίο υπόβαθρο για την καταπολέµησή τους. Οι θεσµοί µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρω για παράδειγµα τον σηµαντικό ρόλο και σκοπό ίδρυσης της Αρχής Καταπολέµησης κατά της ∆ιαφθοράς. Πρέπει να της δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια, προσωπικό, εξοπλισµός, σύµβουλοι εµπειρογνώµονες για να µπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα το συντοµότερο δυνατόν.

Για να ληφθούν οποιαδήποτε µέτρα, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα και κύρια η πολιτική βούληση. Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση;


Συµπληρώνοντας ακριβώς την προηγούµενη µου απάντηση, θα υπογράµµιζα ότι απαιτείται η αναγκαία πολιτική βούληση. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει και όραµα, έχει και την πολιτική βούληση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Η πρόσφατη απόφασή του για την αποστολή επιστολής στην Αρχή Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς είναι παράδειγµα της βούλησής του.

Είναι και το θέµα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη δικαστική εξουσία. Τα προβλήµατα είναι πολλά. Τι θα συµβουλεύατε ως προς τούτο τον κ. Μαυρογιάννη, ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα;

∆υστυχώς το ισχύον σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης είναι στον αναπνευστήρα. Η τεράστια καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης οδήγησε στην απαξίωσή της από τους πολίτες. Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων του έναντι της κρατικής εξουσίας και έναντι των συµπολιτών του έχει καταρρακωθεί. Αποτελεί επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση της δικαιοσύνης για να µπορέσει αντικειµενικά και αποτελεσµατικά να συνεχίσει τη θεµελιακή αποστολή της. Λάθη έγιναν πάρα πολλά, αµέλεια και παραλείψεις παρατηρήθηκαν από όλους.

Απαιτείται πρώτα και πάνω από όλα αλλαγή της νοοτροπίας των δικηγόρων και των δικαστών. Η µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης µπορεί να γίνει µόνο σταδιακά και µε αφοµοίωσή της από τους κύριους λειτουργούς της, τους δικηγόρους και τους δικαστές.


Στο πρόγραµµα διακυβέρνησης του Ανδρέα Μαυρογιάννη περιέχονται ιδιαίτερα σηµαντικές εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Επισηµαίνω µεταξύ άλλων:

– Επικέντρωση στη µεταρρύθµιση της πρωτοβάθµιας δικαιοδοσίας.

– ∆ιαχωρισµός αντικειµένου µε στόχο την εξειδίκευση και την ποιοτική και ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης.

– Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση του απαρχαιωµένου συστήµατος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, για να καταστεί αρωγός στην απονοµή της δικαιοσύνης.


– Άµεση υλοποίηση και διαρκής εκσυγχρονισµός της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

– Εκσυγχρονισµός απαρχαιωµένων νοµοθεσιών, όπως του ποινικού κώδικα, της πολιτικής και ποινικής δικονοµίας.

– Εκσυγχρονισµός των διαδικασιών για το διορισµό δικαστών και δηµιουργία Σχολής ∆ικαστών.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η Κύπρος αντιµετωπίζει πρόβληµα αξιοπιστίας στη διεθνή κοινότητα -και στο Κυπριακό και σε σχέση µε τη διαφθορά. Ο κ. Μαυρογιάννης µπορεί να αποκαταστήσει αυτή την αξιοπιστία;


Όπως έχω πει και προηγουµένως, η Κύπρος τού σήµερα χρειάζεται αλλαγή στη διακυβέρνηση. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης µε τις ικανότητες, το ήθος, την τιµιότητα, την ακεραιότητα, την αγάπη του για την Κύπρο και την αφοσίωσή του στην εκτέλεση του καθήκοντός του είναι η αξιόπιστη λύση που σήµερα χρειάζεται ο τόπος µας. Με τον πρότερο έντιµο βίο του αποτελεί την ιδανική λύση για τα προβλήµατα του τόπου.

Η πείρα, οι γνώσεις και οι αρχές που καθορίζουν τη µέχρι σήµερα πορεία του επιβεβαιώνουν ότι έχει την απαιτούµενη «έξωθεν καλή µαρτυρία» για να αποκτήσει η Κύπρος τη χαµένη αξιοπιστία της στη διεθνή κοινότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σηµαντική η γνώση, οι γνωριµίες και οι προσβάσεις του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωµένα Έθνη και στους θεσµούς τους.

Υποψήφιοι που αποτελούν µέρος του προβλήµατος δεν µπορούν να δώσουν λύσεις

Να υποθέσουµε ότι οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές που εσείς θέτετε ώστε να αναλάβουν την προεδρία της ∆ηµοκρατίας;

Έχω ήδη προδιαγράψει τα δικά µου κριτήρια, τις δικές µου απαιτήσεις και τη δική µου αντίληψη για την εξουσία, για τον εκάστοτε Πρόεδρο. Πρέπει να έχουµε πάντοτε υπόψιν ότι οι δηµοκρατίες οικοδοµούνται από τους πολίτες και τις επιλογές τους µέσα από τις εκλογικές διαδικασίες. Στον τόπο µας, η διαφθορά και η διαπλοκή, η έλλειψη λογοδοσίας και η αδιαφάνεια έχουν ουσιαστικά υποσκάψει τους δηµοκρατικούς θεσµούς της χώρας, έχουν αλλοιώσει το ίδιο το κράτος δικαίου και έχουν καταβαραθρώσει τη χρηστή διοίκηση.


Η σηµερινή διακυβέρνηση του τόπου απέτυχε. Υποψήφιοι που αποτελούν µέρος της δεν µπορούν εκ προοιµίου να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για αλλαγή. Το µέρος του προβλήµατος δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα.

∆εν µπορούµε για παράδειγµα να εµπιστευτούµε υποψήφιο, ο οποίος ήταν πρωτοκλασάτο στέλεχος της «πλέον διεφθαρµένης κυβέρνησης» του τόπου, για να λύσει τα προβλήµατα και να καταπολεµήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Λύση δεν µπορούν να αποτελούν «οι µη θέσεις» πάνω στα προβλήµατα του τόπου.

Νοµίζω πως επιλογές µε αντιγραφή θέσεων ή οραµάτων άλλων ή «ξεκάθαρες θέσεις» χωρίς περιεχόµενο υποτιµούν τη νοηµοσύνη του κόσµου. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττω καθηµερινά.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.