Συνέντευξη – Όρεν Ανόλικ: Δεν θα φέρουµε προ εκπλήξεως Κύπρο και Ελλάδα

  • Παραµένουν τεχνικές λεπτοµέρειες για τη συµφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ µεταξύ Κύπρου και Ισραήλ  
  • Η εξοµάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ µε την Τουρκία και η εξαιρετική σχέση του Ισραήλ µε την Κύπρο µπορούν να αποτελέσουν δίαυλο επικοινωνίας για αποστολή µηνυµάτων
  • Η συµφωνία για καθορισµό ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο θα φέρει σταθερότητα για τις πετρελαϊκές εταιρείες και θα τις βοηθήσει να λάβουν αποφάσεις αναφορικά µε επενδύσεις

Συνέντευξη στον Θανάση Αθανασίου

Η εξοµάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας δεν πρόκειται να αποβεί εις βάρος των σχέσεων του Ισραήλ µε την Κύπρο, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» και τον «Άστρα» ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ. Αντίθετα, εξέφρασε την εκτίµηση ότι η βελτίωση των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας θα µπορούσε να συµβάλει θετικά, καθώς η χώρα του µπορεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας µε στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Επανέλαβε, παράλληλα, ότι οι θέσεις αρχών του Ισραήλ στο Κυπριακό δεν αλλάζουν, εκφράζοντας τη στήριξη της χώρας του σε επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός πρέσβης ανέφερε ότι η οριοθέτηση ΑΟΖ µεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι πιθανόν να δώσει ώθηση και στη διαδικασία της επικύρωσης της οριοθέτησης της ΑΟΖ µεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, που εκκρεµεί από το 2007.

 

Κύριε πρέσβη, πιστεύετε ότι η συµφωνία Ισραήλ – Λιβάνου θα δώσει ώθηση προς την κατεύθυνση µιας ευρύτερης οριοθέτησης αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο µε στόχο την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου;

Πρώτα θέλω να πω ότι πρόκειται για µια σηµαντική συµφωνία, που στέλνει µηνύµατα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Σε µια περιοχή που δεν φηµίζεται για τα «καλά νέα» που φέρνει. Αυτή όµως η συµφωνία είναι καλό νέο. Αυτό µας δείχνει ότι παρ’ όλο που οι δύο χώρες, όπως το Ισραήλ και ο Λίβανος, δεν έχουν επιτύχει την ειρήνη και δεν έχουν επιλύσει τα µεταξύ τους προβλήµατα, ωστόσο είναι ικανές να καταλήξουν σε συµφωνίες σε κάποιους τοµείς προς το συµφέρον των λαών τους. Αυτό είναι ένα καλό σηµάδι.

Το Ισραήλ και η Κύπρος έχουν ήδη υπογράψει συµφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ. Παραµένουν κάποιες διευθετήσεις, αλλά είναι τεχνικές λεπτοµέρειες που πρέπει να γίνουν, αλλά θα συµβεί. Μπορώ να υποθέσω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και µεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες που άρχισαν στο παρελθόν για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών µεταξύ των δύο χωρών και πιστεύω ότι υπάρχει µια καλή πιθανότητα να επιτευχθεί συµφωνία και µεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Η συµφωνία των κυβερνήσεων για καθορισµό ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο θα φέρει σταθερότητα για τις πετρελαϊκές εταιρείες και θα τις βοηθήσει να λάβουν αποφάσεις αναφορικά µε επενδύσεις. Πρόκειται για ένα καλό σηµάδι για την περιοχή, που θα συµβάλει στη δηµιουργία συνθηκών σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυπριακή κυβέρνηση καλωσορίζει τη συµφωνία Ισραήλ Λιβάνου. Ζητά ωστόσο διευκρινίσεις για τις γραµµές οριοθέτησης που έχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε αµφότερες τις πλευρές.

Αυτό είναι µέρος της συµφωνίας µεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Υπάρχει συγκεκριµένο άρθρο στη συµφωνία µας που αφορά τη διευθέτηση οποιασδήποτε αλλαγής στο µέλλον. Κρατάµε ενήµερη την κυπριακή πλευρά για την πρόοδο που σηµειώνεται και για τις αναπροσαρµογές που πρέπει να γίνονται και αυτό πάει πολύ καλά.

 

Συνεπώς η συµφωνία Ισραήλ – Λιβάνου για καθορισµό ΑΟΖ µπορεί να δώσει ώθηση προς επικύρωση της συµφωνίας Κύπρου – Λιβάνου;

Μπορώ να µιλήσω µόνο για το Ισραήλ. Ωστόσο, µπορώ να υποθέσω ότι λογικά αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος είναι σε θέση να επικυρώσουν τη µεταξύ τους οριοθέτηση, αυτό θα βοηθήσει και θα συµβάλει στην προσπάθεια της Κύπρου και του Λιβάνου να καταλήξουν σε ανάλογη συµφωνία. Αλλά, όµως, είναι ένα θέµα που αφορά την Κύπρο και τον Λίβανο.

 

Η εξοµάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ;

∆εν το βλέπω έτσι. Ούτε η κυπριακή πλευρά το βλέπει έτσι. Είµαστε σε συνεχή επαφή και συζητάµε τα θέµατα. Θα συνεχίσουµε να έχουµε στο κάδρο τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα και θα τις ενηµερώνουµε για όσα λαµβάνουν χώρα. ∆εν θα φέρουµε τους φίλους µας προ εκπλήξεως. Όλοι συµφωνούµε ότι η βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ µε την Τουρκία δεν είναι εις βάρος της εξαιρετικής και στρατηγικής σηµασίας σχέσης που έχει το Ισραήλ µε την Κύπρο.

Επίσης, η εξοµάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ µε την Τουρκία και η ταυτόχρονη εξαιρετική σχέση του Ισραήλ µε την Κύπρο, µπορεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας για αποστολή µηνυµάτων και να είναι υποβοηθητική προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

 

Στο Κυπριακό παρατηρείται στασιµότητα. Μια επικίνδυνη, όπως χαρακτηρίζεται, στασιµότητα. Ποια η δική σας ανάγνωση;

Το Ισραήλ έχει ξεκάθαρες θέσεις για το Κυπριακό, που δεν αλλάζουν. Θα θέλαµε να δούµε το Κυπριακό να επιλύεται στη βάση των ψηφισµάτων των ΗΕ. Αυτή είναι η θέση µας και δεν αλλάζει και δεν βλέπω ότι µπορεί να αλλάξει.

 

Οι εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα θα µπορούσαν να δώσουν ώθηση προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήµατος;

Η ειλικρινής µου απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε µε τα projects που κάνουµε στον ενεργειακό τοµέα. Ο EuroAsia Interconnector, για παράδειγµα, είναι µια πολύ σηµαντική σύνδεση µεταξύ Ισραήλ – Κύπρου και Ευρώπης. Θα φέρει ένα τέλος στην ενεργειακή αποµόνωση και στο µέλλον θα είναι µια πολύ καλή πηγή ηλεκτρισµού για την Ευρώπη, σε σχέση και µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειάς. Αν αυτά τα έργα αξιοποιηθούν ώστε να δώσουν ώθηση και σε άλλα ζητήµατα της περιοχής, τότε υπέροχα. Εξαρτάται από τους πολιτικούς να µετατρέψουν τις εξελίξεις σε ευκαιρία.

 

Προσβλέπετε σε περαιτέρω εµβάθυνση των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ;

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Κύπριοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ είναι µια χώρα που µπορεί να τους προσφέρει πολλά σε τοµείς όπως ο τουρισµός, οι Άγιοι Τόποι (θρησκεία), η υγεία, επενδύσεις, εµπόριο, πολιτισµός κ.λπ. Οι Κύπριοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γείτονές τους στο Ισραήλ ενδιαφέρονται για εµβάθυνση των σχέσεων. Ήδη κάναµε καταπληκτική δουλειά στο θέµα των σχέσεών µας, αλλά υπάρχουν πολλά ακόµα που µπορούν να γίνουν. Το Ισραήλ είναι γοητευµένο από την Κύπρο. Οι προοπτικές είναι µεγάλες και κάνουµε πολλά για ακόµη περαιτέρω ενδυνάµωση και εµβάθυνση των σχέσεών µας.

«Είναι µια αιµατηρή αντιπαράθεση… σκοτώνονται άνθρωποι και από τις δύο πλευρές»

Το Ισραήλ κατηγορείται για εγκλήµατα πολέµου σε βάρος των Παλαιστινίων. Και πράγµατι παρακολουθούµε ανθρώπους να σκοτώνονται, ακόµα και πρόσφατα…

Απορρίπτω κατηγορηµατικά αυτή την κατηγορία. ∆υστυχώς, σκοτώνονται άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, και Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι. Για παράδειγµα υπάρχουν οι τροµοκρατικές επιθέσεις Παλαιστινίων εναντίον Ισραηλινών πολιτών. ∆υστυχώς, είναι µια αιµατηρή αντιπαράθεση. Η πολιτική του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη: Πρώτη προτεραιότητα για το Ισραήλ είναι η υπεράσπιση των πολιτών µας. Το Ισραήλ, προστατεύοντας τους πολίτες του, καταβάλλει πολλές προσπάθειες ώστε να µη σκοτώνονται αθώοι πολίτες. Σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι; ∆υστυχώς, ναι. Γίνεται σκόπιµα; Κατηγορηµατικά όχι. Η πολιτική µας δεν είναι να χτυπάµε αθώους. Υπάρχει µεγάλη διαφορά να έχεις πρόθεση να κάνεις κάτι από το να είναι συνέπεια µιας κατάστασης. Ακούγεται σχεδόν ειρωνικό σε εµένα, για παράδειγµα η Χαµάς να επιτίθεται σκόπιµα σε πολίτες στο Ισραήλ, σε σχολεία κ.λπ., αλλά να κατηγορείται το Ισραήλ. Αυτό είναι έγκληµα πολέµου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.