Συνέντευξη – Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Το ∆ηµόσιο Σχολείο έχει µέλλον παρά την υπόσκαψή του

Προβλήµατα που καταγράφονται κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς θα έπρεπε να ήταν ήδη λυµένα

Πέρα από τον ίδιο το θεσµό των εξετάσεων τετραµήνων, που είναι από µόνος του προβληµατικός, είναι προβληµατική και η εφαρµογή του

Η εκπαίδευση των παιδιών φαίνεται να υποτάσσεται από κάποιους στις ανάγκες επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος

Αδιαφορεί το ΥΠΠΑΝ για λήψη πρόσθετων µέτρων για πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και της βίας

 

Αρκετά είναι τα ζητήµατα που ταλανίζουν τη Μέση Εκπαίδευση και που δυστυχώς ενώ θα έπρεπε να είναι λυµένα απ’ ό,τι φαίνεται δεν αξιολογούνται εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας µε τον ίδιο τρόπο που τα αξιολογεί η ΟΕΛΜΕΚ. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης των εκπαιδευτικών Μέσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, µιλά στη «Χαραυγή» για τις εξετάσεις τετραµήνων που θα εφαρµοστούν φέτος και στα Γυµνάσια, ένα θεσµό που είναι από µόνος του προβληµατικός, όπως λέει, αλλά και την αντιµετώπιση περιστατικών βίας µέσα στα σχολεία όπου διαφαίνεται η πλήρης διάσταση απόψεων για το θέµα µε το Υπουργείο Παιδείας. Όπως τονίζει, παρά τις προσπάθειες υπόσκαψης του ∆ηµοσίου Σχολείου προς όφελος των ιδιωτικών οικονοµικών συµφερόντων η ∆ηµόσια Εκπαίδευση στην Κύπρο έχει παρελθόν, παρόν και µέλλον και συνεχίζει την προσφορά της στον τόπο.

 

Συνέντευξη στην

Ελένη Κωνσταντίνου

Πώς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά;

Το θετικό στοιχείο της φετινής έναρξης της σχολικής χρονιάς, σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες, είναι σαφέστατα το γεγονός ότι επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό από την πανδηµία. Τα µέτρα που προβλέπονται στα υγειονοµικά πρωτόκολλα είναι ηπιότερα και δεν διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολείων και τη διεξαγωγή των µαθηµάτων, όπως συνέβαινε την τελευταία διετία. Ελπίζουµε αυτή η εικόνα να διατηρηθεί και στη συνέχεια.

Από κει και πέρα, σε ζητήµατα στελέχωσης των σχολείων, παρουσιάζεται η ίδια περίπου εικόνα µε εκείνην των τελευταίων ετών. ∆υστυχώς, απέχουµε ακόµα από τα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία, µε βάση την οποία οι σχετικές διαδικασίες θα έπρεπε να ολοκληρώνονται από τον Ιούλιο.

Ο λόγος της καθυστέρησης και η αιτία για την οποία πολλοί εκπαιδευτικοί µαθαίνουν τα σχολεία που θα εργαστούν λίγο πριν ή ακόµα και µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς οφείλεται κυρίως στο µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών αναγκών που καλύπτονται µε έκτακτους διορισµούς. Σηµειώνω ότι το ποσοστό αυτό στην Κύπρο προσεγγίζει το 15%, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυµαίνεται στο 5%. Απαιτείται, συνεπώς, η αύξηση των µόνιµων οργανικών θέσεων στη Μέση Εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός, θα στελεχώνονται τα σχολεία από τον Ιούλιο και θα περιορίσουµε τα προβλήµατα που αναµένεται να παρουσιαστούν τα αµέσως επόµενα χρόνια στο νέο σύστηµα διορισµού.

 

Θεωρείτε ότι κάποια προβλήµατα θα έπρεπε να ήταν ήδη λυµένα;

Ως προς τα προβλήµατα που καταγράφονται κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, τα οποία θα έπρεπε είτε να ήταν ήδη λυµένα είτε να έχει δροµολογηθεί η επίλυσή τους, επιτρέψτε µου να αναφέρω τρία ζητήµατα.

Κατ’ αρχάς είναι το θέµα της εγκατάστασης συστηµάτων κλιµατισµού στα σχολεία. Για µια ακόµα φορά, η έναρξη της σχολικής χρονιάς επηρεάζεται από τις δύσκολες κλιµατικές συνθήκες και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει µετουσιώσει ακόµα σε πολιτικές αποφάσεις τις επαναλαµβανόµενες διακηρύξεις.

Το δεύτερο ζήτηµα, που είχαµε αναδείξει και πέρσι, είναι το πρόβληµα του υπερπληθυσµού που παρατηρείται σε συγκεκριµένα σχολεία αρκετών επαρχιών. Το πρόβληµα, δυστυχώς, δεν έχει αντιµετωπιστεί από το Υπουργείο, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση των παρενεργειών που προκαλεί σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων.

Το τελευταίο πρόβληµα, που θα αποτελέσει και φέτος το µεγαλύτερο αγκάθι στη λειτουργία των σχολείων, είναι οι εξετάσεις τετραµήνων.

Το τελευταίο διάστηµα γίνεται πολύς λόγος για τα ωράρια στα σχολεία. Εκτιµάτε ότι αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να απασχολεί σε τέτοιο µεγάλο βαθµό;

Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό έγινε ξανά λόγος για τα ωράρια των σχολείων. Ως οργάνωση είχαµε εκφράσει τον έντονο προβληµατισµό µας για το συγκεκριµένο θέµα, στη συζήτηση που είχε προηγηθεί πριν από µερικούς µήνες. Υπενθυµίζω ότι είχαµε σηµειώσει τότε, ανάµεσα σε άλλα, την απουσία οποιασδήποτε σοβαρής µελέτης για το θέµα, το οποίο είναι πολυπαραγοντικό, ενώ ταυτόχρονα είχαµε τονίσει ότι δεν πληρούνται στην παρούσα φάση ούτε στο ελάχιστο οι προϋποθέσεις για τη χρονική µετάθεση της λειτουργίας των σχολείων (π.χ. λόγω της έλλειψης συστηµάτων κλιµατισµού).

Αυτό που προκαλεί τη µεγαλύτερη απογοήτευση στη συγκεκριµένη συζήτηση, όπως διεξάγεται συχνά δηµοσίως, είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση των παιδιών µας φαίνεται να υποτάσσεται από κάποιους στις ανάγκες επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Τίθεται συνεπώς εύλογα το ερώτηµα των προτεραιοτήτων που έχουµε ως κοινωνία και πώς ιεραρχούµε τα διάφορα ζητήµατα. Ορισµένοι φαίνεται να θεωρούν το κυκλοφοριακό σηµαντικότερο ζήτηµα από την Παιδεία, ενώ κατά τα άλλα διακηρύττουν ότι η Παιδεία έχει ύψιστη προτεραιότητα.

Ως ΟΕΛΜΕΚ επαναλαµβάνουµε µε σαφήνεια ότι οποιοδήποτε µέτρο, το οποίο θα λειτουργεί εις βάρος της παρεχόµενης εκπαίδευσης, θα µας βρει απέναντί του.

 

Σε ό,τι αφορά τα θέµατα σχολικού εκφοβισµού και βίας υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιµετωπιστούν; Κάπου υπάρχει και µια νοµοθεσία που είναι ανενεργή…

Η ΟΕΛΜΕΚ απέστειλε εδώ και ενάµιση χρόνο ολοκληρωµένες θέσεις και εισηγήσεις στο Υπουργείο, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων για την πρόληψη και αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού και της βίας. Κι αυτό έγινε αφού λάβαµε σοβαρά υπόψιν τις απόψεις ειδικών από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι µιλούσαν για την πιθανότητα αύξησης τέτοιων δυσάρεστων φαινοµένων, ως αποτέλεσµα και των συνεπειών της πανδηµίας.

Βλέποντας ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες προς την πιο πάνω κατεύθυνση, αποστείλαµε πριν από λίγες µέρες νέα επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, µε αφορµή και τα πρόσφατα φαινόµενα βίας και εκφοβισµού, µε την οποία ζητήσαµε να εφαρµοστούν άµεσα και κατά προτεραιότητα συγκεκριµένες από τις εισηγήσεις µας. Ζητήσαµε την άµεση και ολοκληρωµένη εφαρµογή του Νόµου «Περί της Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας του 2020», ο οποίος δυστυχώς, αν και έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ψήφισή του, δεν έχει τεθεί ακόµα σε ισχύ. Επίσης, υπογραµµίσαµε την ανάγκη για άµεση τοποθέτηση συνεργατών στα σχολεία για τα εναλλακτικά προγράµµατα της Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης, τα οποία ακόµα δεν έχουν ενεργοποιηθεί λόγω της απαράδεκτης καθυστέρησης που παρατηρείται. Τέλος, θέσαµε εκ νέου το αίτηµά µας για τοποθέτηση Επιτηρητών Ασφαλείας και στα Γυµνάσια, ενώ ζητήσαµε και την αύξηση του αριθµού των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, καθώς επίσης και των Καθηγητών Συµβουλευτικής Αγωγής στα σχολεία.

Συζητήσαµε τα πιο πάνω θέµατα σε πρόσφατη συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας. Προσωπικά, επειδή πρόκειται να συζητήσουµε το συγκεκριµένο θέµα και τα αποτελέσµατα της συνάντησης στα αρµόδια σώµατα της ΟΕΛΜΕΚ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει συναντίληψη µε το Υπουργείο, τόσο για τη σοβαρότητα του θέµατος, όσο και για την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων.

 

Ποια είναι η δική σας εκτίµηση για το µέλλον της δηµόσιας εκπαίδευσης στη χώρα µας;

Η δηµόσια εκπαίδευση στην Κύπρο έχει παρελθόν, παρόν και µέλλον. Έχει µορφώσει και συνεχίζει να µορφώνει χιλιάδες νέους και νέες, που διακρίνονται και διαπρέπουν σε όλους τους κοινωνικούς, επιστηµονικούς και οικονοµικούς τοµείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στους χιλιάδες αφοσιωµένους εκπαιδευτικούς του τόπου µας, είτε πρόκειται για τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων είτε για απλούς εκπαιδευτικούς, που κρατάνε εδώ και δεκαετίες όρθια τη δηµόσια εκπαίδευση, καλύπτοντας τις όποιες ανεπάρκειες του Υπουργείου και σε πείσµα των πολέµιων του ∆ηµοσίου Σχολείου, που συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες υπόσκαψής του, προς όφελος των ιδιωτικών οικονοµικών συµφερόντων.

Παράλληλα, απαιτείται η συνεχής προσπάθεια αναβάθµισης του ∆ηµοσίου Σχολείου και εξάλειψης των όποιων προβληµάτων εντοπίζονται, στην οποία η οργάνωσή µας δηλώνει έτοιµη να συµβάλει εποικοδοµητικά µε κάθε δυνατό τρόπο, µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες και διάλογο.

Imgsrc

Προβληµατικός ο θεσµός των εξετάσεων τετραµήνων

Φέτος εφαρµόζονται οι εξετάσεις τετραµήνων και στα Γυµνάσια. ∆εδοµένων των προβληµάτων που προϋπήρχαν ρωτήσαµε τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ να µας πει εάν είναι έτοιµοι οι µαθητές και οι καθηγητές για το εγχείρηµα αυτό.

«Όντως, οι εξετάσεις τετραµήνων φέτος εφαρµόζονται και στα Γυµνάσια, µε βάση τη νοµοθεσία που ψηφίστηκε το 2017. Επεκτείνεται δηλαδή ένας θεσµός, που εφαρµόστηκε στα Λύκεια και ο οποίος εκ του αποτελέσµατος έχει αποδειχτεί ότι δεν πέτυχε κανέναν από τους διακηρυγµένους στόχους του.

Στην ερώτηση που θέτετε, αν είναι έτοιµοι οι µαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί στα Γυµνάσια για την εφαρµογή του θεσµού, θα σας πω ότι προϋπόθεση για να είναι έτοιµοι θα ήταν να είναι έτοιµο το ίδιο το Υπουργείο, που είναι αρµόδιο για την εφαρµογή του. Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δεν συµβαίνει.

Κατά συνέπεια, πέρα από τον ίδιο το θεσµό των εξετάσεων τετραµήνων, που είναι προβληµατικός, είναι προβληµατική και η εφαρµογή του. Και αυτό δεν αφορά µόνο τα Γυµνάσια, όπου εφαρµόζεται για πρώτη φορά, αλλά και τα Λύκεια.

Ως ΟΕΛΜΕΚ, παρά τη διαφωνία µας µε τις εξετάσεις τετραµήνων, προσπαθήσαµε να περιορίσουµε όσο γίνεται τα προβλήµατα, πέρα από όσα προκαλεί από µόνος του ο θεσµός.

Παρά τη διάθεση που δείξαµε να συµβάλουµε στον περιορισµό των προβληµάτων, δεν βρήκαµε ικανοποιητική ανταπόκριση από την πλευρά του ΥΠΠΑΝ.

Ως εκ τούτου, είµαστε υποχρεωµένοι να επανεξετάσουµε και τη στάση µας, σε συνεννόηση πάντοτε µε τους φορείς των οργανωµένων γονέων και µαθητών».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.