Συνεχίζεται και σήμερα ο διάλογος στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), στην οποία μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παιδεία φορείς.

Η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη 13:00.

Σε ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) δηλώνει την αποφασιστικότητα και τη βούλησή του για ένα εποικοδομητικό διάλογο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταθέσει έγκαιρα, όπως αναφέρεται, όλα τα σχετικά έγγραφα με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις και σήμερα προσέρχεται και πάλι στον διάλογο, τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην τελευταία συνάντηση της ΜΕΠΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018.