Συνέργεια ανάμεσα σε Κύπρο – Κίνα στην «εποχή του νέου κορονοϊού»Του Νεκτάριου Παρτασίδη*

Το Ινστιτούτο «Κομφούκιος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται και υλοποιεί εκτενές έργο πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και ερευνητικών προοπτικών, κατόπιν διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και την Κίνα. Δεδομένου ότι συνεχίζει να δραστηριοποιείται ακόμη και στην «εποχή του νέου κορονοϊού» και προκειμένου να εξασφαλίσουμε περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ινστιτούτου «Κομφούκιος», επικοινωνήσαμε με την Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, που είναι η διευθύντρια της εν λόγω επιστημονικής οντότητας. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μια κοινοπραξία μεταξύ του Office of Chinese Language Council International (Hanban), του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Beijing Institute of Education (BJIE). Αποστολή του είναι η συνεργασία του με τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Κίνα, η ανάπτυξη ισχυρότερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων για την κινεζική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τις τέχνες, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος δεν κινείται μόνο σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά φαίνεται ότι διαχειρίζεται εξίσου καλά τις ανακύπτουσες προκλήσεις για αδιάκοπη λειτουργία, όσον αφορά την περίοδο του υγειονομικού προβλήματος με τον νέο κορονοϊό, δεδομένου μάλιστα ότι η κανονικότητα στην καθημερινή ζωή έχει απορρυθμιστεί. Η Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου παρατηρεί ότι εξ αρχής «ακολουθήθηκαν πιστά τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις Πρυτανικές Αρχές για την αντιμετώπιση του COVID-19, τόσο στους τομείς της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, των εξετάσεων, όσο και της εργασίας. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν άμεσα πληροφορικές υποδομές και εφαρμογές προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, για διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας». Στο πλαίσιο για ψηφιακή πρωτοτυπία σε θέματα ανέπαφης διάδρασης, το Ινστιτούτο «εγκαινίασε μια σειρά πολιτιστικών δράσεων στο Facebook, με εικονικές περιηγήσεις μέσα από θεματικές που σχετίζονται με Κινεζικές Συλλογές Μουσείων και Πινακοθηκών, αλλά και την πρόσβαση σε σχετικά πολιτιστικά θέματα».


Το Ινστιτούτο Κομφούκιος προωθεί την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, γνωρίζοντας ότι «η πιο υγιής προσέγγιση στην πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης είναι η συνάντηση λαών μέσα από τη γλωσσική πολυμορφία», υποστηρίζει ένα φάσμα εκδηλώσεων ενισχύοντας στην κατανόηση του κινεζικού πολιτισμού, προωθεί την έρευνα, συνεργάζεται με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, φιλοξενεί ακαδημαϊκούς και ερευνητές, αποτελεί εξεταστικό κέντρο HSK (Chinese Language Proficiency Examination) και τέλος, ενισχύει τους δεσμούς με την Κινεζική Διασπορά στην Κύπρο.

Κατά συνέπεια, συμπεραίνεται ότι στην «εποχή του νέου κορονοϊού», ύστερα από την προσωρινή «παύση» των συστημικών διεργασιών, όπου οι κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και λοιποί ορίζοντες των σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών, φαίνεται να συσχηματίζονται σύμφωνα με τα προτάγματα της τεχνολογικής αλλαγής και της «νέας κανονικότητας» που συνεπάγεται η επόμενη μέρα, ολοκληρώνοντας στραφήκαμε και στις διαπολιτισμικές και διαγλωσσικές προεκτάσεις για το παρόν ή το μέλλον.

*Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου – αποσπάσματα του άρθρου